Наукові публікації Гоцко О. С.

1. Гоцко О.С. Оптимізація діагностики меланоми шкіри і меланомонебезпечних невусів з використанням цифрової фотометрії: Автореф. дис.канд. мед.наук: 14.01.07 – онкологія/ Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. – Київ, 2016. – 23 с.

2. Hotsko Oksana, Galaychuk Igor. Spectral Analysis of Digital Images as a New Method in Diagnosis of Malignant Melanoma // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5 (10). P. 340–349. ISSN 2391-8306.

3. Galaychuk I.Y., Hotsko O.S., Danylchuk Y.R. Spectrophotometric diagnosis of dermatoscopic images of pigmented skin tumors // Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 2 (79). – С. 45 – 47.

4.Галайчук І.Й., Гоцко О.С. Спектрофотометрична діагностика немеланомних пігментних пухлин шкіри // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - № 1 (22). – С. 30 – 34.

5. Галайчук І.Й., Гоцко О.С., Жулкевич І.В. Неінвазивні методи діагностики меланоми шкіри // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (78). – С. 67 – 70.

6. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Гоцко О.С., Болюх О.А., Мариняк Т.Г. Діагностичний алгоритм і вибір хірургічної тактики у хворих на поверхневу меланому шкіри // Університетська клініка. – 2013. – Том 9, № 1. – С. 39 – 42.