Наукові публікації Домбровича М. І.

1. Ю.В. Угляр, М.І. Домбрович. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Онкологія". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56202 – 22.08. 2014.

2. Ю.В. Угляр, М.І. Домбрович. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Онкология". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56201 – 22.08. 2014.

3. Галайчук І.Й., Данилків І.С., Домбрович М.І., Загурська О.М., Калинобродський Ю.І., Фінашина Т.В., Грех В.Я. Можливості хіміо-променевої терапії у підготовці до радикальної операції хворих на меланому шкіри III-IV стадії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, 21-22 травня 2015 р., м. Вінниця, 2015. – С. 184-185.

4. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Гоцко О.С., Болюх О.А., Мариняк Т.Г. Діагностичний алгоритм і вибір хірургічної тактики у хворих на поверхневу меланому шкіри. – Університетська клініка – 2013. – Т. 9, № 1 – С. 39-42.

5. Галайчук І.Й., Данилків І.С., Домбрович М.І. Онкопластичні операції у хворих на злоякісні пухлини шкіри голови. – Буковинський медичний вісник – 2012. – Т. 16, № 3 (63), ч. 1. – С. 195-199.

6. Жулкевич І.В., Домбрович М.І., Шкробот Л.В., Кміта Г.Г., Скакун Л.М., Куцин М.Ф. Вміст мінералів у кістковій тканині поперекового відділу хребта при хронічному лімфолейкозі та лімфомах. – Вісник наукових досліджень – 2009. – №4. – С. 132-134.

7. Дрижак В.І., Галайчук І.Й., Жулкевич І.В., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Шкробот Л.В., Загурська Н.О., Леськів І.М. Перший досвід застосування кредитно-модульної системи у підготовці студентів за програмою «Онкологія». – Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 83-85.

8. Порівняльний аналіз результатів діагностики та лікування хворих на колоректальний рак / І.Й. Галайчук, В.І. Дрижак, М.І. Домбрович, П.Г. Сабала, В.І. Солом’яник // Онкологія. – 2008. – т. 10, № 1. – С. 125-129.

9. Методи діагностики і лікування лімфогенних метастазів у хворих на меланому шкіри / І.Й. Галайчук, М.І. Домбрович, О.А. Болюх, І.М. Леськів, В.Д. Николюк, Н.О. Загурська, Ш.Р. Бабанли // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 3. – С. 85-88.

10. Дрижак В.І., Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Жулкевич І.В., Угляр Ю.В., Шкробот Л.В., Загурська Н.О., Леськів І.М. Особливості викладання клінічної онкології для підготовки сучасного спеціаліста. – Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів / Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – С. 68-73.

11. Дрижак В.І., Галайчук І.Й., Угляр Ю.В., Домбрович М.І., Шкробот Л.В. Застосування кредитно-модульної системи у підготовці студентів за програмою „Онкологія”. – Інтеграція української медичної освіти з європейським та американським медичним простором / Матеріали навчально-наукової конфер. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – С. 166-169.

12. Результати клінічного застосування озонотерапії в онкологічній практиці / В.І. Дрижак, Н.О. Загурська, М.І. Домбрович, С.О. Данилків, М.Й. Тернопільська, Л.В. Нітефор // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 3. – С. 23-25.

13. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Данилків С.О. Регіонарна лімфангіоектомія у хворих на меланому шкіри: клініко-експериментальне обгрунтування мінімально інвазивного способу // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2004. – Vol. 8, № 1. – С. 13-17.

14. Андрейчин М.А., Дрижак В.І., Господарський І.Я., Андрейчин С.М., Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Козак Д.В. Первинний рак печінки: епідеміологія, патогенез, профілактика // Інфекційні хвороби. – Тернопіль. – 2003. – № 4. – С. 67-71.

15. Спосіб фотоактивації адаптаційної спроможності організму / Деклараційний патент 61737А. Україна., МПК: А61N1/44. В.І. Дрижак, В.В. Дем’яненко, М.І. Домбрович. Заявлено 10.04.2003; Опубліковано 17.11.2003. Бюл. № 11, 2003.

16.Угляр Ю.В., Дрижак В.І., Домбрович М.І., Угляр Р.М. Вимушена гастростомія при перфорації пухлини шлунка, ускладненої загальним перитонітом // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 3. – С. 118-119.

17. Дрижак В.І., Мороз Г.С., Бабанли Ш.Р., Костишин Р.Д., Домбрович М.І. Стан діагностики та лікування хворих на рак шлунка. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 37-39.

18. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Солом’яник В.І., Чеченюк О.І. Пластичні операції на спині після видалення злоякісних пухлин шкіри // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 1. – С. 30-33.

