Леськів Ігор Мирославович

У 1987 році закінчив Тернопільський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. Інтернатуру з хірургії пройшов на базі Тернопільської обласної лікарні за спеціальністю лікаря-хірурга. З серпня 1988 по травень 1990 року працював лікарем-хірургом Дубровицької ЦРЛ Рівненської області. З червня 1990 по 1993 рр. – старший лаборант кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільської медичної академії. З 1.09.1993 р. – асистент, з 2015 року - доцент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, завуч кафедри.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: 23 травня 1996 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50.30.01 при Українському науково-дослідному інституті онкології та радіології захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.23 (променева діагностика та променева терапія) "Променеві методи в діагностиці та диференціальній діагностиці механічних жовтяниць". Опубліковано близько 86 робіт наукового та навчально-методичного характеру. Займається питаннями діагностики та диференційної діагностики патології органів гепатопанкреатодуоденальної зони, малого тазу, молочної та щитоподібної залоз.

Наукові публікації та рейтинги: Автор та співавтор 86 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.