Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер" Тернопільської обласної ради (2021 рік)

У розв‘язанні питань з надання кваліфікованої медичної допомоги онкологічним хворим активну участь беруть співробітники кафедри. Лікувальну, діагностичну та консультативну роботу викладачі здійснюють як на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру, так і в лікувально-профілактичних закладах міста і області. Лікувально-діагностичний процес забезпечують 2 професори, 4 доценти, 3 асистенти (кандидати медичних наук), завдяки яким впроваджуються сучасні методики хірургічних втручань на органах грудної, черевної порожнини, ендокринній системі, шкірі, м’яких тканинах та ін.

Напрямки клінічної с пеціалізації викладачів: проф. Галайчук І.Й. – злоякісні пухлини шкіри (рак, меланома) і саркоми м’яких тканин, рак молочної залози, онкопластична хірургія; проф. Жулкевич І.В. – діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань та комп’ютерно-томографічна діагностика; доц. Угляр Ю.В. – пухлини шлунково-кишкового тракту; доц. Домбрович М.І. – рак товстої кишки, злоякісні пухлини шкіри; проф. Шкробот Л.В. – рак шлунка і підшлункової залози; к.м.н. Угляр Т.Ю. – пухлини товстої кишки,діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань; к.м.н. Нітефор Л.В.- патологія молочної залози, пухлини шкіри; к.м.н. Гоцко О.С. - хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань;

Напрямки діагностичної спеціалізації працівників кафедри: доц. Леськів І.М. – спеціаліст ультразвукової діагностики; к.м.н. Загурська Н.О. – рентгенолог.

У диспансері щорічно виконують понад 2000 складних хірургічних втручань на шлунку, жовчних шляхах, печінці, підшлунковій залозі, товстій кишці, щитоподібній залозі, органах грудної порожнини, молочних залозах, шкірі, м’яких тканинах, пухлинах голови та шиї, статевих органах, урологічні оперативні втручання. Щорічно понад 20 відсотків проведених у диспансері операцій виконують спеціалісти кафедри. Слід зазначити, що до цієї кількості входять найскладніші хірургічні втручання на органах грудної і черевної порожнини. Співробітники клініки підвищують свою кваліфікацію не тільки на теренах України, але й закордоном, в університетах та медичних центрах США і Західної Європи, широко використовуючи отриманий досвід у повсякденній роботі. Останнім часом в практику роботи онкодиспансеру впроваджено органозбережні і онкопластичні операції у хворих на рак молочної залози, реконструктивні операції з ендопротезуванням грудних залоз, методи внутрішньоартеріальної хіміотерапії, тощо. У перспективі планується розширення методик онкопластичної хірургії, впровадження ендоскопічних методів для діагностики і лікування пухлин черевної і грудної порожнин.

Діагностичні процедури: 800 ендоскопічних досліджень, цитологічних і гістологічних досліджень мікропрепаратів (38 тис. і 21 тис. відповідно), рентгенологічних обстежень (28 тис.), маммографій (4 тис.), ультразвукових обстежень (8 тис.). У 2011 році в онкодиспансері встановлено 16-зрізовий комп’ютерний томограф Philips MX IDT-8000.

Ас. Загурська О.М. проводить сеанс променевої терапії (2021 рік)

В операційній. Оперує Домбрович М.І. (2021 рік)

Операційна клініки (2021 рік)

Кураторами всіх клінічних відділень обласного онкологічного диспансеру є професори та доценти кафедри, які здійснюють клінічні обходи, проводять консиліуми, підсумкові тижневі конференції. З 2011 року в лікувальну роботу кафедри впроваджені комплексні медичні обходи в усіх відділеннях онкодиспансеру.

Співробітники кафедри (к.м.н. Загурська Н.О., доц. Леськів І.М.) беруть активну участь у рентгенологічних (в т.ч. комп‘ютерних) та ультразвукових діагностичних дослідженнях у відповідних відділеннях облонкодиспансеру.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно удосконалює та оновлює свої клінічні знання шляхом участі в наукових конференціях, конгресах, стажуванні у провідних онкологічних клініках України та за кордоном. Так, проф. Галайчук І.Й., проф. Жулкевич І.В. у 2007-2012 рр. проходили стажування за кордоном (Щвейцарія, США, Швеція, Франція), асистент Назаркевич Г.П. в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща, 2011 р.), асистент Угляр Т.Ю. оволоділа методикою встановлення венозних портів в Національному інституті раку (2011 р.), доцент Угляр Ю.В. і доц. Домбрович М.І. оволодівали сучасними методиками хірургічних втручань у хворих на рак товстої кишки на кафедрах онкології в Донецькому протипухлинному центрі та в Національному інституті раку, доц. Леськів І.М. пройшов тематичне удосконалення з комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії в Національній академії післядипломної освіти (м. Київ).

