Кафедра онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини була створена у 1983 році шляхом об’єднання двох курсiв – курсу онкологiї та курсу рентгенологiї з медичною радiологiєю. Клінічною базою кафедри є комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер», що Курсом рентгенологiї з медичною радiологiєю (з 1964 по 1982 рік) завiдував к.м.н., доцент І.Т. Цилюрик. Народився Iван Тимофійович 17 січня 1921 року в селі Одноробовка Золочівського району Харківської області. У 1954 році закінчив Харківський медичний інститут. З 1960 року працював асистентом, а з 1961 року доцентом кафедри пропедевтичної терапії Тернопільського медичного інституту. Завідувач курсу рентгенології та медичної радіології у 1964-1982 роках. Працював до червня 1986 року.

Завідувач курсом рентгенологiї з медичною радiологiєю ( 1964 - 1982 рр.) канд. мед. наук, доцент Цилюрик І.Т.

Курсом онкологiї у 1970–1982 роках завiдував к.м.н., доцент Микола Володимирович Скибенко (8.03.1922 – 24.06.2006), який закінчив Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут у 1949 році за спеціальністю «лікувальна справа». Працював у Вінницькому медичному інституті, а з 1960 року викладав онкологію на кафедрі факультетської хірургії Тернопільського медичного інституту. Автор оригінального винаходу «Спосіб резекції товстої або прямої кишки за Скибенко» (А. с. СРСР, №1123653, 1984 р.). З 1986 року працював онкохірургом диспансерного відділення Тернопільського обласного онкодиспансеру.

Завідувач курсом онкологiї ( 1970–1982 рр.) канд. мед. наук, доцент Скибенко М.В.

Першим завідувачем новоствореної кафедри онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини у 1983 році став онкохірург, доктор медичних наук Мороз Геннадій Сергійович. Мороз Г. С. народився 10.12.1936 року в с. Верб’є Мінської області, Білорусь. Закінчив Мінський медичний інститут (1960), працював хірургом-онкологом у лікарні м. Вологда, РФ (1960-1963). У 1963-1967 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі онкології Запорізького інституту удосконалення лікарів. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Застосування люмінесцентної мікроскопії при цитологічній діагностиці злоякісних новоутворень товстої кишки» (1967). Далі, від 1967 року працював у клініці Науково-дослідного інституту біофізики в м. Челябінськ (РФ), з 1971 по 1983 рр. старшим науковим співробітником. У 1976 році захистив докторську дисертацію на закриту тематику, яка стосувалась хірургічного лікування пухлин легень у хворих на гостру або хронічну променеву хворобу. Доктор медичних наук з 1978 року, звання професора присвоєно у 1989 році. У 1983-1993 роках – завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного інституту, а з 1994 року – професор кафедри. Під керівництвом проф. Мороза Г.С. колектив кафедри виконав такі НДР: «Розробка поєднаних топографо-функціональних радіонуклідних in vivo та in vitro методів для діагностики і реабілітації хворих з пухлинами грудної і черевної порожнини» і «Розробка комплексної діагностики туберкульозу і раку легень на основі клініко-рентгенологічних, радіонуклідних, інструментальних і лабораторних методів діагностики».

Перший завідувач кафедри проф. Мороз Г.С. (1983-1993 рр.)

У 1994-2006 роках кафедру очолював доктор медичних наук, професор В.І. Дрижак. Народився Володимир Іванович 03 липня 1938 року с. Давидівка, що на Полтавщині, в сім’ї службовців. У 1964 році закінчив Тернопільський медичний інститут. З 1964 по 1975 р. – ординатор, завідувач хірургічного відділення Рівненського обласного онкологічного диспансеру. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Результати лікування раку шкіри з урахуванням міжнародної класифікації за системою ТNM та питання його цитологічної діагностики» (1974). У серпні 1975 р. В.І. Дрижак переїжджає до Тернополя на посаду асистента курсу онкології Тернопільського медінституту. Вчене звання доцента присвоєно у 1989 році. Докторську дисертацію на тему: «Вміст статевих гормонів у крові хворих на рак молочної залози та їх прогностичне значення» захистив у 1992 році, а у 1993 р. присвоєно вчене звання професора. Під керівництвом проф. В.І. Дрижака колектив кафедри виконав ряд наукових досліджень, зокрема: «Вплив лазеротерапії на резистентність організму при комбінованому лікуванні злоякісних пухлин», «Вивчення антигенного, гормонального та імунологічного статусу хворих на злоякісні пухлини основних локалізацій», «Профілактика та лікування печінкової недостатності у хворих на механічну жовтяницю пухлинного генезу», «Роль вірусів гепатиту В і С та інших причинних факторів у гепатоканцерогенезі». Пріоритетними напрямками наукової діяльності проф. В.І. Дрижака є розробка і впровадження критеріїв гормональної чутливості раку молочної залози, методів детоксикації при комбінованому і комплексному лікуванні онкологічних хворих. У даний час проф. В.І. Дрижак є членом редколегії журналів «Шпитальна хірургія» та «Вісник наукових досліджень», член консультативної ради університету. За сумлінну працю Володимир Іванович був відзначений медаллю «За трудову доблесть» (1986 р.), почесним знаком «Відмінник охорони здоров’я» (1985 р.), почесними грамотами обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я та ректорату медичого факультету

Завідувач кафедри ( 1994-2006 рр.) проф. Дрижак В.І.

