Галайчук Ігор Йосифович

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1979 році. 1983–1985 рр. – навчання у клінічній ординатурі зі спеціальності «хірургія» в Київському НДІ гематології та переливання крові.

1985–1992 рр. – хірург-онколог Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. Спеціалізація з онкології в Київському державному інституті удосконалення лікарів у 1986 році.

Кандидат медичних наук зі спеціальності «хірургія»; захист дисертації відбувся у 1990 році у Львівському державному медичному інституті. Тема дисертації: «Вплив гемокарбоперфузії і аплікаційної сорбції на перебіг ранового процесу в опечених хворих».

З 1992 року працював асистентом, а з 1998 року доцентом кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільської державної медичної академії.

Професійні стажування: «Клінічні випробування в онкології» (грант ESMO, Finsen Center, Копенгаген, 1997 р.); «Біопсія сторожового лімфатичного вузла» (грант ESSO, Нідерландський інститут раку, Амстердам, 1998 р.); Фулбрайтівський стипендіат в галузі медичної освіти і онкології Інституту раку Пітсбургського університету США (1999–2000 рр.); учасник міжнародної програми з дитячої онкології в St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA (2002 р.).

2005 рік – докторська дисертація на тему: «Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих» була захищена в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ).

З 2006 року завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Вчене звання професора присвоєно у 2007 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: клінічна онкологія, онкопластична хірургія, медична освіта. Тематика наукових досліджень: діагностика і лікування хворих на меланому і рак шкіри, саркоми, злоякісні пухлини молочної залози і товстої кишки, міжнародні клінічні дослідження.

Науковий керівник трьох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Основне спрямування науково-винахідницької діяльності – це розробка нових способів і пристроїв для діагностики та методів лікування злоякісної меланоми шкіри та раку молочної залози. Способи діагностики представлені оригінальними патентами, що не мають аналогів, і спрямовані на раннє виявлення первинної пухлини (Пат. 89831UA; Пат. 55639А; Пат. 48426 А; Пат. 55690А; Пат. 81321) і метастатичного ураження лімфатичних вузлів (Пат. 28917; Пат. 57467). Розроблені методи онкопластичної хірургії дозволяють не лише радикально видаляти пухлину, але й отримувати задовільні функціональні та косметичні результати (Пат. 56172; Пат. 59774A; Пат. 31754А; Пат. 65209А; Пат. 5664; Пат. 29282; Пат. 86401U).

Винахідницька робота відзначена нагрудним знаком «Винахідник СРСР» (1990 р.), почесним званням «Кращий винахідник Тернопільської області» (2006), званням «Лауреат обласної премії імені І. Пулюя» (2008). У 2015 році указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України».

Членство у наукових товариствах, фахових асоціаціях: American Society of Clinical Oncology (ASCO), European and American Society of Surgical Oncology, European Society for Medical Oncology (ESMO), European Association for Cancer Research (EACR), European Association for Cancer Education (EACE), Universala Medicinista Esperanto-Asocio (UMEA). Учасник багатьох міжнародних медичних конгресів і конференцій. Член правління Українського лікарського товариства Тернопільщини, Національної асоціації онкологів України, голова Асоціації онкологів Тернопілля, голова Тернопільського клубу есперантистів "Spinosfloro" ("Терноцвіт"), організатор двох міжнародних есперанто-конференцій у Тернополі (1995, 2007).

У 2015 році за вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений «Почесною грамотою» МОЗ України.

Автор навчального посібника “Клінічна онкологія” (2003), член авторського колективу Національного підручника «Онкологія» (2013, 2015, 2018). Опубліковано понад 250 наукових праць, отримано 36 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Співорганізатор республіканських науково-практичних конференцій онкологів на базі Тернопільського державного медичного університету: «Методи доклінічної діагностики регіонарних лімфогенних метастазів» (2007), «Раціональна хіміотерапія онкохворих» (2009), «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих» (2016), Всеукраїнської студентської олімпіади з онкології (2017-2019 рр.), міжнародного майстер-класу під егідою EURAMA «Рак молочної залози: хірургічне лікування» (2018); член оргкомітету XVII конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 20-22.09.2018, м. Тернопіль.

Член редколегії журналів «Онкологія» та «Клінічна онкологія» (м. Київ), «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль), Medicina Internacia Revuo (Universala Medicina Esperanto-Asocio), експертної проблемної комісії «Онкологія» МОЗ та НАМН України.

Біографічні дані були опубліковані в 1999 році у «Who’s Who in the World», у 2012 році Американським біографічним інститутом визнаний номінантом у розділі “Great Minds of the 21st Century”.