Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Галайчук І.Й. Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих. – Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ., 2005. – 41 с.
 • Дрижак В.І. Содержание половых гормонов в крови больных раком молочной железы и их прогностическое значение. – Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 1991. – 43 с.
 • Дикан І.М. Променеві методи дослідження в діагностиці рецидивів і метастазів раку товстої кишки та визначення впливу протипухлинної терапії на систему травлення. Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 1994. – 37 с.
 • Жулкевич І.В. Стан мінеральної щільності кісткової тканини при ураженні гемопоетичної і гемостатичної систем: прогнозування патоморфозу і диференційовані методи профілактики. Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 2003. – 36 с.
 • Горошко В.М. Возможности позитивной сцинтиграфии в сочетании с радиоиммунологическим анализом опухолевых маркеров при саркомах мягких тканей конечностей и туловища. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1989. – 17 с.
 • Домбрович М.І. Низькоінтенсивна лазеротерапія хворих на колоректальний рак в післяопераційному періоді. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1998. – 16 с.
 • Загурська Н.О. Застосування методу непрямого електрохімічного окислення крові в лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на рак легенів і товстої кишки. Автореферат дис. канд. мед. наук. – Київ, 1998. – 16 с.
 • Леськів І.М. Променеві методи в діагностиці та диференціальній діагностиці механічних жовтяниць. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1996. – 20 с.
 • Угляр Ю.В. Обґрунтування застосування магнітолазерного опромінення та ентеросорбції у хворих на механічну жовтяницю. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Тернопіль, 2001.– 18 с.
 • Шкробот Л.В. Хірургічна тактика при оклюзійно-стенотичному ураженні екстракраніальних артерій термінального відділу аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Тернопіль, 2005. – 21 с.
 • Корицький Г.І. Особливості інтенсивної терапії при хірургічному лікуванні хворих на рак прямої кишки. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1993. – 19 с.
 • Климнюк Г.І. Структурно-функціональні зміни системи травлення у хворих на рак товстої кишки. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1996. – 18 с.
 • Вайда А.Р. Патогенетичне обгрунтування хірургічної корекції гемодинамічних порушень в печінці при механічній жовтяниці. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 2000. – 17 с.
 • Кривокульський Д.Б. Заочеревинні лімфатичні кісти при комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки. Автореф. дис. канд.мед.наук. – Київ, 2007. – 18 с.
 • Угляр Т.Ю. Оптимізація хірургічної тактики у хворих на непрохідність товстої кишки. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Тернопіль, 2013. – 20 с.
 • Гоцко О.С. «Оптимізація діагностики меланоми шкіри і меланомонебезпечних невусів з використанням цифрової фотометрії» за спеціальністю 14.01.07 «Онкологія» 2016 р
 • Нітефор Л.В. "Саркома грудної залози: оптимізація діагностики та лікування хворих" за спеціальністю 14.01.07 «Онкологія» 2018 р