Карашівська Оксана Степанівна

У 2010 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. У 2010–2012 рр. - інтернатура зі спеціальності «Клінічна онкологія» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У 2012 р.отримала диплом магістра медицини з відзнакою зі спеціальності «Клінічна онкологія». У 2013 р. зарахована на навчання до аспірантури з відривом від виробництва зі спеціальності «онкологія». З серпня 2015 року - асистент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: 2012 р. - захист магістерської роботи на тему: «Морфофункціональні особливості проліферуючої мастопатії і раку молочної залози». 2016 р. - захист кандидатської дисертації на тему: «Оптимізація діагностики меланоми шкіри і меланомонебезпечних невусів з використанням цифрової фотометрії» у Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ), спеціальність "онкологія". Займається питаннями хіміотерапії злоякісних пухлин, діагностикою меланоми шкіри, міжнародними клінічними дослідженнями.

Наукові публікації та рейтинги: автор та співавтор 25 наукових праць, 2-х патентів.