Кафедра онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини була створена у 1983 році шляхом об’єднання двох курсiв – курсу онкологiї та курсу рентгенологiї з медичною радiологiєю. Клінічною базою кафедри є комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер», що Курсом рентгенологiї з медичною радiологiєю (з 1964 по 1982 рік) завiдував к.м.н., доцент І.Т. Цилюрик. Народився Iван Тимофійович 17 січня 1921 року в селі Одноробовка Золочівського району Харківської області. У 1954 році закінчив Харківський медичний інститут. З 1960 року працював асистентом, а з 1961 року доцентом кафедри пропедевтичної терапії Тернопільського медичного інституту. Завідувач курсу рентгенології та медичної радіології у 1964-1982 роках. Працював до червня 1986 року. 

Завідувач курсом рентгенологiї з медичною радiологiєю ( 1964 - 1982 рр.) канд. мед. наук, доцент Цилюрик І.Т. 

      Курсом онкологiї у 1970–1982 роках завiдував к.м.н., доцент Микола Володимирович Скибенко (8.03.1922 – 24.06.2006), який закінчив Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут у 1949 році за спеціальністю «лікувальна справа». Працював у Вінницькому медичному інституті, а з 1960 року викладав онкологію на кафедрі факультетської хірургії Тернопільського медичного інституту. Автор оригінального винаходу «Спосіб резекції товстої або прямої кишки за Скибенко» (А. с. СРСР, №1123653, 1984 р.). З 1986 року працював онкохірургом диспансерного відділення Тернопільського обласного онкодиспансеру. 

Завідувач курсом онкологiї  ( 1970–1982 рр.)  канд. мед. наук, доцент Скибенко М.В. 

      Першим завідувачем новоствореної кафедри онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини у 1983 році став онкохірург, доктор медичних наук Мороз Геннадій Сергійович (10.12.1936-02.03.2020). Мороз Г. С. народився 10.12.1936 року в с. Верб’є Мінської області, Білорусь. Закінчив Мінський медичний інститут (1960), працював хірургом-онкологом у лікарні м. Вологда, РФ (1960-1963). У 1963-1967 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі онкології Запорізького інституту удосконалення лікарів. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Застосування люмінесцентної мікроскопії при цитологічній діагностиці злоякісних новоутворень товстої кишки» (1967). Далі, від 1967 року працював у клініці Науково-дослідного інституту біофізики в м. Челябінськ (РФ), з 1971 по 1983 рр. старшим науковим співробітником. У 1976 році захистив докторську дисертацію на закриту тематику, яка стосувалась хірургічного лікування пухлин легень у хворих на гостру або хронічну променеву хворобу. Доктор медичних наук з 1978 року, звання професора присвоєно у 1989 році. У 1983-1993 роках – завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного інституту, а з 1994 року – професор кафедри. Під керівництвом проф. Мороза Г.С. колектив кафедри виконав такі НДР: «Розробка поєднаних топографо-функціональних радіонуклідних in vivo та in vitro методів для діагностики і реабілітації хворих з пухлинами грудної і черевної порожнини» і «Розробка комплексної діагностики туберкульозу і раку легень на основі клініко-рентгенологічних, радіонуклідних, інструментальних і лабораторних методів діагностики». 

Перший завідувач кафедри проф. Мороз Г.С. (1983-1993 рр.) 

     У 1994-2006 роках кафедру очолював доктор медичних наук, професор В.І. Дрижак (03.07.1938-08.04.2022). Народився Володимир Іванович 03 липня 1938 року с. Давидівка, що на Полтавщині, в сім’ї службовців. У 1964 році закінчив Тернопільський медичний інститут. З 1964 по 1975 р. – ординатор, завідувач хірургічного відділення Рівненського обласного онкологічного диспансеру. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Результати лікування раку шкіри з урахуванням міжнародної класифікації за системою ТNM та питання його цитологічної діагностики» (1974). У серпні 1975 р. В.І. Дрижак переїжджає до Тернополя на посаду асистента курсу онкології Тернопільського медінституту. Вчене звання доцента присвоєно у 1989 році. Докторську дисертацію на тему: «Вміст статевих гормонів у крові хворих на рак молочної залози та їх прогностичне значення» захистив у 1992 році, а у 1993 р. присвоєно вчене звання професора. Під керівництвом проф. В.І. Дрижака колектив кафедри виконав ряд наукових досліджень, зокрема: «Вплив лазеротерапії на резистентність організму при комбінованому лікуванні злоякісних пухлин», «Вивчення антигенного, гормонального та імунологічного статусу хворих на злоякісні пухлини основних локалізацій», «Профілактика та лікування печінкової недостатності у хворих на механічну жовтяницю пухлинного генезу», «Роль вірусів гепатиту В і С та інших причинних факторів у гепатоканцерогенезі». Пріоритетними напрямками наукової діяльності проф. В.І. Дрижака є розробка і впровадження критеріїв гормональної чутливості раку молочної залози, методів детоксикації при комбінованому і комплексному лікуванні онкологічних хворих. У даний час проф. В.І. Дрижак є членом редколегії журналів «Шпитальна хірургія» та «Вісник наукових досліджень», член консультативної ради університету. За сумлінну працю Володимир Іванович був відзначений медаллю «За трудову доблесть» (1986 р.), почесним знаком «Відмінник охорони здоров’я» (1985 р.), почесними грамотами обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я та ректорату медичого факультету

Завідувач кафедри ( 1994-2006 рр.)  проф. Дрижак В.І. 

