Нітефор Лариса Василівна

У 2000 р. закінчила з відзнакою Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатуру з хірургії проходила на базі Тернопільської міської лікарні №2; інтернатуру зі спеціальності «онкологія» проходила на базі Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького. Після закінчення інтернатури працювала лікарем-онкохірургом в ТОКОД, обіймаючи посаду завідувача операційного блоку. У 2010 році закінчила клінічну ординатуру на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Онкологія», у 2017 – аспірантуру з відривом від виробництва (за спеціальністю 14.01.07 – онкологія) на цій же кафедрі. З жовтня 2017 року працює на посаді асистента кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Саркома грудної залози: оптимізація діагностики та лікування хворих» (науковий керівник – проф. І. Й. Галайчук). Займається питаннями патології молочної залози, пухлинами шкіри і м’яких тканин, саркоматозними пухлинами, імуногістохімічною діагностикою пухлин.

Наукові публікації: автор та співавтор 15 наукових публікацій, патенту.