Романів Світлана Василівна

У 2016 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського зі спеціальності «Лікувальна справа».

2016-2018рр-проходила навчання в інтернатурі зі спеціальності «Радіологія» та в 2018р. спеціалізацію «Рентгенологія» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

З 2018 р. навчається в аспірантурі зі спеціальності "Променева діагностика та променева терапія" на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (науковий керівник проф. І.Й.Галайчук).

Членство у наукових товариствах, фахових асоціаціях: Асоціація радіологів України, EuropeanSocietyofRadiology.

Наукові інтереси: рентгенологія, мамографія, комп`ютерна томографія, фрактальний аналіз медичних зображень.