Наукові публікації Нітефор Л. В.


1. Горошко Л. В. Імунорадіометричний аналіз альфа-фетопротеїну в сироватці крові вагітних жінок з неускладненим перебігом вагітності / Л. В. Горошко, О. В. Гапонюк, М. А. Беднягін // Збірник статей: XXXIX підсумкова наукова конференція студентів і молодих вчених (Тернопіль, 1996). – Тернопіль: ТДМІ, 1996. – С. 22-24.

2. Горошко Л. В. Карбогідратний антиген CA-125 як маркер ефективності лікування раку яйників / Л. В. Горошко // Тези доповідей IV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2000). – Тернопіль: ТДМА, Укрмедкнига, 2000. – С.79.

3. Горошко Л. В. Роль мікрокальцинатів при мамографічній діагностиці раку молочної залози / Л. В. Горошко // Тези доповідей IV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2000). – Тернопіль: ТДМА, Укрмедкнига, 2000. – С.80.

4. Бідованець Б. Ю. Променева терапія раку передміхурової залози за даними Тернопільського обласного онкодиспансеру / Б. Ю. Бідованець, Л. В. Нітефор // Тези доповідей VІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2002). – Тернопіль: ТДМА, Укрмедкнига, 2002. – С.200.

5. Галайчук І. Й. Саркоми грудної залози: особливості діагностики і лікування / І. Й. Галайчук, Ш. Р. Бабанли, О. Р. Туманова, Л. І. Косило, Л. В. Нітефор, В. Д. Николюк, С. В. Бутов // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2013. – №2 (47). – С. 27-33.

6. Галайчук І. Й., Олексій О. П., Подолян М. В., Прокопчук М. В., Нітефор Л. В. Комбіноване лікування хворих на саркоми молочної залози. ХIІ з’їзд ВУЛТ: матеріали (Київ, 5–7 вересня 2013 р.). Українські медичні вісті. 2013. Т. 10, № 1-4 (76-79). С. 248.

7. Галайчук І.Й. Саркоми грудної залози: статистика, класифікація, хірургічні методи лікування / І. Й. Галайчук, Л.В. Нітефор, Л.В. Шкробот // Клінічна онкологія. – 2017. – № 2 (26). – С. 21-24.

8. Галайчук І.Й. Саркоми грудної залози: ад’ювантні методи лікування / І. Й. Галайчук, Л.В. Нітефор // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2017. – № 2 – С. 74-78.

9. Нітефор Л. В. Клінічні особливості імуногістохімічної діагностики сарком та філоїдних пухлин грудної залози / Л. В. Нітефор // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – № 2 – С. 67-73.

10. Нітефор Л. В. Саркоми молочної залози: аналіз статистичних даних з десяти областей України / Л. В. Нітефор // Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль, 15 червня 2016 р.). – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. – С. 154-155.

11. Нітефор Л.В., Галайчук І.Й. Саркоми молочної залози: аналіз захворюваності в різних областях України / Л. В. Нітефор, І. Й. Галайчук // Матеріали ХVІ конґресу СФУЛТ (м. Берлін – м. Київ, 8–23 серпня 2016 р.). – Одеса: Видавництво Бартенєва, 2016. – С. 188.

12. Galaychuk I. Bilateral Breast Sarcoma in women with macromastia / I. Galaychuk, L. Nitefor, I. Perepyolkina // Eureka: Health Sciences. – 2017. – № 4. – С. 49-54.

13. Нітефор Л.В., Галайчук І.Й., Гоч К.Г., Радецька М.В. Саркоми молочної залози: аналіз статистичних даних з восьми областей України / Л. В. Нітефор, І. Й. Галайчук, К. Г. Гоч, М. В. Радецька // Матеріали XIII з’їзду онкологів та радіологів України (м. Київ, 26–28 травня 2016 р.). – Харків: ТОВ «Золоті сторінки», 2016. – С. 59-60.

14. Галайчук І. Й., Нітефор Л. В., Туманова О. Р. Індивідуалізація хірургічного лікування у хворих на рак і саркому молочної залози Т1 – Т2 стадії / І.Й. Галайчук, Л.В. Нітефор, О.Р. Туманова // Тези доповідей науково-практичної конференції «Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин» (м. Яремче, 15–16 жовтня 2015 року). – Онкологія. - Т. 17. - № 3. - 2015. – С. 180.

15. Патент 119122 України на корисну модель, МПК A61B8/00, A61B17/42, A61K35/48, G01N33/18. Спосіб резекції злоякісних пухлин грудної залози у хворих з макромастією / І. Й. Галайчук, Л. В. Нітефор; заявник і власник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – u201703465; заявл. 10.04.2017; опубл. 11.09. 2017. – Бюл. № 17.