Наукові публікації Галайчука І. Й.

 1. Клінічна онкологія: посібник Бетезди: пер. 5-го англ. вид. / Національний інститут раку, м. Бетезда, США; за ред. Джейма Абрагама, Джеймса Л. Ґaллі ; наук. ред. пер. Ігор Галайчук. – К. : ВСВ «Медицина», 2021. – 926 с.

 2. Галайчук І.Й. – Наук. ред. перекладу розділу «Онкологія» (С. 571–600) в книзі: Медицина за Девідсоном: принципи і практика : посібник : пер. 23-го англ. вид.: у 3т. Т. 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона. – К. : ВСВ «Медицина», 2021. – 642 с.

 3. Онкологія : підручник / Ю.В. Думанський, А.І. Шевченко, І.Й. Галайчук та ін. ; за ред. Г.В. Бондаря, А.І. Шевченка, І.Й. Галайчука. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2019. – 520 с.

 4. Oncology : textbook / V.I. Starikov, A.S. Khodak, I.Y. Galaychuk. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. – 216 p.

 5. Галайчук І.Й., Жулкевич І.В., Сміян С.І., Николюк В.Д., Коморовський Р.Р. Бореліозна лімфаденопатія у практиці онколога (клінічні спостереження). Онкологія. – 2019. – Т. 21, № 3 (81). – С. 250–253.

 6. Жулкевич І.В., Галайчук І.Й. Первинна легенева лімфома з бронхо- асоційованої лімфоїдної тканини (клінічне спостереження). Патологія. – 2019. – Т. 16, № 2 (46). – С. 293–298. DOI: 10.14739/2310-1237. 2019.2. http://science.thomsonreuters.com/cgi-in/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-

 7. Галайчук І.Й. Особливості хірургічного етапу лікування хворих на Her2-neu-позитивний рак молочної залози. Онкологія. – 2020. – Т. 22, № 1-2. – С. 80-83.

 8. Galaychuk I., Butov S. Organ-saving surgery after preoperative radiotherapy in patients with breast cancer. Medicina Internacia Revuo (MIR). 2020 (29): 56-63.

 9. Галайчук І.Й., Білянський Л.С. TNM-класифікація раку товстої кишки 8-го перегляду (2017): клінічне застосування. Хірургія України, 2018, №2 (66): 7-10.

 10. Скакун Л.Н., Галайчук И.И. Способ пластики угла рта после радикального удаления рецидива злокачественной опухоли. Stomatologiya (Узбекистан), 2018, № 1 (70): 39-41.

 11. ХVІІ конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств / матеріали міжнар. наук. конґресу, м. Тернопіль, 20-22 верес. 2018 р. / редкол.: М.М. Корда та ін. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 358 с. (Редколегія: Корда М.М., Базилевич А.Я., Дзюбановський І.Я., Галайчук І.Й., Андрейчин М.А., Тищук М.М., Яніна А.М.)

 12. Галайчук І.Й., Нітефор Л.В., Шкробот Л.В. Cаркоми грудної залози: статистика, класифікація, хірургічні методи лікування // Клінічна онкологія. 2017, №2 (26). – С. 21-24.

 13. Крізь призму минулого до сьогодення /[Корда М.М., Федонюк Л.Я.,Паламарчук А.І. та ін.]; за ред. М.М. Корди, Л.Я. Федонюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 480 с. (Галайчук І.Й. – член авторського коллективу).

 14. Galaychuk I., Nitefor L., Perepyolkina I. Bilateral breast sarcoma in women with macromastia. Eureka: Health Sciences, 2017, 4: 49–54. DOI: 10.21303/2504-5679.2017.00368

 15. Галайчук І.Й., Нітефор Л.В. Саркоми грудної залози: ад’ювантні методи лікування. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. 2017, № 2: 74-78.

 16. Галайчук І.Й. TNM класифікація меланоми шкіри: 8-й перегляд (2017). Онкологія, 2017, Т. 19, № 4: 282–284.

