Загурська Ніна Оксентіївна

У 1982 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут.

З 1983 р. по 1994 р. працювала на посаді терапевта, рентгенолога у Тернопільській міській лікарні №2.

З жовтня 1994 р. перейшла на посаду асистента кафедри онкології променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного інституту.

Кандидат медичних наук зі спеціальності «онкологія»; захист дисертації відбувся у 1998 році у Київському інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Українського НДІ онкології і радіології МОЗ України. Тема дисертації: «Застосування методу непрямого електрохімічного окислення крові в лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на рак легенів і товстої кишки».

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

- клінічна онкологія,

- діагностичні можливості променевих досліджень ( КТ, МРТ, ПЕТ-КТ) в онкологічних хворих,

- медична освіта.