Наукові публікації

  1. Романів С. Фрактальна розмірність, як додатковий показник в оцінці текстури дрібновузлових легеневих утворів на комп’ютерних томограмах хворих на рак легені // Матеріали XXIV міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль, 13-15 квітня. 2020 р. – 2020. – С. 50.

  2. Романів С. Оцінка результатів комплексної диференційної діагностики дрібно вузлових легеневих утворів у хворих на рак легень // Матеріали підсумкової LXІIІ наук.-практ. конф. "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" Тернопіль, 12 черв. 2020 р. – 2020. – №2. – С. 42–43.