     З 2006 року завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Галайчук І.Й. Народився Ігор Йосифович 15 липня 1956 в м. Монастириська Тернопільської області. У 1979 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут; у 1983–1985 рр. навчався в клінічній ординатурі зі спеціальності «хірургія» в Київському НДІ гематології та переливання крові. Спеціалізацію з онкології (1986 р.) проходив у Київському державному інституті удосконалення лікарів. До 1992 року працював хірургом-онкологом у Тернопільському обласному онкологічному диспансері. Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «хірургія» у Львівському державному медичному інституті на тему: «Вплив гемокарбоперфузії і аплікаційної сорбції на перебіг ранового процесу в опечених хворих» (1990). З 1992 року працював асистентом, а з 1998 року доцентом кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільської державної медичної академії. Проходив професійне стажування в Нідерландському інституті раку (1998), Інституту раку Пітсбургського університету США (1999-2000), в дитячому госпіталі St. Jude (2002, Memphis, USA). У 2005 році захистив докторську дисертацію «Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих» в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ). З 2006 року завідувач кафедри, вчене звання професора присвоєно у 2007 році. Сфера наукових досліджень: діагностика і лікування хворих на меланому і рак шкіри, саркоми, злоякісні пухлини молочної залози і товстої кишки, онкопластична хірургія, міжнародні клінічні дослідження.

     Автор навчального посібника “Клінічна онкологія” (2003), член авторського колективу Національного підручника «Онкологія» (2013, 2015), опублікував понад 300 наукових праць, має 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Винахідницька робота відзначена нагрудним знаком «Винахідник СРСР» (1990), почесним званням «Кращий винахідник Тернопільської області» (2006) і званням «Лауреат обласної премії імені І. Пулюя» (2008). У 2015 році указом Президента України присвоєно Почесне звання «Заслужений винахідник України». Під керівництвом проф. Галайчука І.Й. колектив кафедри виконав науково-дослідні роботи за темами: «Оптимізація діагностики лімфогенних метастазів та способів лікування хворих на рак прямої кишки, молочної залози і меланому шкіри» і «Використання телекомунікаційної технології скринінгового обстеження населення для своєчасного виявлення, ефективного лікування та профілактики меланоми і раку шкіри».

проф. Галайчук Ігор  Йосифович (2010 рік)

Президент України нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

 Професора кафедри онкології Леоніда Шкробота

Президент України В.Зеленський відзначив українських фахівців різних галузей державними нагородами України із нагоди Дня Соборності України:  Указ №24/2021.

«За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю» нагороджено генерального директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради

  ШКРОБОТА Леоніда Володимировича   

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Професора Шкробота Л.В. нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня  (2021 рік)

Протягом 20-ти років із кафедрою були пов’язані життя та трудова діяльність кандидата мед. наук, доцента Горошка Василя Михайловича (26.05.1955-23.07.2002).

Горошко Василь Михайлович народився в с. Котюжини Збаразького району. У 1982 році з відзнакою закінчив Тернопільський державний медичний інститут та вступив до клінічної ординатури за спеціальністю “медична радіологія та рентгенологія” при кафедрі онкології, рентгенології та медичної радіології цього ж начального закладу. Після закінчення клінічної ординатури залишився працювати на кафедрі на посаді старшого лаборанта, паралельно навчаючись у заочній аспірантурі за спеціальністю “медична радіологія та рентгенологія” у Київському науково-дослідному рентгено-радіологічному та онкологічному інституті. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Можливості позитивної сцинтиграфії в поєднанні з радіо-імунологічним аналізом пухлинних маркерів у діагностиці злоякісних пухлин м’яких тканин кінцівок і тулуба”.

Із 1986 року працював асистентом, згодом (з 1992 по 2002 рік )- доцентом на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного інституту імені І. Я. Горбачевського. Горошко Василь Михайлович поєднував викладацьку роботу із практичною діяльністю. Виконував обов’язки завуча кафедри, завідувача курсу радіології, рентгенології та радіаційної медицини, заступника декана медичного факультету, керівника студентської практики. Є автором 28 наукових робіт, 5 раціоналізаторських пропозицій.

