Патенти, отримані викладачами кафедри:

1. Пат. 28917 UA, МПК (2006) А61В 8/06, G01P 5/00, G01S 15/00.Спосіб діагностики метастатичного ураження регіонарного лімфатичного колектора. Галайчук І.Й., Болюх О.А., Леськів І.М. – № u 2007 09641; Заявлено 27.08.2007; Опубл. 25.12.2007. Бюл. № 21.

2. Пат. 81321 UA, МПК (2006) G02B 5/20. Епіфлуоресцентний мікроскоп. Дем’яненко В.В., Галайчук І.Й., Волков К.С., Головацький А.С. – № а 2005 11695; Заявлено 08.12.2005; Опубл. 25.12.2007. Бюл. № 21.

3. Пат. 29282 UA, МПК (2006) А61В 17/32. Спосіб пластики рани шкіри нижньої повіки. Галайчук І.Й. – № u 2007 09629; Заявлено 27.08.2007; Опубл. 10.01.2008. Бюл. № 1.

4.Пат. 57467, МПК А61В 8/08 (2011.01);. Спосіб діагностики метастатичного ураження внутрішньотазових лімфатичних вузлів. Галайчук І.Й., Батюк С.І. – № u 2010 10472; Заявлено 30.08.2010; Опубл. 25.02.2011; Бюл. №4.

5. Пат. 86401 U UA, МПК А61В 17/00. Спосіб онкопластичної резекції молочної залози. Галайчук І.Й. – № 2013 08870; Заявлено 15.07.13; Опубл. 25.12.13. Бюл. № 24.

6.Пат. 89831 UA, МПК А61В 1/00, А61В 8/00, А61В 10/00. Спосіб дистанційної диференційної діагностики пігментних пухлин шкіри. Галайчук І.Й., Жулкевич І.В., Гоцко О.С. – № u 2013 15450; Заявлено 30.12.13; Опубл. 25.04.14. Бюл. № 8.

7. Пат. 92734 U UA, МПК А61В 17/00. Неінвазійний спосіб вимірювання товщини донорської ділянки шкіри. Галайчук І.Й., Коптюх В.В., Болюх О.А., Висоцька О.І., Гоцко О.С., Болюх О.В. – № u 2014 04958; Заявлено12.05.14; Опубл. 26.08.14. Бюл. № 16.

8. Пат. 92737 UA, МПК А61В 17/00. Неінвазійний спосіб вимірювання об’єму пухлини шкіри. Галайчук І.Й., Коптюх В.В., Болюх О.А., Висоцька О.І., Мариняк Т.Г. – № u 2014 04966; Заявлено12.05.14; Опубл. 26.08.14. Бюл. № 16.

9. Авторське право на твір. Свідоцтво № 56200. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Oncology”. Галайчук І.Й., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». Дата реєстрації 22.08.2014.

10. Пат. 102712 UA, МПК А61В 17/00. Спосіб пластики при хірургічному лікуванні місцево поширеного раку шкіри кута рота. Скакун Л.М., Галайчук І.Й. – № u 2015 05655; Заявлено 08.06.2015; Опубл. 10.11.2015. Бюл. № 21.

11. Пат. 119122 U UA, МПК А61В 8/00, А61В 17/42, А61К 35/48, G01N 33/48. Спосіб резекції злоякісних пухлин грудної залози у хворих з макромастією. Галайчук І.Й., Нітефор Л.В. – № u 2017 03465; Заявлено 10.04.2017; Опубл. 11.09.2017. Бюл. № 17.

Монографії, видані викладачами кафедри:

1. Галайчук І.Й. Клінічна онкологія. Частина І: Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 276 с.

2. Спіженко Ю.П., Чеботарьова Т.І., Бурик В.М., Марценюк В.П., Галайчук І.Й., Гончарук О.М. Роботорадіохірургія. Розділ 11 // Хірургія – за ред. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2010. – С. 1031-1049.

3. Галайчук І.Й. Рак шкіри. Меланома шкіри / Національний підручник «Онкологія» за ред Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанського, О.Ю. Поповича. – Київ, «Медицина», 2013. – С. 109–131.

4. Галайчук И.И. Опухоли кожи. Глава 9 / Онкология: учебник / под ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанского, А.Ю. Поповича. – К.: ВСИ «Медицина», 2015. – С. 117-140.

5. Крізь призму минулого до сьогодення /[Корда М.М., Федонюк Л.Я., Паламарчук А.І. та ін.]; за ред. М.М. Корди, Л.Я. Федонюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 480 с. (Галайчук І.Й. – член авторського колективу).

6. Oncology: Textbook / V.I. Starikov, A.S. Khodak, I.Y. Galaychuk. – Kharkiv, 2018. – 220 p.