19. Результати лікування хворих на колоректальний рак / В.І. Дрижак, Г.С. Мороз, Ш.Р. Бабанли, М.І. Домбрович, П.Г. Сабала // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 4. – С. 63-65.

20.Ефективність детоксикаційної терапії хворих онкологічного профілю при застосуванні лазерного, ультрафіолетового опромінення, непрямого електрохімічного окиснення крові / В.І. Дрижак, Ш.Р. Бабанли, М.І. Домбрович, Н.О. Загурська // Онкологія. – 2002. – т. 4, № 4. – С. 281-284.

21. Метастазування меланоми в селезінку і молочні залози: чи можлива рання діагностика? / М.І. Домбрович, І.Й. Галайчук, Ю.В. Угляр, Л.Т. Бельма // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 3. – С. 66-69.

22. Колоректальний рак: стан діагностики та лікування / В.І. Дрижак, Г.С. Мороз, І.Й. Галайчук, М.І. Домбрович, П.Г. Сабала, В.І. Солом'яник // Матеріали науково-практичної конференції хірургів Тернопілля. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2002. – С.43-46.

23. Рак в Україні: нові і старі проблеми в новому столітті / І.Й. Галайчук, В.І. Дрижак, Г.С. Мороз, М.І. Домбрович, Н.О. Загурська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2002. – Випуск 7. – С. 16-19.

24. Колпроктектомія при дифузному поліпозі товстої кишки у поєднанні з раком прямої кишки / В.І. Дрижак, М.І. Домбрович, П.Г. Сабала, В.Д. Николюк // Шпитальна хірургія. – 2001. – № 4. – С. 100-102.

25. Вплив променевої терапії на активність протеолітичних реакцій у хворих на рак прямої кишки / М.І. Домбрович, І.Й. Галайчук, В.М. Лосицька, М.Д. Бондаренко, В.М. Бобко // Український радіологічний журнал. – 1999. – №4. – С. 393-395.

26. Комбіноване лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого жовтяницею / В.І. Дрижак, Р.Д. Костишин, В.В. Кміта, М.І. Домбрович, А.Р. Вайда // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 3. – С. 83-85.

27. Дрижак В.І., Домбрович М.І. Досвід застосування низькоінтенсивної лазеротерапії хворих на колоректальний рак у ранньому післяопераційному періоді // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 1. – С. 94-98.

28.Дрижак В.І., Домбрович М.І., Бабанли Ш.Р. Виникнення післяопераційного піддіафрагмального і підпечінкового абсцесу у хворих на рак шлунка // Клінічна хірургія. – 1998. – № 5. – С. 47.

29. Домбрович М.І. Низькоінтенсивна лазеротерапія хворих на колоректальний рак в ранньому післяопераційному періоді: Автореферат дис. ... канд. мед. наук. – Київ., 1998. – 16 с.

30. Дрижак В.І., Домбрович М.І., Олексій О.П. Використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання в клінічній онкології // Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 3-4. – С. 53-55.

31. Результати клінічного застосування лазеротерапії злоякісних пухлин / В.І. Дрижак, І.Й. Галайчук, М.І. Домбрович, О.П. Олексій, Н.О. Загурська // Клінічна хірургія. – 1998. – № 3. – С. 40-41.

32. Комбіноване застосування внутрішньосудинного лазерного опромінення та непрямого електрохімічного окислення крові в онкохворих / В.І. Дрижак, М.І. Домбрович, Н.О. Загурська, І.Й. Галайчук // Зб. наук. робіт асоціації радіологів України. – Київ, 1997. – С. 82-84.

33.Домбрович М.І. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на процес загоєння промежинної рани після екстирпації прямої кишки // Практична медицина. – 1997. – № 5-6. – С. 66-69.

34. Застосування низькоінтенсивного лазерного випромінювання (НІЛВ) в післяопераційному періоді у хворих на колоректальний рак (КРР) / В.І. Дрижак, М.І. Домбрович, Г.С.Мороз, І.Й. Галайчук, І.М. Леськів // Наукові записки. – Щорічник. – Ч. 1. – Київ, 1997. – С. 193-195.

35. Дрижак В.І., Домбрович М.І., Галайчук І.Й. Застосування випромінювання низькоенергетичного лазера у хворих на колоректальний рак після операції // Клінічна хірургія. – 1997. – № 1. – С. 33-35.

36. Мороз Г.С., Домбрович М.І., Гуменюк В.В. Вісцеральна форма лімфогранулематозу, ускладнена шлунковою кровотечею та перфорацією // Клінічна хірургія. – 1996. – № 6. – С. 52-53.