Вас вітає кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини !

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського


Штат кафедри : 3 професори, 3 доценти, 4 асистентів, 1 аспірант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Онкологія та Радіаційна медицина";

 • "Радіологія";

 • "Актуальні питання паліативної онкології".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • НІІ ПО.

за спеціальностями:

 • медицина ( III, V, VI курси);

 • стоматологія (III, IV курси);

за формою навчання:

 • очна;

 • дистанційна.