Леськів Ігор Мирославович

Кандидат медичних наук, доцент, 

завуч кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини 

 Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

У 1987 році закінчив Тернопільський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. Інтернатуру з хірургії пройшов на базі Тернопільської обласної лікарні за спеціальністю лікаря-хірурга. З серпня 1988 по травень 1990 року працював лікарем-хірургом Дубровицької ЦРЛ Рівненської області. З червня 1990 по 1993 рр. – старший лаборант кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільської медичної академії. З 1.09.1993 р. – асистент,  з 2015 року - доцент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, завуч кафедри.  

Наукова діяльність:

23 травня 1996 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50.30.01 при Українському науково-дослідному інституті онкології та радіології захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.23 (променева діагностика та променева терапія) "Променеві методи в діагностиці та диференціальній діагностиці механічних жовтяниць". Опубліковано близько 86 робіт наукового та навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси:

Діагностика та диференційна діагностика патології органів гепатопанкреатодуоденальної зони, малого тазу, молочної та щитоподібної залоз.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор та співавтор 86 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.