Підручники,видані викладачами кафедри:

  • Oncology : textbook / V.I. Starikov, A.S. Khodak, I.Y. Galaychuk.– Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2019.–216p.

  • Онкологія : підручник / Ю.В. Думанський, А.І.Шевченко, І.Й. Галайчук та ін. за ред.Г.В. Бондаря, А.І. Шевченка, І.Й. Галайчука.– 2-е вид., переробл. та допов.– К.: ВСВ "Медицина", 2019.–520с.

  • Онкология: учебник / под ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанского, А.Ю. Поповича. – К.: ВСИ «Медицина», 2015. – 576 с. (Галайчук І.Й. – співавтор і перший рецензент).

  • Онкологія: національний підручник / за редакцією Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанського, О.Ю. Поповича. – К.: «Медицина», 2013. – 544 с. (Галайчук І.Й. – співавтор і перший рецензент).

Посібники, видані викладачами кафедри:

  • Медицина за Девідсоном: принципи і практика : посібник : пер. 23-го англ. вид.: у 3т. Т. 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона ; наук. ред. пер. Ігор Скрипник, Олександр Курята, Лариса Соколова, Рімма Скрипник, Ганна Кожина, Яніна Кутасевич, Микола Щербина, Олександо Абатуров Лілія Бабінець, Ігор Галайчук, Юрій Кобеляцький, Любов Лаповець. – К. : ВСВ «Медицина», 2021. – 642 с.

  • Клінічна онкологія: посібник Бетезди: пер. 5-го англ. вид. / Національний інститут раку, м. Бетезда, США; за ред. Джейма Абрагама, Джеймса Л. Ґaллі ; наук. ред. пер. Ігор Галайчук. – К. : ВСВ «Медицина», 2021. – 926 с.

  • Галайчук І. Й. Рак товстої кишки (ілюстрований навчальний посібник): / І.Й. Галайчук, М.І. Домбрович, Т.Ю. Угляр – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 40 с.

  • Дрижак В.І. і співавт. Вірусні гепатити і рак печінки. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – 188 с.

  • Дрижак В.І., Домбрович М.І. Рак молочної залози. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 152 с.

  • Галайчук І.Й. Клінічна онкологія. Частина І: Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 276 c.

  • Дрижак В.І., Домбрович М.І., Вайда А.Р. Рак молочної залози (мультимедійний компакт-диск). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 318 МВ.

  • Дрижак В.І. Гормони і рак молочної залози. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 172.

  • Дрижак В.І., Домбрович М.І. Медсестринство в онкології. – Тернопіль: Укрмедкн., 2001.– 222 с.

  • Дрижак В.І., Домбрович М.І., Загурська Н.О., Корицький Г.І. Ендотоксикоз у клінічній онкології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 128 с.