Гоцко Оксана Степанівна
Освіта:
     У 2010 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
    У 2010–2012 рр. - інтернатура зі спеціальності «Клінічна онкологія» на базі 
    Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
    У 2012 р.отримала диплом магістра медицини з відзнакою зі спеціальності «Клінічна онкологія». 
    У 2013 р. зарахована на навчання до аспірантури з відривом від виробництва зі спеціальності                 «онкологія».
    З серпня 2015 року асистент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної                 медицини.
     
Наукова діяльність:
       2012 р. - захист магістерської роботи на тему: «Морфофункціональні особливості проліферуючої           мастопатії і раку молочної залози».
      2016 р. -  захист кандидатської дисертації на тему: «Оптимізація діагностики меланоми шкіри та            меланомонебезпечних невусів» у Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології
      ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ), спеціальність "онкологія".
    
  Наукові інтереси: 
    хіміотерапія злоякісних пухлин, діагностика меланоми шкіри, міжнародні клінічні дослідження.

Наукові публікації та рейтинги: 
автор та співавтор 25 наукових праць, 2-х патентів.