Вас вітає кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини !

У 2019/2020 н.р.

Штат кафедри : 4 професори, 3 доценти, 6 асистентів, 1 лаборант, 2 аспіранта.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Онкологія";
 • "Радіаційна медицина";
 • "Радіологія".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;
 • стоматологічного факультету;
 • ННІ медсестринства;
 • факультету іноземних студентів;
 • НІІ ПО

за спеціальностями:

 • медицина ( III, V, VI курси);
 • стоматологія (III, IV курси);
 • сестринська справа (II курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • дистанційна.