 17. Koptiukh V.V., Galaychuk I.Y. Embossed autodermotransplants: Theoretical substantiation and practical usage // International Journal of Medicine and Medical Research. 2016, Volume 2, Issue 2: 18-21. Doi 10.11603/ijmmr.2413-6077.2016.2.7035

 18. Galaychuk I.Y. Method of oncoplastic breast resection // International Journal of Medicine and Medical Research, 2015. – Vol. 1, No. 1. – P. 45-48.

 19. Галайчук І.Й., Гоцко О.С., Жулкевич І.В. Неінвазивні методи діагностики меланоми шкіри // Вісник наукових досліджень, 2015. – №1. – С. 67-70.

 20. Галайчук І.Й., Гоцко О.С. Спектрофотометрична діагностика немеланомних пігментних пухлин шкіри // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015. - №1. – С. 30-34.

 21. Galaychuk I.Y., Hotsko O.S., Danylchuk Y.R. Spectrophotometric diagnosis of dermatoscopic images of pigmented skin tumors // Вісник наукових досліджень, 2015. – №2. – С. 45-47.

 22. Hotsko О., Galaychuk I.Y. Spectral Analysis of Digital Images as a New Method in Diagnosis of Malignant Melanoma // Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(10): 340-349. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.42599.

 23. Онкология: учебник / под ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанского, А.Ю. Поповича. – К.: ВСИ «Медицина», 2015. – 576 с. (Галайчук І.Й. – співавтор і перший рецензент).

 24. Леськів І.М., Жулкевич І.В., Галайчук І.Й., Загурська Н.О. Новітні впровадження в педагогічний процес викладання радіології на третьому курсі медичного факультету // Медична освіта, 2014. - №1 (61). – 64-66.

 25. Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р., Данилків І.С., Шкробот Л.В. Онкохірургічний і дерматологічний підходи до діагностики та лікувальної тактики у хворих на меланому шкіри // Клінічна онкологія, 2014. – № 3. – С. 41-44.

 26. Яременко А.В., Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р., Гуменюк В.В., П’ясецький В.Й., Шкробот Л.В. Випадок успішної ліквідації хілотораксу хірургічним методом у хворого на лімфому Ходжкіна // Клінічна онкологія, 2014. – № 4. – С. 36-38.

 27. Скакун Л.М., Галайчук І.Й. Спосіб пластики губ і кута рота після радикального видалення злоякісної рецидивної пухлини // Шпитальна хірургія, 2014. – № 4. – С. 81-85.

 28. Halaychuk I.Y., Yaremenko A.V. Chylothorax in cancer patients: methods of treatment (Галайчук І.Й., Яременко А.В. Хілоторакс в онкохворих: способи лікування) // Шпитальна хірургія, 2014. – № 4. – С. 97-100.

 29. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Гоцко О.С., Болюх О.А., Мариняк Т.Г. Діагностичний алгоритм і вибір хірургічної тактики у хворих на поверхневу меланому шкіри // Університетська клініка, 2013. – Том 9, №1. – С.39-42.

 30. Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р., Туманова О.Р., Косило Л.І., Нітефор Л.В., Николюк В.Д., Бутов С.В. Саркоми молочної залози: особливості діагностики і лікування // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2013. – Випуск 2 (47). – С. 27-33.

 31. Онкологія: національний підручник / за редакцією Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанського, О.Ю. Поповича. – К.: «Медицина», 2013. – 544 с. (Галайчук І.Й. – співавтор і перший рецензент).

 32. Галайчук І.Й., Данилків І.С., Домбрович М.І. Онкопластичні операції у хворих на злоякісні пухлини шкіри голови // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т.16. - №3 (63), ч.1. – С. 195-199.

 33. Галайчук І.Й. Рани в онкохворих: патофізіологічні та клінічні аспекти // Хірургія України. – 2012. – № 4 (44). – С. 44-52.

 34. Ковальчук Л.Я., Корда М.М., Галайчук І.Й. Перспективи співпраці між Тернопільським державним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського і університетом Клемсона (США) в галузі онкології // Медична освіта. – 2010. - №1. – С. 5-16.

