Наукові публікації Угляра Ю. В.

1. Дрижак В.І., Галайчук І.Й., Жулкевич І.В., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Шкробот Л.В., Загурська Н.О., Леськів І.М. Перший досвід застосування кредитно-модульної системи у підготовці студентів за програмою «Онкологія». – Медична освіта. – 2009. – № 2.– С.83-85.

2. Галайчук І.Й, Угляр Ю.В., Максимлюк В.І., Шкробот Л.В. Передумови скринінгу раку товстої кишки на регіонарному рівні. Здобутки клінічної і експерименталь-ної медицини.–2008.– С.44-45.

3. Угляр Ю.В., Гнатюк М.С., Лойко І.І., Угляр Т.Ю., Шевчук В.В. Особливості впливу латрену на структурно-функціональні зміни мікрогемоциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при гострому дуоденіті / Український хіміотерапевтичний журнал. – 1-2 (22). – 2008. – С. 314-315.

4. Дрижак В.І., Угляр Ю.В., Недошитко В.Б. Помилки і труднощі в діагностиці та лікуванні раку органів гепатопанкреатодуоденальної зони (ГПДЗ), ускладненого механічною жовтяницею. Шпитальна хірур-гія. – 2007, № 2. – С.69-72.

5. Угляр Ю.В., Шкробот Л.В., Угляр Т.Ю., Гнатюк Р.М., Бельма Л.Т. Лактувіт в комплексному лікуванні хворих на колоректальний рак. Вісник наукових досліджень.–2007.–№3.– 97-99.

6. Дрижак В.І., Угляр Ю.В., Николюк В.Д. Клініко-морфологічні особливості цирозу-раку печінки. – Інфекційні хвороби. – 2006. – № 1. – С. 18-21.

7. Угляр Ю.В., Сабала П.Г., Угляр Т.Ю., Жулкевич І.В. Застосування елоксатину в лікувані хворих на поширені форми колоректального раку. Шпитальна хірургія. – № 1.– 2006. – С.120-121.

8. Угляр Ю.В., Прокопчук М.В., Угляр Р.М., Жулкевич І.В. Трихобезоар шлунка у дорослої жінки. Шпитальна хірургія. – № 2.– 2006. – С.83-84.

9. Угляр Ю.В., Дрижак В.І., Бабанли Ш.Р., Сабала П.Г., Твердохліб В.В., Чеченюк О.І., Засаднюк В.А. Використання елоксатину в лікуванні хворих на розповсюджені форми колоректального раку, профілактика ускладнень. Матеріали ХІ з’їзду онкологів України, 29 травня – 02 червня 2006 р., Судак, АР Крим. – Київ. – 2006. – С. 159.

10. Дрижак В.І., Угляр Ю.В., Домбрович М.І., Николюк В.Д. Морфологічний аналіз цирозу-раку печінки. Матеріали ХІ з’їзду онкологів України, 29 травня – 02 червня 2006 р., Судак, АР Крим. – Київ. – 2006. – С. 134.

11. Дрижак В.І., Галайчук І.Й., Угляр Ю.В., Домбрович М.І., Шкробот Л.В. Застосування кредитно-модульної системи у підготовці студентів за програмою "Онкологія". Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір / Матеріали навч.-наукової конфер. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 166-169.

12. Дрижак В.І., Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Жулкевич І.В., Угляр Ю.В., Шкробот Л.В., Загурська Н.О., Леськів І.М. Особливості викладання клінічної онкології для підготовки сучасного спеціаліста. / Матеріали наук.-прак. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2006. – С.68-73.

13. Максимлюк В.І., Гнатюк М.С., Угляр Ю.В. Морфофункціональні критерії і обгрунтуванні холецистолітотомії при хронічному калькульозному холециститі // Шпитальна хірургія. – № 1, 2005. –С.84-86.

14. Дрижак В.І., Угляр Ю.В., Андрейчин М.А. Комплексна терапія при поєднанні хронічних вірусних гепатитів з первиним раком печінки // Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України "Хіміотерапія та імунокорекція інфекційних хвороб", 30 травня – 1 червня 2005 року, м. Тернопіль, "Укрмедкнига". – 2005. – С. 201-202.

15.Андрейчин М.А., Дрижак В.І., Угляр Ю.В. Вірусні гепатити і первинний рак печінки // Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України "Хіміотерапія та імунокорекція інфекційних хвороб", 30 травня – 1 червня 2005 року, м. Тернопіль, "Укрмедкнига". – 2005. – С. 228-230.

