1. 0113U001244 "Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря" (2017- 2019 рр. керівник проф. Сміян С.І., проф. Галайчук І.Й.)