Гоцко Оксана Степанівна
   Освіта:
У 2010 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.
У 2010–2012 рр. - інтернатура зі спеціальності «Клінічна онкологія» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
У 2012 р.отримала диплом магістра медицини з відзнакою зі спеціальності «Клінічна онкологія». 
У 2013 р. зарахована на навчання до аспірантури з відривом від виробництва зі спеціальності «онкологія».
З серпня 2015 року - асистент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини.

   Наукова діяльність:
2012 р. - захист магістерської роботи на тему: «Морфофункціональні особливості проліферуючої мастопатії і раку молочної залози».
2016 р. - захист кандидатської дисертації на тему: «Оптимізація діагностики меланоми шкіри і меланомонебезпечних невусів з використанням цифрової фотометрії» у Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ), спеціальність "онкологія".

   Наукові інтереси: 
хіміотерапія злоякісних пухлин, діагностика меланоми шкіри, міжнародні клінічні дослідження.

   Наукові публікації та рейтинги: 
автор та співавтор 25 наукових праць, 2-х патентів.