Вас вітає кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини !

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 


Штат кафедри : 3 професори, 4 доценти, 3 асистентів,  1 аспірант. 

Дисципліни,  що викладаються на кафедрі:

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: