Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер" Тернопільської обласної ради  (2023 рік)

Виконання лікувального навантаження працівниками кафедри у 2023 році здійснюєтьсяя у відповідності до змін впроваджених за прийнятої медичної реформи. Професорсько-викладацький склад кафедри виконує консультативну роботу у відділах Тернопільського клінічного онкодиспансеру. 

У 2023 році під керівництвом професора кафедри, генерального директора ТОКОД Леоніда Шкробота розпочалось активне впровадження лапароскопічних резекцій у хворих на рак товстої кишки. На фото: проф.Шкробот Л.В. під час операції відео-асистованої правобічної геміколонектомії.

проф.Шкробот Л.В. під час операції відео-асистованої правобічної геміколонектомії (2023рік)

проф.Шкробот Л.В. під час стажування в Франції ( 2023рік)

Асистент кафедри, канд.мед.наук Угляр Т.Ю. оволоділа технікою катетеризації центральних вен зі встановленням порт-системи для проведення тривалих курсів поліхіміотерапії в онкохворих.

Субопераційна рентгенограма встановленого центрального венозного катетера (2023 рік)

Порт-система для тривалих хіміотерапій ( 2023 рік)

Операційна клініки (2022рік)

   Кураторами всіх клінічних відділень обласного онкологічного диспансеру є професори та доценти кафедри, які здійснюють клінічні обходи, проводять консиліуми, підсумкові тижневі конференції. З 2011 року в лікувальну роботу кафедри впроваджені комплексні медичні обходи в усіх відділеннях онкодиспансеру.

Співробітники кафедри (к.м.н. Загурська Н.О., доц. Леськів І.М.) беруть активну участь у рентгенологічних (в т.ч. комп‘ютерних) та ультразвукових діагностичних дослідженнях у відповідних відділеннях облонкодиспансеру.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно удосконалює та оновлює свої клінічні знання шляхом участі в наукових конференціях, конгресах, стажуванні у провідних онкологічних клініках України та за кордоном. Так, проф. Галайчук І.Й., проф. Жулкевич І.В. у 2007-2012 рр. проходили стажування за кордоном (Щвейцарія, США, Швеція, Франція), асистент Назаркевич Г.П. в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща, 2011 р.), асистент Угляр Т.Ю. оволоділа методикою встановлення венозних портів в Національному інституті раку (2011 р.), доцент Угляр Ю.В. і доц. Домбрович М.І. оволодівали сучасними методиками хірургічних втручань у хворих на рак товстої кишки на кафедрах онкології в Донецькому протипухлинному центрі та в Національному інституті раку, доц. Леськів І.М. пройшов тематичне удосконалення з комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії в Національній академії післядипломної освіти (м. Київ).

 Проте, слід зазначити, що не тільки співробітники кафедри удосконалюють свою лікарську майстерність на інших теренах, а лікувальна база кафедри є привабливим місцем для стажування і закордонних фахівців. Так, у 2010 році італійський хірург маммолог Джоржіо Барателлі обрав клінічну базу кафедри для свого удосконалення. Своїм лікарським досвідом і сучасними аспектами лікування новоутворень молочної залози він поділився з онкологами області і лікарями онкодиспансеру в рамках проведеної міжобласної конференції «Рак молочної залози: проблеми регіону та шляхи їх вирішення».

Співробітники кафедри широко впроваджують обмін досвідом на регіональному рівні і реалізують це при проведенні конференцій обласного наукового товариства онкологів. Так, з лекціями про реконструктивну хірургію молочної залози виступив проф. Храпач В.В. з Національного медичного університету ім. О. Богомольця, м. Київ (2010 р.). Ділились своїм досвідом на подібних конференціях і інші знані фахівці, зокрема проф. Рижик В.М. – завідувач кафедри променевої діагностики і терапії Івано-Франківського національного медичного університету (2011 р.), проф. Бєліков О.Б. і доцент Левандовський Р.А. – Буковинський державний медичний університет (2010 р.), лікар І. Вітенько з Бельгії, який ініціював створення „Української асоціації лікування ран”, доцент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького Ю.П. Мілян (2012 р.), доцент Крайник І.В. – завідувач курсу пластичної хiрургiї Нацiонального медико-хiрургiчного центру iм. М. Пирогова (м. Москва) і доцент Михайлов В.В. з кафедри щелепно-лицевої і пластичної хірургії Санкт-Петербузької медичної академії післядипломної освіти (2012 р.).

Професор І.Й. Галайчук – голова обласного наукового товариства онкологів, разом із керівництвом обласного онкологічного диспансеру, докладають багато зусиль для організації онкослужби в Тернопільській області. Співробітниками кафедри була розроблена і впроваджена низка заходів, спрямованих на поліпшення цієї роботи. Це стосується участі в засіданнях обласних наукових товариств, оперативних нарад, планових виїздів в райони області з метою надання консультативної та медичної допомоги, участі в науково-практичних конференціях і семінарах, в Національній програмі «50 кроків боротьби з раком в Україні». Перспективними в розвитку онкологічної допомоги населенню Тернопільської області є запровадження на регіонарному рівні скринінгових програм для раннього виявлення раку молочної залози і шийки матки, колоректального раку, меланоми шкіри.

Для реалізації санітарно-освітніх програм співробітники кафедри широко використовують медійний простір, виступають на телебаченні (TV-4) і обласному радіо, в газеті “Медична академія” в 2007-2014 рр. була надрукована низка санітарно-освітніх матеріалів з приводу раку молочної залози та меланоми шкіри, а також звітних інформаційних матеріалів про проведену на кафедрі роботу.