З 2006 року завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Галайчук І.Й. Народився Ігор Йосифович 15 липня 1956 в м. Монастириська Тернопільської області. У 1979 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут; у 1983–1985 рр. навчався в клінічній ординатурі зі спеціальності «хірургія» в Київському НДІ гематології та переливання крові. Спеціалізацію з онкології (1986 р.) проходив у Київському державному інституті удосконалення лікарів. До 1992 року працював хірургом-онкологом у Тернопільському обласному онкологічному диспансері. Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «хірургія» у Львівському державному медичному інституті на тему: «Вплив гемокарбоперфузії і аплікаційної сорбції на перебіг ранового процесу в опечених хворих» (1990). З 1992 року працював асистентом, а з 1998 року доцентом кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільської державної медичної академії. Проходив професійне стажування в Нідерландському інституті раку (1998), Інституту раку Пітсбургського університету США (1999-2000), в дитячому госпіталі St. Jude (2002, Memphis, USA). У 2005 році захистив докторську дисертацію «Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих» в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ). З 2006 року завідувач кафедри, вчене звання професора присвоєно у 2007 році. Сфера наукових досліджень: діагностика і лікування хворих на меланому і рак шкіри, саркоми, злоякісні пухлини молочної залози і товстої кишки, онкопластична хірургія, міжнародні клінічні дослідження.

Автор навчального посібника “Клінічна онкологія” (2003), член авторського колективу Національного підручника «Онкологія» (2013, 2015), опублікував понад 300 наукових праць, має 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Винахідницька робота відзначена нагрудним знаком «Винахідник СРСР» (1990), почесним званням «Кращий винахідник Тернопільської області» (2006) і званням «Лауреат обласної премії імені І. Пулюя» (2008). У 2015 році указом Президента України присвоєно Почесне звання «Заслужений винахідник України». Під керівництвом проф. Галайчука І.Й. колектив кафедри виконав науково-дослідні роботи за темами: «Оптимізація діагностики лімфогенних метастазів та способів лікування хворих на рак прямої кишки, молочної залози і меланому шкіри» і «Використання телекомунікаційної технології скринінгового обстеження населення для своєчасного виявлення, ефективного лікування та профілактики меланоми і раку шкіри».

проф. Галайчук Ігор Йосифович (2010 рік)

Від 60-х років, коли в медичному інституті були створені курси «онкології» і «рентгенології», та за 33 роки існування кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини багато осіб були тим чи іншим чином пов’язані з колективом кафедри. Серед них: - Волкова Людмила Олександрівна – к.м.н., асистент курсу рентгенології (1959-1999); - Глицький М.Л. – к.м.н., хірург, асистент курсу онкології (1977-1982); - Кудін Анатолій Тимофійович – асистент курсу рентгенології (1969-1999); - Дикан Ірина Миколаївна – асистент кафедри (1987-1992); д.м.н., проф., з 2011 року член-кореспондент НАМН України, директор інституту ядерної медицини та променевої діагностики Національній академії медичних наук України;

- Гриценко Й.М. – провідний хірург-проктолог обласної лікарні; - Бідованець Ю.М. – клінічний ординатор (1983-1985), в даний час онкоуролог Тернопільського обласного онкологічного диспансеру; - Яременко О.В. – клінічний ординатор (1985-1987), в даний час торакальний хірург Тернопільського обласного онкологічного диспансеру; - Кривокульський Д.Б. – клінічний ординатор (1987-1989), к.м.н., в даний час завідувач гінекологічного відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру; - Самбор Л.Ф. – клінічний ординатор (1988-1990), в даний час завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру; - Климнюк Г.І. – клінічний ординатор (1989–1991), к.м.н., в даний час завідувач науково-дослідного відділення дитячої онкології Національного інституту раку (м. Київ), головний спеціаліст з дитячої онкології МОЗ України; - Кучеренко К.В. – клінічний ординатор (1990-1992), в даний час міський онкогінеколог м. Івано-Франківська; - Олексій О.П. – асистент кафедри (1994-1998), в даний час завідувач радіологічного відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру; - Вайда А.Р. – магістр кафедри (1996-1998) та асистент кафедри (1999-2000), в даний час доцент кафедри шпитальної хірургії ТДМУ. Короткий час а систентами кафедри працювали: рентгенолог О.В. Немировський, лікар В.І. Дудко. У різні роки навчальний процес забезпечувати старші лаборанти кафедри біолог Я.І. Самойленко, лікарі А.В. Майка, В.І. Солом´яник, О.І. Чеченюк, а також Л. Чуйко, М.В. Чемерис, О.Р. Онишко, Н.Б. Дацко. Понад 20 років працювала на кафедрі лаборантом О.В. Грицко. З 1989 року обов´язки лаборанта виконує Оксана Богданівна Нагорна.

