Наукові публікації Загурської Н. О.

1. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Загурська Н.О. Комп’ютерна томографія у хворих на рак ободової кишки в лікарнях онкологічного і неонкологічного профілю // ХVІІ конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств / матеріали міжнар. наук. конґресу, м. Тернопіль, 20-22 верес. 2018 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 211.

2. Галайчук І.Й., Дереш Н.В., Загурська Н.О., Фінашина Т.В., Бельма Л.Т. Роль комп‘ютерної томографії при плануванні радикальних операцій у хворих на рак товстої кишки. // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», м. Тернопіль, 07.06.2018. – С. 112.

3. Гоцко О.С., Галайчук І.Й., Загурська Н.О., Леськів І.М., Николюк В.Д. In vivo спектрофотометрична діагностика меланоми шкіри. – тези ХІІІ з’їзду онкологів України, 2016.

4. Галайчук І.Й., Данилків І.С., Домбрович М.І., Загурська О.М., Калинобродський Ю.І., Фінашина Т.В., Грех В.Я. Можливості хіміо-променевої терапії у підготовці до радикальної операції хворих на меланому шкіри ІІІ-ІV стадії. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обл. клін. онкодиспансеру «Сучасні підходи в лікуванні онкологічних хворих» 21-22 травня 2015 р. – Вінниця. – С. 184-185.

5. Леськів І.М., Жулкевич І.В., Галайчук І.Й., Загурська Н.О. Новітні впровадження в педагогічний процес викладання радіології та третьому курсі медичного факультету. – Медична освіта. – 1(61) / 2014. – С.64-66.

6. Галайчук І.Й., Загурська Н.О. Подолян М.В., Прокопчук М.В., Нітефор Л.В. Комбіноване лікування хворих на саркоми молочної залози. // Матеріали ХІІ з‘їзду ВУЛТ 5-7 вересня 2013 р., м. Київ. – Українські медичні вісті (січень-грудень 2013 р.), Том 10, Число 1-4 (76-79). – С. 248.