Наукові публікації Леськіва І. М.

1. Дрижак В.І., Жулкевич І.В., Леськів І.М. Стан діагностики та лікування первинного раку печінки//Вісник наукових досліджень, 2013, № 2. – С. 72-73

2. Леськів І.М. Можливості УЗД при топічній діагностиці захворювань органів гепатопанкреатодуоденальної зони у хворих з явищами холестазу//Вісник наукових досліджень.-

3. Леськів І.М. Діагностична цінність визначення СА 19-9, РЕА та ТПА у хворих на рак підшлункової залози. //Вісник наукових досліджень.- 2014, № 1. – С. 57-58.

4. Леськів І.М. Алгоритм комплексної діагностики механічних жовтяниць з використанням променевих методів дослідження//Шпитальна хірургія. – 2014.– № 1. – С.61-64.

5. Леськів І.М., Жулкевич І.В., Галайчук І.Й., Загурська Н.О Новітні впровадження в педагогічний процес викладання радіології на третьому курсі медичного факультету//Медична освіта.- 2014.– № 1/ (61). – С.64-66

6. Гоцко О.С., Галайчук І.Й., Загурська Н.О., Николюк В.Д.,Леськів І.М. In vivo спектрофотометрична діагностика меланоми шкіри //Український радіологічний журнал.-2016 додаток1.-тези ХІІІ з’їзду онкологів України, 26-28 травня 2016р-.С.102