Проте, слід зазначити, що не тільки співробітники кафедри удосконалюють свою лікарську майстерність на інших теренах, а лікувальна база кафедри є привабливим місцем для стажування і закордонних фахівців. Так, у 2010 році італійський хірург маммолог Джоржіо Барателлі обрав клінічну базу кафедри для свого удосконалення. Своїм лікарським досвідом і сучасними аспектами лікування новоутворень молочної залози він поділився з онкологами області і лікарями онкодиспансеру в рамках проведеної міжобласної конференції «Рак молочної залози: проблеми регіону та шляхи їх вирішення».

Співробітники кафедри широко впроваджують обмін досвідом на регіональному рівні і реалізують це при проведенні конференцій обласного наукового товариства онкологів. Так, з лекціями про реконструктивну хірургію молочної залози виступив проф. Храпач В.В. з Національного медичного університету ім. О. Богомольця, м. Київ (2010 р.). Ділились своїм досвідом на подібних конференціях і інші знані фахівці, зокрема проф. Рижик В.М. – завідувач кафедри променевої діагностики і терапії Івано-Франківського національного медичного університету (2011 р.), проф. Бєліков О.Б. і доцент Левандовський Р.А. – Буковинський державний медичний університет (2010 р.), лікар І. Вітенько з Бельгії, який ініціював створення „Української асоціації лікування ран”, доцент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького Ю.П. Мілян (2012 р.), доцент Крайник І.В. – завідувач курсу пластичної хiрургiї Нацiонального медико-хiрургiчного центру iм. М. Пирогова (м. Москва) і доцент Михайлов В.В. з кафедри щелепно-лицевої і пластичної хірургії Санкт-Петербузької медичної академії післядипломної освіти (2012 р.).

Професор І.Й. Галайчук – голова обласного наукового товариства онкологів, разом із керівництвом обласного онкологічного диспансеру, докладають багато зусиль для організації онкослужби в Тернопільській області. Співробітниками кафедри була розроблена і впроваджена низка заходів, спрямованих на поліпшення цієї роботи. Це стосується участі в засіданнях обласних наукових товариств, оперативних нарад, планових виїздів в райони області з метою надання консультативної та медичної допомоги, участі в науково-практичних конференціях і семінарах, в Національній програмі «50 кроків боротьби з раком в Україні». Перспективними в розвитку онкологічної допомоги населенню Тернопільської області є запровадження на регіонарному рівні скринінгових програм для раннього виявлення раку молочної залози і шийки матки, колоректального раку, меланоми шкіри.

Для реалізації санітарно-освітніх програм співробітники кафедри широко використовують медійний простір, виступають на телебаченні (TV-4) і обласному радіо, в газеті “Медична академія” в 2007-2014 рр. була надрукована низка санітарно-освітніх матеріалів з приводу раку молочної залози та меланоми шкіри, а також звітних інформаційних матеріалів про проведену на кафедрі роботу.

Велику увагу приділяють викладачі кафедри підвищенню фахової кваліфікації лікарів і середніх медичних працівників області. Щорічно згідно із заздалегідь складеними списками та графіками на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру проходять передатестаційні цикли та курси лікарі, фельдшери та акушери з районів області, на яких фахівці кафедри виступають з лекціями і проводять практичні заняття з актуальних тем клінічної онкології та радіології.

