На кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

РОМАНІВ Світлана Василівна

ЧУКУР Петро Андрійович


РОМАНІВ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

У 2016 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського зі спеціальності «Лікувальна справа».

2016-2018рр-проходила навчання в інтернатурі за фахом «Радіологія» та в 2018р. спеціалізацію «Рентгенологія» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2018 – 31.08.2022 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація комп’ютерно-томографічної діагностики дрібновузлових легеневих утворів у хворих на рак легень і рак молочної залози»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Галайчук І.Й.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Романів С. Фрактальна розмірність, як додатковий показник в оцінці текстури дрібновузлових легеневих утворів на комп’ютерних томограмах хворих на рак легені // Матеріали XXIV міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, 13-15 квітня. 2020 р. – 2020. – С. 50.

 • Романів С. Оцінка результатів комплексної диференційної діагностики дрібно вузлових легеневих утворів у хворих на рак легень // Матеріали підсумкової LXІIІ наук.-практ. конф. "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" Тернопіль, 12 черв. 2020 р. – 2020. – №2. – С. 42–43.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • VII- й Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні - 2019р" (м. Ірпінь. 27-29.03.2019р.)

 • 8-й Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні - 2020р. 01-03 липня 2020р. м.Київ

 • "Сучасна візуалізація в онкології" м.Київ, 16 червня 2018р.

 • Онлайн вебінариЧУКУР ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ

У 2017 р. закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

У 2017–2019 рр. - інтернатура зі спеціальності «Радіологія» та спеціалізація «Рентгенологія» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2023 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи:: «Динаміка змін стану кісткової тканини в хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому, що отримували преднізолоновмісні курси хіміотерапії».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Жулкевич І.В.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Чукур П.А., Жулкевич І.В. Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за даними рентгенівської комп'ютерної томографії та визначення ризиків остеопоротичних переломів у хворих на дифузну в-великоклітинну лімфому // Здобутки клінічної та експериментальної медицини №2. – 2021. - С.68-76.

 • Чукур П.А. Жулкевич І.В. Стан кісткової тканини поперекового відділу хребта у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому на діагностичному та хіміотерапевтичному етапі захворювання // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2020. - С. 35.

 • Chukur Petro. Changes in the structural and functional state of bone tissue of the lumbar spine in patients with follicular non-Hodgkin’s lymphoma //The 23d international medical congress of students and young scientists. – 2019. – p.69.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • науково-практичний семінар «Онкологічна візуалізація в оцінці відповіді на терапію раку» м.Київ 12 жовтня 2019р.

 • Завершив онлайн курс THE RADIOPAEDIA.ORG MEDICAL IMAGING ANATOMY COURSE.

 • слухач онлайн вебінара “Basic Pediatric Neuroradiology”, що відбувся 16 квітня 2020 р. в рамках Школи дитячої радіології НДСЛ Охматдит.

 • слухач онлайн вебінара “Inflammation of the brain”, що відбувся 07 травня 2020 р. в рамках Школи дитячої радіології НДСЛ Охматдит.

 • Учасник онлайн конференції «RADIOPAEDIA 2020 VIRTUAL RADIOLOGY CONFERENCE» 24 hours of online lectures & additional interactive learning Monday 22 June 2020 to Thursday 25 June 2020