Кафедра була тим осередком з якого виросли теперішні провідні спеціалісти, серед них Гриценко, Бідованець Ю., Яременко А, Кривокульський Д., Самбор Л., Олексій О., Вайда А. та ін.

У 2006 році на кафедрі відбулась зміна поколінь. Професором кафедри є головний лікар онкодиспасеру, який у 2014 році захистив докторську дисертацію. Тепер співпраця обласного онкодиспансеру і Тернопільського медичного університету вийшла на якісно вищий рівень. Науковий доробок працівників кафедри досить значний. Більшість дисертацій мають онкологічне спрямування. Багато думок, ідей, пропозицій знайшли своє застосування, деякі залишились на експериментальному рівні, деякі ще чекають свого визнання. Зараз працівниками кафедри завершуються дві кандидатські дисертації та виконується одна докторська.

Наукові питання, які розроблялись у різні роки на кафедрі, не завжди видавались зрозумілими зі сторони, однак з плином часу їх важливість проявлялась. Наприклад, ще 15-20 років тому реґіонарні лімфаденектомії виконували усім хворим на меланому шкіри. Ці операції на 80 % були профілактичними. Тоді скептично ставились до УЗ діагностики лімфатичних вузлів. Тепер ми собі не уявляємо лімфодиссекцій без УЗ підтвердження метастазів. Незабаром ми прийдемо до такої диф.діагностики і у хворих на рак молочної залози, що яскраво було продемонстровано італійськими хірургами під час майстер-класу 26 січня цього року.

На кафедрі розроблений спосіб спектрофотометричної діагностики меланоми і меланомонебезпечних невусів, який може застосовуватись у телемедицині. На цю тему Оксана Степанівна Гоцко у 2016 році захистила дисертацію в Ін-ті онкології імені Кавецького. З 2010 року в першому хірургічному відділенні ми застосовуємо онкопластичні радикальні резекції молочних залоз у хворих на рак молочної залози. Операція захищена патентом у 2013 році. Кожен науковець, кожен кандидат і доктор наук – це ціла енциклопедія і розповісти про всіх неможливо за короткий час. Колектив кафедри це лише частина великого колективу обласного онкодиспансеру. Ми разом з Вами робимо велику справу – лікуємо хворих і навчаємо студентів. Виховуємо молоде покоління своїм прикладом.

У березні 2018 року кафедрі виповнилось 35 років від дня заснування. Була проведена обласна науково-практична конференція і засідання Асоціації онкологів Тернопілля, присвячені цій даті. У січні 2018 року колектив кафедри брав активну участь у проведенні майстер-класу Євро-Азійської асоціації маммологів (EURAMA) на тему «Рак молочної залози: хірургічне лікування». Вперше у нашому університеті побували представники Міланської школи хірургів-онкологів (Італія) разом із грузинськими онкологами. Вони прочитали цикл лекцій і провели практичний майстер-клас в операційних облонкодиспансеру.

Колектив кафедри організував ІІ-й етап республіканської олімпіади з онкології у квітні 2018 року. Студенти ТДМУ вибороли перше і друге місця. Видано ілюстрований навчальний посібник «Рак товстої кишки» для студентів 5-6 курсу та хірургів-інтернів.

Ми пишаємось, що серед нас є людина, яка у лавах Збройних сил захищала незалежність України. Це – капітан медичної служби, доцент Домбрович Мирослав Іванович, який у 2015-2016 рр. служив в армії на посаді старшого ординатора 66-го військового мобільного госпіталю в зоні АТО. Нагороджений (кавалер) Орденом Данила Галицького (2016), відзнаками міністерства оборони "Знак пошани" і "За зразкову службу" а також медаллю громадського об'єднання "Країна" "Знання, душу, серце- людям". Ось так історія повторюється – через 70 років після отримання бойових нагород Скибенком і Цилюриком, знову з’явились військові нагороди, але вже зовсім іншої держави – незалежної України.

Президент України нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Професора кафедри онкології Леоніда Шкробота

Президент України В.Зеленський відзначив українських фахівців різних галузей державними нагородами України із нагоди Дня Соборності України: Указ №24/2021.

«За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю» нагороджено генерального директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради

ШКРОБОТА Леоніда Володимировича

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Професора Шкробота Л.В. нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2021 рік)