16. Ректальна свічка / Деклараційний патент 4457 Україна МПК А61К9/02., О.С. Луцук, Ю.В. Угляр, Н.М. Плішка; Заявлено 17.05.04; Опубл. 17.01.2005. Бюл. № 1, 2005.

17. Гудима А.А., Угляр Ю.В., Зятковська Н.Є., Твердохліб В.В. Принципи наступності в організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичних і практичних дисциплін / Матеріали науково-методичної конференції "Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця" 5-6 квітня 2004 року м. Тернопіль, Укрмедкнига. – С.38-41.

18. Угляр Ю.В., Гнатюк М.С., Бабанли Ш.Р., Кочан М.М. Ефективність застосування берлітіону в онкологічних хворих // Шпитальна хірургія. – 2004. – № 1. – С.65-67.

19. Мороз Г.С., Дрыжак В.И., Галайчук И.И., Гуменюк В.В., Домбрович М.И., Пясецкий В.И., Угляр Ю.В., Яременко А.В. Органосберегающие операции вместо пневмонэктомии у больных центральным раком верхнедолевого бронха (Т2) // Материалы III съезда онкологов и радиологов СНГ. – Минск, 25-28 мая 2004 г., Ч.2. – С.101.

20. Бабанли Ш.Р., Кочан В.В., Угляр Ю.В., Юрик О.І., Гуменюк В.В., Яременко А.В. "Берламін модуляр " в інтенсивній терапії хворих, оперованих з приводу раку шлунка та стравоходу // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні засоби супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих. – Тернопіль, 29.09-01.10.2004 р., // Вісник наукових досліджень № 3, 2004. – С. 65.

21. Дрижак В.І., Назарко Г.І., Туманова О.Р., Костишин Р.Д., Угляр Ю.В., Подолян М.В. Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак шлунка // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні засоби супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих. – Тернопіль, 29.09-01.10.2004 р., // Вісник наукових досліджень № 3, 2004. – С. 66.

22. Дрижак В.І., Андрейчин М.А., Угляр Ю.В. Роль вірусів гепатитів В і С та алкоголізму в розвитку та клінічному перебігу первинного раку печінки // Інфекційні хвороби. – № 4, 2004. – С.10-14.

23. Дрижак В.І., Костишин Р.Д., Угляр Ю.В., Туманова О.Р., Багній В.С., Назарко Г.І. Особливості доопераційної підготовки хворих на рак шлунка. Матеріали науково-практичної конфе-ренції "Сучасні засоби супроводу в комплексному лі-кування онкологіч-них хворих" 29.09.–01.10.2004 р. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2004, № 3. – С. 44.

24. Леськів І.М., Жулкевич І.В., Угляр Ю.В., Дацко Т.В. Діагностика пухлин гепатопанкреатодуоденальної зони, перебіг яких ускладнився механічною жовтяницею // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання променевої діагностики та лікування онкологічних захворювань" (м. Чернівці, 15-16 квітня 2004 р.). – Чернівці, 2004. – С.97-98.

25. Жулкевич І.В., Сміян І.С., Марценюк В.П., Угляр Ю.В., Леськів І.М., Іванчишин М.В., Загурська Н.О. Прогнозування стану мінеральної щільності кісткової тканини в онкогематології (за даними дофотонної рентгенівської абсорбціометрії) // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання променевої діагностики та лікування онкологічних захворювань" (м. Чернівці, 15-16 квітня 2004 р.). – Чернівці, 2004. – С. 133-134.

26. Жулкевич І.В., Сміян С.І., Леськів І.М., Галайчук І.Й., Угляр Ю.В., Загурська Н.О. Ураження кісткової тканини при хронічному лімфолейкозі та мієломній хворобі // Матеріали Х конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці, 26-28.08.2004 р. – С. 571.

27. Леськів І.М., Жулкевич І.В., Угляр Ю.В., Загурська Н.О., Дацко Т.В., Яремчук О.І. Роль ЕРПХГ та УЗД у діагностиці механічних жовтяниць // Матеріали Х конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці, 26-28.08.2004 р. – С. 290.

28. Результати застосування детоксикаційної терапії в онкологічній практиці / В.І. Дрижак, Г.С. Мороз, І.Й. Галайчук, І.В. Жулкевич, М.І. Домбрович та ін. // В журналі.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини, № 1: Тези наук. конф. – Тернопіль, 2003. – С. 110.