 Горошко В. М. був організатором потужної лабораторії радіо-імунологічного аналізу, де проводились наукові та клінічні дослідження. Був куратором радіологічного відділення Тернопільського обласного онкодиспансеру та консультантом з питань променевої терапії торакального відділення ТОКОД. Він є автором оригінальних методик крупнопольного опромінення при променевій терапії раку легень.

Із 1994 по 2002 роки Горошко В. М. був Головою обласного відділення Асоціації радіологів України, головним позаштатним спеціалістом Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації з питань променевої діагностики і терапії.

Завідувач курсу радіології, рентгенології та радіаційної медицини ( 1992–2002 рр.),  канд. мед. наук, доцент Горошко В.М. 


Домбрович Мирослав Іванович у 1987 р. закінчив Тернопільський державний медичний інститут. З 1987 р. по 1992 р. працював на посадах хірурга поліклініки, ординатора хірургічного відділення, хірурга з надання екстреної хірургічної допомоги в Нікопольській міській лікарні № 1 Дніпропетровської області. У 1992-1994 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі онкології Тернопільського державного медичного інституту. З вересня 1994 р. – асистент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини, з 2008 р. – доцент цієї ж кафедри. З 2002 р. по 2015 р. виконував обв'язки завуча кафедри.

 У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Низькоінтенсивна лазеротерапія хворих на колоректальний рак в ранньому післяопераційному періоді" за спеціальністю 14.01.07 – онкологія (науковий керівник – проф. В.І. Дрижак). Вчене звання доцента  присвоєне рішенням Атестаційної колегії МОН України у липні 2011 року. Онкохірург вищої категорії. Спеціалізується на хірургічних втручаннях при раку товстої кишки, пухлинах шкіри, опорно-рухової системи і м'яких тканин. Володіє технікою основних лапароскопічних операцій та хірургічними втручаннями невідкладної хірургії. В 2008-10 рр. приймав участь у міжнародному клінічному дослідженні "Рандомізоване, подвійне, сліпе, багатоцентрове дослідження ІІ/ІІІ фаз для порівняння ефективності AZD 2171 (цетуксимаб) у поєднанні з 5-ФУ, лейковорином і оксаліплатином (FOLFOX) з ефективністю бевацизумабу у поєднанні з FOLFOX у пацієнтів на метастатичний колоректальний рак”.

З травня 2015 р. по липень 2016 р. Мирослав Іванович служив у Збройних силах України на посаді старшого ординатора відділення підсилення медичних підрозділів 66 військового мобільного госпіталю. Капітан медичної служби Домбрович М.І. нагороджений орденом Данила Галицького, відзнаками міністерства оборони України "Знак пошани" і "За зразкову службу", медаллю Всеукраїнського об'єднання "Країна" "Знання, душу, серце – людям".

З 24 лютого 2022 року капітан медичної служби Домбрович М.І. знову в рядах Збройних сил України. 

 Безмежно шануємо всіх, завдяки кому маємо можливість нині продовжувати працювати й навчатися.

канд. мед. наук, доцент Домбрович М.І. (2023 рік) 

канд. мед. наук, доцент Домбрович М.І. капітан медичної служби ЗСУ захищає батьківщину на східному фронті російсько-укріанської війни (2023 рік) 


 18.03.23 року наша кафедра відзначає свій 40-річний ювілей.  

«Раніше з нагоди ювілейних дат ми організовували конференції, на які з’їжджалися онкологи, запрошували колег з інших університетів, проводили засідання обласного товариства онкологів. Цього року у зв’язку з війною урочистості, звісно, не проводимо. Але відзначаємо 40-річчя кафедри працею, – каже професор Ігор Галайчук. – Саме до цього ювілею підготували ілюстративний посібник для іноземних студентів «Рак товстої кишки». Серед наших творчих здобутків упродовж останніх п’яти років також масштабні підручники «Онкологія» – і українською, і англійською мовами, долучилися й до перекладу американського посібника «Клінічна онкологія», перекладу англійського видання «Медицина за Девідсоном».  Кафедра онкологiї, променевої діагностики i терапії та радiацiйної медицини має належну базу, що повною мірою забезпечує навчальний процес. Професором кафедри є генеральний директор Тернопільського обласного онкологічного диспансеру Леонід Шкробот. Попри всі реформи, що роз’єднують навчальну та практичну медицину, ми співпрацюємо в товариській робочій атмосфері.  Генеральний директор дуже потужно забезпечує лікарню новітнім обладнанням. Значно виріс рівень хірургічного забезпечення, зокрема активно почали впроваджувати лапароскопічні операції. І наші студенти також можуть цьому вчитися.

Колектив кафедри  онкології  в навчальній кімнаті з радіології (2023 рік)

Колектив кафедри онкології в конференцзалі онкодиспансеру (2023 рік)