Угляр Юрій Васильович

У 1984 році закінчив Тернопільський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. Інтернатуру з хірургії пройшов на базі Дунаєвецької ЦРЛ за спеціальністю "хірургія". З серпня 1985 по травень 1995 року працював лікарем-хірургом Миньковецької РЛ Хмельницької області. З вересня 1995 по 1997 рр. – навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «хірургія» З 1.12.1997 р. – асистент, кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, з 2005 року - доцент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: В 2000 році захистив кандидацьку дисертацію на тему " Обгрунтування застосування магнітно-лазерної терапії та ентеросорбції у хворих на механічну жовтяницю". Займається лікуванням хворих на онкопаталогію шлунка, молочної залози, пухлини гепато-панкреато-дуоденальної зони, колоректальний рак.

Опубліковано понад 60 робіт наукового та навчально-методичного характеру.