Наукова робота на кафедрі

Сфера наукових інтересів колективу кафедри

Тематика наукових досліджень колективу кафедри спрямована на покращення діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини різних локалізацій.

Науково-дослідна робота кафедри з 2012 року здійснюється за темою «Використання телекомунікаційної технології скринінгового обстеження населення для своєчасного виявлення, ефективного лікування та профілактики меланоми і раку шкіри».

У попередні роки були виконані наступні наукові теми:

Оптимізація діагностики лімфогенних метастазів та способів лікування хворих на рак прямої кишки, молочної залози і меланому шкіри;

Роль вірусів гепатиту В і С та інших причинних факторів у гепатоканцерогенезі;

Профілактика та лікування печінкової недостатності у хворих на механічну жовтяницю пухлинного ґенезу;

Вплив лазеротерапії на резистентність організму при комбінованому лікуванні злоякісних пухлин;

Вивчення антигенного, гормонального та імунологічного статусу хворих на злоякісні пухлини основних локалізацій;

Розробка поєднаних топографо-функціональних радіонуклідних in vivo та in vitro методів для діагностики і реабілітації хворих з пухлинами грудної і черевної порожнини;

Розробка комплексної діагностики туберкульозу і раку легень на основі клініко-рентгенологічних, радіонуклідних, інструментальних і лабораторних методів діагностики.

Колектив кафедри брав участь в організації трьох республіканських науково-практичних конференцій: “Супровідна терапія в лікування онкологічних хворих” (2004 р.), “Методи доклінічної діагностики реґіонарних лімфогенних метастазів” (2007 р.), «Раціональна хіміотерапія онкохворих» (2009 р.).

Професор Жулкевич І.В. у 2008 році отримав почесну грамоту МОЗ України. Професор Галайчук І.Й. з 2005 року член Американської асоціації хірургів-онкологів імені Дж. Юінга, у 2008 році за вагомий внесок у винахідницьку діяльність йому присвоєно звання «Лауреат обласної премії ім. Івана Пулюя». З 2014 року проф. Галайчук І.Й. член експертної проблемної комісії «Онкологія» МОЗ та НАМН України.

Наша кафедра була своєрідним трампліном для наукового і фахового злету колишніх доцента Дикан Ірини Миколаївни, а тепер – член-кореспондента НАМН України, зав. кафедри променевої діагностики Національної академії післядипломної освіти, директора “Науково-практичного центру променевої діагностики НАМНУ”; клінічного ординатора Климнюка Григорія Івановича, а тепер наукового керівника відділу дитячої онкології Національного інституту раку, головного дитячого онколога МОЗ України.

На кафедрі розроблено методики, направлені на оптимізацію лікування хворих з пухлинами шкіри, молочної залози, пухлинами жіночих статевих органів, товстого кишківника. Вперше в Україні тут було впроваджено методику біопсії «сторожового» лімфатичного вузла, розроблено способи малоінвазивної реґіонарної лімфангіоектомії у хворих на меланому шкіри, онкопластичної резекції молочної залози та ін.

Основні наукові здобутки кафедри

Співробітниками кафедри було підготовлено і захищено 5 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук і 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:

Галайчук І.Й. Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих. – Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ., 2005. – 41 с.

Дрижак В.І. Содержание половых гормонов в крови больных раком молочной железы и их прогностическое значение. – Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 1991. – 43 с.

Дикан І.М. Променеві методи дослідження в діагностиці рецидивів і метастазів раку товстої кишки та визначення впливу протипухлинної терапії на систему травлення. Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 1994. – 37 с.

Жулкевич І.В. Стан мінеральної щільності кісткової тканини при ураженні гемопоетичної і гемостатичної систем: прогнозування патоморфозу і диференційовані методи профілактики. Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 2003. – 36 с.

Горошко В.М. Возможности позитивной сцинтиграфии в сочетании с радиоиммунологическим анализом опухолевых маркеров при саркомах мягких тканей конечностей и туловища. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1989. – 17 с.

Домбрович М.І. Низькоінтенсивна лазеротерапія хворих на колоректальний рак в післяопераційному періоді. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1998. – 16 с.

Загурська Н.О. Застосування методу непрямого електрохімічного окислення крові в лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на рак легенів і товстої кишки. Автореферат дис. канд. мед. наук. – Київ, 1998. – 16 с.

Леськів І.М. Променеві методи в діагностиці та диференціальній діагностиці механічних жовтяниць. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1996. – 20 с.

Угляр Ю.В. Обґрунтування застосування магнітолазерного опромінення та ентеросорбції у хворих на механічну жовтяницю. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Тернопіль, 2001.– 18 с.

Шкробот Л.В. Хірургічна тактика при оклюзійно-стенотичному ураженні екстракраніальних артерій термінального відділу аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Тернопіль, 2005. – 21 с.

Корицький Г.І. Особливості інтенсивної терапії при хірургічному лікуванні хворих на рак прямої кишки. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1993. – 19 с.

Климнюк Г.І. Структурно-функціональні зміни системи травлення у хворих на рак товстої кишки. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1996. – 18 с.

Вайда А.Р. Патогенетичне обгрунтування хірургічної корекції гемодинамічних порушень в печінці при механічній жовтяниці. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 2000. – 17 с.

· Кривокульський Д.Б. Заочеревинні лімфатичні кісти при комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки. Автореф. дис. канд.мед.наук. – Київ, 2007. – 18 с.

· Угляр Т.Ю. Оптимізація хірургічної тактики у хворих на непрохідність товстої кишки. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

· Шкробот Л.В.

Індивідуальні наукові пошуки реалізуються в підготовці кандидатських дисертацій. Аспірантка Нітефор Лариса Василівна виконує наукову роботу на тему „Саркома молочної залози: оптимізація діагностики та лікування хворих” під керівництвом професора Галайчука І.Й., а лікар-здобувач Вибирана Рената Йосипівна під керівництвом професора Жулкевича І.В. завершує кандидатську дисертацію на тему: „Хронічна лімфоїдна лейкемія: клініко-біохімічні і інструментальні особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини та оптимізація супутньої терапії”. Аспірант Гоцко Оксана Степанівна успішно виконує свою наукову роботу „Оптимізація діагностики меланоми шкіри і меланонебезпечних невусів з використанням телекомунікаційних технологій”.

За результатами наукових досліджень було опубліковано понад 300 наукових статей, отримано 20 патентів на винаходи.