29. Угляр Ю.В., Дрижак В.І., Кочан М.М. Гігантська кіста підшлункової залози // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003, № 1. – С.73-75.

30. Дрижак В.І., Гнатюк М.С., Угляр Ю.В., Леськів І.М., Бельма Л.Т., Угляр Р.М. Вплив магніто-лазерного опромінення крові на місцеві імунні реакції в жовчовивідних шляхах при механічній жовтяниці. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003, № 1. – 109-110.

31. Дрижак В.І., Бабанли Ш.Р., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Загурська Н.О., Костишин Р.Д. Про стан діагностики та лікування хворих на рак шлунка в Тернопільській області. // Матеріали науково-практичної конференції "Нове в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань органів травлення" (м.Київ, 10-12 вересня 2003 р.). – Київ, 2003. – С.24-25.

32. Угляр Ю.В., Дрижак В.І., Домбрович М.І., Угляр Р.М. Вимушена гастростомія при перфорації пухлини шлунка, ускладнення загальним перитонітом. // Шпитальна хірургія. – Тернопіль. – 2003, № 3. – С.118-119.

33. Андрейчин М.А., Дрижак В.І., Господарський І.Я., Андрейчин С.М., Галайчук І.Й., М.І.Домбрович, Угляр Ю.В., Козак Д.В. Первинний рак печінки: епідеміологія, патогенез, профілактика // Інфекційні хвороби. – Тернопіль. – 2003, № 4. – С.67-71

34. Метастазування меланоми в селезінку і молочні залози: чи можлива рання діагностика? / М.І. Домбрович, І.Й. Галайчук, Ю.В. Угляр, Л.Т. Бельма // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 3. – С. 66-69.

35. Гнатюк М.С., Вардинець І.С., Кіт О.М., Шамрай Н.В., Лісничук Н.Є., Угляр Ю.В. Особливості структурно-функціональної перебудови судин жовчного міхура при цукровому діабеті // Шпитальна хірургія. – 2001. - № 3.- С.21-22.

36. Матвійчук І., Тугаров Ю., Угляр Ю. Вікові струкрурно-функціональні зміни мікроциркуляторного русла жовчного міхура // Матер. ІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига-2000. – С.316-317.

37. Гнатюк М.С., Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Угляр Ю.В., Юрас І.В. Вікові особливості структурної перебудови стінки жовчного міхура в експериментальних тварин // Шпитальна хірургія. – 1999. - № 2. – С.91-94.

38. Ковальчук Л.Я., Гнатюк М.С., Беденюк А.Д., Венгер І.К., Угляр Ю.В. Особливості змін місцевого імунного гомеостазу при холециститах // Галицький лікарський вісник. – 1999. – Т.6, № 3. – С.21-22.

39. Гнатюк М.С., Дзюбановський І.Я., Синоверський Л.В., Угляр Ю.В. Особливості локальних імунних реакцій при різних ураженнях жовчного міхура // Шпитальна хірургія. – 1998. - № 2. – С.19-22.

40. Гнатюк М.С., Кіт О.М., Ковальчук О.А., Угляр Ю.В., Юрас І.В. Морфологічна оцінка структурної перебудови жовчного міхура при хронічному холециститі // Шпитальна хірургія. – 1998. - № 4. – С.45-48.

41. Гнатюк М.С., Угляр Ю.В., Кіт О.М. Вплив магнітолазерного опромінення на функцію при механічній жовтяниці // Вісник наукових досліджень. – 1998.- № 3-4. – С.78-79.

42. Кіт О.М., Угляр Ю.В., Гнатюк М.С., Господарський А.Я. Порушення окисно-відновних процесів і їх корекція у хворих до і після операції на жовчовивідних шляхах // Вісник наукових досліджень. – 1998. - № 5-6. – С.15-17.

43. Угляр Ю.В. , Гнатюк Р.М. Вплив ентеросорбції та магніто лазерного опромінення на локальні імунні процеси при механічній жовтяниці // Матер. ІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С.86-87.

44.Гнатюк М.С., Гудима А.А., Угляр Ю.В. Морфометрична оцінка структурної перебудови печінки та жовчовивідних шляхів при токсичних ураженнях // Принципи, пропозиції, симетрії, структурної гармонії та математичного моделювання в морфології. – Вінниця, 1997. – С.48-49.

45. Угляр Ю.В. Вплив магнітолазерної терапії на компенсаторно-адаптаційні процеси в жовчних шляхах при механічній жовтяниці // Матер. І Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – С.367-368.