Монографії, видані викладачами кафедри:

 • Клінічна онкологія: посібник Бетезди: пер. 5-го англ. вид. / Національний інститут раку, м. Бетезда, США; за ред. Джейма Абрагама, Джеймса Л. Ґaллі ; наук. ред. перекладу Ігор Галайчук. – К. : ВСВ «Медицина», 2021. – 926 с.

 • Галайчук І.Й. – Наук. ред. перекладу розділу «Онкологія» (С. 571–599) в книзі: Медицина за Девідсоном: принципи і практика : пер. 23-го англ. вид.: у 3т. Т. 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона. – К. : ВСВ «Медицина», 2021. – 642 с.

 • Oncology: Textbook / [V.I. Starikov, A.S. Khodak, I.Y. Galaychuk]. – Kharkiv, 2018. – 220 p.

 • Крізь призму минулого до сьогодення / [М.М.Корда, Л.Я.Федонюк , А.І.Паламарчук та ін.]; за ред. М.М. Корди, Л.Я. Федонюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 480 с. (Галайчук І.Й. – член авторського колективу).

 • Рак шкіри. Меланома шкіри / [за загальною редакцією Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанського, О.Ю. Поповича]. – 2013. – Київ, «Медицина». – 258 с. (Галайчук І.Й. – член авторського колективу).

 • Роботорадіохірургія. Розділ 11 / [Ю.П.Спіженко, Т.І.Чеботарьова, В.М.Бурик, В.П.Марценюк, І.Й.Галайчук, О.М.Гончарук]. – 2010. – Тернопіль: ТДМУ. – 1049 с. (Галайчук І.Й. – член авторського колективу).

 • Клінічна онкологія. Частина І / [І.Й.Галайчук]. – 2003. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 276 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 • Патент 119122 U Україна. Спосіб резекції злоякісних пухлин грудної залози у хворих з макромастією / Галайчук І.Й., Нітефор Л.В. – Бюл. № 17, 11.09.2017 р.

 • Патент 102712 Україна. Спосіб пластики при хірургічному лікуванні місцево поширеного раку шкіри кута рота / Скакун Л.М., Галайчук І.Й. – Бюл. № 21, 10.11.2015 р.

 • Авторське право на твір. Свідоцтво № 56200. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Oncology”. Галайчук І.Й., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». Дата реєстрації 22.08.2014.

 • Патент 92737 Україна. Неінвазійний спосіб вимірювання об’єму пухлини шкіри / Галайчук І.Й., Коптюх В.В., Болюх О.А., Висоцька О.І., Мариняк Т.Г. – Бюл. № 16, 26.08.2014 р.

 • Патент 92734 U Україна. Неінвазійний спосіб вимірювання товщини донорської ділянки шкіри / Галайчук І.Й., Коптюх В.В., Болюх О.А., Висоцька О.І., Гоцко О.С., Болюх О.В. – Бюл. № 16, 26.08.2014 р.

 • Патент 89831 Україна. Спосіб дистанційної диференційної діагностики пігментних пухлин шкіри / Галайчук І.Й., Жулкевич І.В., Гоцко О.С. – Бюл. № 8, 25.04.2014 р.

 • Патент 86401 U Україна. Спосіб онкопластичної резекції молочної залози / Галайчук І.Й. – Бюл. № 24, 25.12.2013 р.

 • Патент 57467 Україна. Спосіб діагностики метастатичного ураження внутрішньотазових лімфатичних вузлів / Галайчук І.Й., Батюк С.І. – Бюл. №4, 25.02.2011 р.

 • Патент 29282 Україна. Спосіб пластики рани шкіри нижньої повіки / Галайчук І.Й. – Бюл. № 1, 10.01.2008 р.

 • Патент 81321 Україна. Епіфлуоресцентний мікроскоп / Дем’яненко В.В., Галайчук І.Й., Волков К.С., Головацький А.С. – Бюл. № 21, 25.12.2007 р.

 • Патент 28917 Україна. Спосіб діагностики метастатичного ураження регіонарного лімфатичного колектора / Галайчук І.Й., Болюх О.А., Леськів І.М. – Бюл. № 21, 25.12.2007 р.