Велику увагу приділяють викладачі кафедри підвищенню фахової кваліфікації лікарів і середніх медичних працівників області. Щорічно згідно із заздалегідь складеними списками та графіками на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру проходять передатестаційні цикли та курси лікарі, фельдшери та акушери з районів області, на яких фахівці кафедри виступають з лекціями і проводять практичні заняття з актуальних тем клінічної онкології та радіології.

Викладачі кафедри беруть активну участь у з’їздах, конференціях та семінарах, як наприклад: "Сучасні методи радіологічної діагностики в онкології" (Львів, 2010), „Роль та можливості променевої діагностики та променевої терапії в лікуванні онкологічних хворих” (Донецьк, 2010), «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (Івано-Франківськ, 2011), „Сучасні підходи до діагностики та лікування множинної мієломи” (Київ, 2011), “Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту” (Київ, 2013), “Паліативна та хоспісна допомога. Новітні концепції лікування ран” (Тернопіль, 2011), „Оптимізація комбінованого лікування онкохворих», (Тернопіль 2011), в конференції, присвяченій пам’яті проф. Гнатишака А.І. (Львів, 2013), в першому міжнародному конгресі Східно-Європейської академії дерматології (Київ, 2013), «Актуальні питання лікування пухлин голови та шиї і раку молочної залози» (Київ, 2011 р.), «Рання діагностика пухлин основних локалізацій» (Ужгород, 2013), «Роль сучасних методів діагностики онкологічних захворювань в персоніфікації лікування» (Івано-Франківськ, 2014 р.), 5-а міжнародна конференція «Прогрес пластичної і реконструктивної хірургії» (м. Київ, 2012), «Актуальні питання онкології в Донбасі» (20124р.), науково-практичний семінар з міжнародною участю «Меланома шкіри: досягнення і перспективи» (Київ, 2015), симпозіум «Проблемні ситуації в хірургії молочної залози» (Київ, 2015 р.), «Нові підходи до лікування раку основних локалізацій» (м. Ужгород, 2015). 

У розв‘язанні питань з надання кваліфікованої медичної допомоги онкологічним хворим активну участь беруть співробітники кафедри. Лікувальну, діагностичну та консультативну роботу викладачі здійснюють як на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру, так і в лікувально-профілактичних закладах міста і області. Лікувально-діагностичний процес забезпечують 2 професори, 4 доценти, 3 асистенти(кандидати медичних наук), завдяки яким впроваджуються сучасні методики хірургічних втручань на органах грудної, черевної порожнини, ендокринній системі, шкірі, м’яких тканинах та ін.

 Міжнародне співробітництво, конференціїКолектив кафедри брав участь в організації республіканських 

Колектив кафедри брав участь в організації республіканських науково-практичних конференцій на базі конгрес-центру «Червона калина»: 2004 р. - “Супровідна терапія в лікування онкологічних хворих”, 2007 р. - “Методи доклінічної діагностики регіонарних лімфогенних метастазів”, 2009 р. - «Раціональна хіміотерапія онкохворих».

    Працiвники кафедри брали участь в Мiжнародних онкологiчних конгресах: Всесвiтнiй конгрес по раку шкiри (Цюріх, Швейцарiя, 2001 р.); Конференцiя Європейської Асоцiацiї протиракової освiти (Бельгiя, 2001 р.); Мiжнародний конгрес хiрургiчних онкологiчних товариств (Iталiя, 2001 р.); Конгрес Всесвітнього протиракового союзу (UICC), Женева, 2008; Міжнародний конгрес протиракової терапії (ICACT), Париж, 2010; 6th World Conference on Breast Cancer. Hamilton, Canada: 7-11 June 2011; 2nd International Congress of Breast Disease Centers. Paris, 9-10 February 2012; 4-й Міжнародний конгрес з теледерматології «Теледерм - 2012», 4-6 жовтня 2012, Тбілісі, Грузія; ЕССО-17, м. Амстердам, Нідерланди, 27.09 – 01.10.2013; 8th World Congress of Melanoma. July 17-20, 2013. Hamburg, Germany; 23rd Conference of the European Wound Management Association (EWMA); Copenhagen, Denmark, 15-17.05.2013; 4th European Post-Chicago Melanoma / Skin Cancer Meeting. June 26th-27th, 2014. Munich, Germany.

Стажування: Галайчук І.Й.: Інституту раку Пітсбургського університету США, 1999-2000 рр. - Фулбрайтівський стипендіат; St. Jude Children’s Research Hospital, Мемфiс США, 2002 р. – програма з дитячої онкології.

Проф. Галайчук І.Й. і проф. Жулкевич І.В. беруть участь у мiжнародних багатоцентрових клiнiчних дослiдженнях з хiмiотерапiї хворих на рак легень, рак молочної залози, рак яєчників. У січні 2018 року колектив кафедри брав активну участь у проведенні майстер-класу Євро-Азійської асоціації маммологів (EURAMA) на тему «Рак молочної залози: хірургічне лікування». Вперше у нашому університеті побували представники Міланської школи хірургів-онкологів (Італія) разом із грузинськими онкологами. Вони прочитали цикл лекцій і провели практичний майстер-клас в операційних облонкодиспансеру. 

В операційній. Оперує Домбрович М.І. (2021 рік)

Проф. Галайчук І.Й., Dr. Riccardo Giovanazzi в операційній (2020 рік)