Вас вітає кафедра онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини

Клінічною базою кафедри є Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер

Адреса: вул. Р.Купчинського, 8, Тернопiль

ШТАТ КАФЕДРИ :

5-професорів, 3-доценти, 6-асистентів, 1-лаборант, 1-аспірант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі :

- "Онкологія"

- "Радіаційна медицина"

- "Радіологія"

На кафедрі навчаються студенти :

- медичного факультету;

- стоматологічного факультету;

- ННІ медсестринства;

- факультету іноземних студентів;

- факультет ПДО

За спеціальностями:

- медицина ( 3, 5,6 курси);

- стоматологія (3, 4 курси);

- сестринська справа (2 курс)

За формою навчання:

- очна;

- дистанційна