1. 0124U000060 Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на рак товстої кишки і рак молочної залози: діагностика, лікування, профілактика (2023-2026 рр., керівник - проф. Галайчук І.Й., відповідальний виконавець - к.м.н. Карашівська О.С.). 

2. SJDH_22MO Оптимізація радіологічної діагностики у хворих на лімфоми та рак легені ( 2021-2024рр., керівник проф. Галайчук І.Й., проф. Жулкевич І.В.)