 35. Галайчук І.Й., Дрижак В.І., Домбрович М.І., Сабала П.Г., Солом’яник В.І. Порівняльний аналіз результатів діагностики та лікування хворих на колоректальний рак // Онкологія. 2008. – Т.10, №1. – С.125-129.

 36. Ковальчук Л.Я., Галайчук І.Й., Дем’яненко В.В. Новий спосіб пластики операційної рани після радикального видалення злоякісної пухлини шкіри нижньої кінцівки // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 1. – С. 159–161.

 37. Галайчук І.Й. Паліативне лікування хворих із меланомою шкіри // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 3. – С. 25–28.

 38. Галайчук І.Й., Бігуняк В.В., Николюк В.Д. Ксенодерматопластика операційних ран у хворих на меланому і рак шкіри // Онкологія. – 2004. – Т. 6, № 1. – С. 66–70.

 39. Галайчук І.Й., Марценюк В.П. Меланома шкіри: математичне моделювання розвитку захворювання на основі кінетики Гомперца // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С. 101–104.

 40. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Данилків С.О. Регіонарна лімфангіоектомія у хворих на меланому шкіри: клініко-експериментальне обгрунтування мінімально-інвазивного способу // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2004. – Том 8, № 1. – С. 13–17.

 41. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Солом’яник В.І., Чеченюк О.І. Пластичні операції на спині після видалення злоякісних пухлин шкіри // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 1. – С. 30–33.

 42. Галайчук І.Й., Дуднік Л.І., Олексій О.П., Мних З.П. Роль променевої терапії в лікуванні меланоми шкіри // Український радіологічний журнал. – 2003. – № 2. – С. 168–170.

 43. Галайчук І.Й., Бігуняк В.В. Пластика циркулярного дефекту шкіри зустрічними еліпсоподібними клаптями // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10, № 4. – С. 20–22.

 44. Галайчук І.Й., Дем’яненко В.В. Епілюмінесцентний дерматоскоп // Український журнал медичної техніки і технології. – 2003. – № 3–4. – С. 57–60.

 45. Галайчук І.Й., Дем’яненко В.В. Діагностика пігментних новоутворень шкіри з використанням ефекту вторинної люмінесценції // Таврический медико-биологический вестник. – 2003. – Т. 6, № 4. – С. 42–44.

 46. Бігуняк В.В., Галайчук І.Й., Савчин В.С., Гуда Н.В. Використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів для відновлення втраченого шкірного покриву // Трансплантологія. – 2003. – Т. 4, №1. – С. 127–129.

 47. Галайчук І.Й., Гаврилюк І.С. Хіміотерапія меланоми шкіри: теоретичні і практичні аспекти // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С. 5–9.

 48. Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р. Меланома шкіри: організаційні питання профілактики і своєчасної діагностики // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 4. – С. 41–44.

 49. Домбрович М.І., Галайчук І.Й., Угляр Ю.В., Бельма Л.Т. Метастазування меланоми в селезінку і молочні залози: чи можлива рання діагностика? // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 3. – С. 66–69.

 50. Галайчук І.Й. Клінічна онкологія. Частина І: Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 276 с.

 51. Галайчук І.Й. Пігментний невус і превентивна хірургія меланоми шкіри // Клінічна хірургія. – 2002. – № 7. – С. 30–32.

 52. Galaychuk I.Y. Surgical oncology care in Ukraine: a general view // Tumori. – 2001. – Vol.87 (4): 87-88.

 53. Галайчук І.Й. Концепція «сторожового лімфатичного вузла» в онкології та її значення для діагностики і лікування меланоми шкіри // Онкологія. – 1999. - №1. – С. 13-16.

 54. Галайчук І.Й. Рання in vivo діагностика меланоми шкіри за допомогою епілюмінесцентної мікроскопії // Шпитальна хірургія. – 1998. - №1. – С. 83-86.