Наукові публікації Жулкевича І.В.

 1. Чукур П.А., Жулкевич І.В. Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за даними рентгенівської комп'ютерної томографії та визначення ризиків остеопоротичних переломів у хворих на дифузну в-великоклітинну лімфому // Здобутки клінічної та експериментальної медицини №2. – 2021. - С.68-76.

 2. Кривокульський Б.Д., Жулкевич І.В. Ризик адаптовані підходи до профілактики тромботичних ускладнень при гістеректомії//Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я.Ковальчука. - №2 (82). – Тернопіль. – 2018. – С.78-83.

 3. Вивчення впливу віку та індексу коморбідності на ризик тромботичних ускладнень у хворих на рак ендометрія на доопераційному етапі. Кривокульський Б.Д., Жулкевич І.В., Кривокульський Д.Б., Шкробот Л.В. //Вісник наукових досліджень. –№ 2(91) . – Тернопіль. – 2018. – С.151-153.

 4. Окусок О. М., Грищук Л. А., Жулкевич І. В., Табас П. С. //Використання біохімічних маркерів та комп’ютерної томографії у діагностиці уражень печінки при туберкульозі легень // Вісник наукових досліджень. 2016. №, С9-12.

 5. Кущевий Є. В., Угляр Т. Ю., Крячок І. А., Жулкевич І. В., Антонюк С. А. // Первинна (екстранодальна) лімфома кістки. Огляд літератури та клінічний випадок // Вісник наукових досліджень. 2016. № 2, С9-12

 6. Коваріаційно-кореляційний аналіз факторів тромбоутворення у венах малого тазу у хворих на рак тіла матки на доопераційному етапі лікування. Кривокульський Б.Д., Жулкевич І.В., Кривокульський Д.Б.//Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової науково-практичної конференції // Матеріали підсумкової LІХ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»; 15 червня 2016. – С. 116-117.

 7. Жулкевич І.В., Яворська Ю.В. Клініко-денситометричні паралелі ураження кісткового мозку та зростання ризиків переломів в хворих на лімфому Ходжкіна на хіміо-променевому етапі лікування // тези LIX науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 15 червня 2016. – С.84-85.

 8. Динамічне спостереження за системою гемостазу при злоякісних пухлинних захворюваннях жіночих статевих органів на операційному етапі лікування / Кривокульський Б.Д. Жулкевич І.В., Кривокульський Д.Б., // Південноукраїнський медичний науковий журнал– 2014. – № 8. – С 73-77.

 9. І.В. Жулкевич, Ю. В. Яворська Клініко-діагностична апробація методу віртуальної біопсії кісткової тканини у хворих на лімфому Годжкіна / //Український радіологічний журнал.— 2015.— т.XХIII, № 4.— С.31-34.

 10. Zhulkevich I.V., Yavorska Yu. V. Age as a determinant of vertebral trabecular bone status in Hodgkin lymphoma patients after completion of chemotherapy: a prospective study// Вісник наукових досліджень. – 2015. - №2. – С.37-40.

 11. Vybyrana R., Zhulkevych I. Structural analysis of bone tissue lumbar spine in patients with chronic lymphoid leukemia and possible way to correct / Congresses, Symposiums, Schools–Спеціалізований науково-практичний журнал «Біль, суглоби, хребет» №2 (18) – Київ 2015 р.– С.99-100.

 12. Zhulkevich I.V., Yavorska Yu. V. Age as a determinant of vertebral trabecular bone status in Hodgkin lymphoma patients after completion ofchemotherapy: a prospective study // Вісник наукових досліджень. – 2015. - №2. – С.37-40.

 13. Жулкевич І.В., Яворська Ю.В., Угляр Т.Ю., Недошитко В.Б. Денсито-гістоморфометрична біопсія – новий неінвазивний метод діагностики і моніторингу стану кісткової тканини в онкологічній практиці // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру «Сучасні підходи в лікуванні онкологічних хворих», 21-22 травня 2015 р., Вінниця.- С.196-197.

 14. Яворська Ю.В., Жулкевич І.В. Стан трабекулярної кісткової тканини грудного та поперекового відділів хребта на тлі проведення стандартної полі хіміотерапії у хворих на лімфому Ходжкіна // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру «Сучасні підходи в лікуванні онкологічних хворих», 21-22 травня 2015 р., Вінниця..- С.213-214.

 15. Жулкевич І.В.,. Вибирана Р.Й, Яворська Ю.В., Лучанко П.І. Тривалий моніторинг стану кісткової тканини в хворих на лімфоми Міжвідомчий збірник заснований «Гематологія і переливання крові», випуск 38, Київ – 2015. - С. 142-149.

 16. Vybyrana R., Zhulkevych I. Structural analysis of bone tissue lumbar spine in patients with chronic lymphoid leukemia and possible way to correct / Congresses, Symposiums, Schools–Спеціалізований науково-практичний журнал «Біль, суглоби, хребет» №2 (18) – Київ 2015 р.– С.99-100.

 17. Яворська Ю.В., Жулкевич І.В. Фактори формування груп ризику щодо виникнення структурно-денситометричних змін кісткової тканини після завершення поліхіміотерапевтичного лікування у хворих на лімфому Ходжкіна //Проблеми остеології 2015 №2 с.61-62.

 18. Галайчук І.Й., Гоцко О.С., Жулкевич І.В. Неінвазивні методи діагностики меланоми шкіри // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 –С. 67 – 70.

 19. Кривокульський Д.Б., Жулкевич І.В., Кривокульський Б.Д. Динаміка змін гемостатичного потенціалу на операційному етапі лікування пацієнтів з пухлинними захворюваннями жіночої статевої системи/ //Шпитальна хірургія. – 2014. - №4. – С. 92-96.

 20. Жулкевич І.В., Вибирана Р.Й., Баранніков К.В. Вікова динаміка змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію / Вісник наукових досліджень №1– Тернопіль 2013 р. – С.47-50.

 21. Вибирана Р.Й., Жулкевич І.В. Особливості розвитку остеопенічного синдрому в жінок, хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію / Вісник наукових досліджень №2– Тернопіль 2013 р. – С.67-71.

 22. Вибирана Р.Й., Жулкевич І.В. Фактори формування остеопенічного синдрому в чоловіків, хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію / Вісник наукових досліджень №3– Тернопіль 2013 р. – С.60-64.

 23. Жулкевич І.В., Яворська Ю.В. Оцінка впливу хіміотерапевтичного лікування на стан трабекулярної частини хребців грудного відділу хребта у хворих на лімфому Ходжкіна за даними віртуальної біопсії кісткової тканини // Вісник наукових досліджень. – 2014. - №4. – С.23-26.

 24. Жулкевич І.В., Яворська Ю.В. Особливості структурної перебудови кісткової тканини в чоловіків із лімфомою Ходжкіна на фоні хіміотерапевтичного лікування //Боль.Суставы.Позвоночник.–2014.- №3(15).- С. 78-80.

 25. Жулкевич І.В., Яворська Ю.В. Денсито-гістоморфометрична характеристика кісткової тканини у хворих на лімфому Ходжкіна // Зб. матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 21 травня 2014 року, Тернопіль. ТДМУ «Укрмедкнига».- С.57-58.

 26. Жулкевич І.В., Леськів І.М., Галайчук І.Й., Загурська Н.О//Новітні впровадження в педагогічний процес викладання радіології на третьому курсі медичного факультету// Медична освіта , 2014. № 1, С.-64-66.26. Дрижак В. І., Жулкевич І. В., Леськів І. М. // Стан діагностики та лікування первинного раку печінки// Вісник наукових досліджень. 2013. №2, С72-73.