1. 0118U000361 Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря (2018-2021 рр., керівник проф. C.І. Сміян, проф. Галайчук І.Й.)

2. SJDH_22MO Оптимізація радіологічної діагностики у хворих на лімфоми та рак легені ( 2021-2023рр., керівник проф. Галайчук І.Й., проф. Жулкевич І.В.)