Наукові публікації Угляр Т. Ю.

1. Угляр Т.Ю. Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу за умов тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», м. Тернопіль, 07.06.2018.- С. 274-275

2. Романюк Т.В., Лойко І.І., Угляр Т.Ю. Недостатність клапану легеневої артерії. Актуальна проблема сьогодення // The second international scientific congress of scientists of Europe; 10-11th may 2018.-С. 593-596

3. Угляр Т.Ю. Динаміка процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті // Клінічна хірургія, № 12 (909).2017 -С. 64-66

4. Кущевий Є. В., Угляр Т. Ю., Крячок І. А., Жулкевич І. В., Антонюк С. А. // Первинна (екстранодальна) лімфома кістки. Огляд літератури та клінічний випадок // Вісник наукових досліджень. 2016. № 2, С9-12

5. Угляр Т.Ю., Гудима А.А. Динаміка антиоксидантно-прооксидантного балансу в динаміці краніоскелетної травми та з додатковою закритою травмою органів черевної порожнини //Бюллетень ХVI чтений им. В.В. Подвысоцкого; 2017.-С. 354-356.

6. T.Yu. Uhlyar .THE CLINICAL CASE OF NON-HODGKIN LUNG LYMPHOMA // Зб. матеріалів науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої дню науки «Внесок молодих вчених і спеціалістів у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи», 15 травня 2015 року./ Ред. рада Красносельський М.В. (голова) та ін.; НАМН України та ін.- Х., 2015.- С.101-102.

7. Жулкевич І.В., Яворська Ю.В., Угляр Т.Ю., Недошитко В.Б. Денсито- гістоморфометрична біопсія – новий неінвазивний метод діагностики і моніторингу стану кісткової тканини в онкологічній практиці // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру «Сучасні підходи в лікуванні онкологічних хворих», 21-22 травня 2015 р., Вінниця.- С.196-197.

8. Zhulkevich I., Yavorska Yu., Uglyar T. Virtual Computer-Based Biopsy as a Non- Invasive Method for Diagnostics and Monitoring of Bone Tissue Status // Боль.Суставы.Позвоночник.–2015.- №2(18).- С. 102.

9. Zhulkevich I., Uglyar T.Y., Deresh N.V. Primary pulmonary non-Hodgkin’s lymphoma // Вісник наукових досліджень.- 2015.-№2.-С.129