Наукові публікації Нітефор Л. В.

1. Galaychuk I., Nitefor L., Perepyolkina I. Bilateral Breast Sarcoma in women with macromastia. Eureka: Health Sciences. 2017. № 4. С. 49-54.

2. Галайчук І. Й., Нітефор Л. В., Шкробот Л. В. Саркоми грудної залози: статистика, класифікація, хірургічні методи лікування. Клінічна онкологія. 2017. № 2 (26). С. 21-24.

3. Галайчук І. Й., Нітефор Л. В. Саркоми грудної залози: ад’ювантні методи лікування. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. 2017. № 2 (78). С. 74-78.

4. Нітефор Л. В. Клінічні особливості імуногістохімічної діагностики сарком та філоїдних пухлин грудної залози. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2017. № 2 (20). С. 67-73.

5. Галайчук І. Й., Олексій О. П., Подолян М. В., Прокопчук М. В., Нітефор Л. В. Комбіноване лікування хворих на саркоми молочної залози. ХIІ з’їзд ВУЛТ: матеріали (Київ, 5–7 вересня 2013 р.). Українські медичні вісті. 2013. Т. 10, № 1-4 (76-79). С. 248.

6. Галайчук І. Й., Бабанли Ш. Р., Туманова О. Р., Косило Л. І., Нітефор Л. В., Николюк В. Д., Бутов С. В. Саркоми грудної залози: особливості діагностики і лікування. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. 2013. № 2 (47). С. 27-33.