Викладачі кафедри беруть активну участь у з’їздах, конференціях та семінарах, як наприклад: "Сучасні методи радіологічної діагностики в онкології" (Львів, 2010), „Роль та можливості променевої діагностики та променевої терапії в лікуванні онкологічних хворих” (Донецьк, 2010), «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (Івано-Франківськ, 2011), „Сучасні підходи до діагностики та лікування множинної мієломи” (Київ, 2011), “Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту” (Київ, 2013), “Паліативна та хоспісна допомога. Новітні концепції лікування ран” (Тернопіль, 2011), „Оптимізація комбінованого лікування онкохворих», (Тернопіль 2011), в конференції, присвяченій пам’яті проф. Гнатишака А.І. (Львів, 2013), в першому міжнародному конгресі Східно-Європейської академії дерматології (Київ, 2013), «Актуальні питання лікування пухлин голови та шиї і раку молочної залози» (Київ, 2011 р.), «Рання діагностика пухлин основних локалізацій» (Ужгород, 2013), «Роль сучасних методів діагностики онкологічних захворювань в персоніфікації лікування» (Івано-Франківськ, 2014 р.), 5-а міжнародна конференція «Прогрес пластичної і реконструктивної хірургії» (м. Київ, 2012), «Актуальні питання онкології в Донбасі» (20124р.), науково-практичний семінар з міжнародною участю «Меланома шкіри: досягнення і перспективи» (Київ, 2015), симпозіум «Проблемні ситуації в хірургії молочної залози» (Київ, 2015 р.), «Нові підходи до лікування раку основних локалізацій» (м. Ужгород, 2015).

У розв‘язанні питань з надання кваліфікованої медичної допомоги онкологічним хворим активну участь беруть співробітники кафедри. Лікувальну, діагностичну та консультативну роботу викладачі здійснюють як на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру, так і в лікувально-профілактичних закладах міста і області. Лікувально-діагностичний процес забезпечують 2 професори, 4 доценти, 3 асистенти(кандидати медичних наук), завдяки яким впроваджуються сучасні методики хірургічних втручань на органах грудної, черевної порожнини, ендокринній системі, шкірі, м’яких тканинах та ін.

Міжнародне співробітництво, конференціїКолектив кафедри брав участь в організації республіканських

Колектив кафедри брав участь в організації республіканських науково-практичних конференцій на базі конгрес-центру «Червона калина»: 2004 р. - “Супровідна терапія в лікування онкологічних хворих”, 2007 р. - “Методи доклінічної діагностики регіонарних лімфогенних метастазів”, 2009 р. - «Раціональна хіміотерапія онкохворих».

Працiвники кафедри брали участь в Мiжнародних онкологiчних конгресах: Всесвiтнiй конгрес по раку шкiри (Цюріх, Швейцарiя, 2001 р.); Конференцiя Європейської Асоцiацiї протиракової освiти (Бельгiя, 2001 р.); Мiжнародний конгрес хiрургiчних онкологiчних товариств (Iталiя, 2001 р.); Конгрес Всесвітнього протиракового союзу (UICC), Женева, 2008; Міжнародний конгрес протиракової терапії (ICACT), Париж, 2010; 6th World Conference on Breast Cancer. Hamilton, Canada: 7-11 June 2011; 2nd International Congress of Breast Disease Centers. Paris, 9-10 February 2012; 4-й Міжнародний конгрес з теледерматології «Теледерм - 2012», 4-6 жовтня 2012, Тбілісі, Грузія; ЕССО-17, м. Амстердам, Нідерланди, 27.09 – 01.10.2013; 8th World Congress of Melanoma. July 17-20, 2013. Hamburg, Germany; 23rd Conference of the European Wound Management Association (EWMA); Copenhagen, Denmark, 15-17.05.2013; 4th European Post-Chicago Melanoma / Skin Cancer Meeting. June 26th-27th, 2014. Munich, Germany.

Стажування: Галайчук І.Й.: Інституту раку Пітсбургського університету США, 1999-2000 рр. - Фулбрайтівський стипендіат; St. Jude Children’s Research Hospital, Мемфiс США, 2002 р. – програма з дитячої онкології.

Проф. Галайчук І.Й. і проф. Жулкевич І.В. беруть участь у мiжнародних багатоцентрових клiнiчних дослiдженнях з хiмiотерапiї хворих на рак легень, рак молочної залози, рак яєчників. У січні 2018 року колектив кафедри брав активну участь у проведенні майстер-класу Євро-Азійської асоціації маммологів (EURAMA) на тему «Рак молочної залози: хірургічне лікування». Вперше у нашому університеті побували представники Міланської школи хірургів-онкологів (Італія) разом із грузинськими онкологами. Вони прочитали цикл лекцій і провели практичний майстер-клас в операційних облонкодиспансеру.

Проф. Галайчук І.Й., Dr. Riccardo Giovanazzi в операційній (2020 рік)

Виконання лікувального навантаження працівниками кафедри у 2021 році здійснюєтьсяя у відповідності до змін впроваджених за прийнятої медичної реформи. Професорсько-викладацький склад кафедри виконує консультативну роботу у відділах Тернопільського клінічного онкодиспансеру.