Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Галайчук Ігор Йосифович

Наукові публікації:

1. Galaychuk I.Y. Method of oncoplastic breast resection // International Journal of Medicine and Medical Research, 2015. – 

Vol. 1, No. 1. – P. 45-48. 

2. Galaychuk І. Remote diagnosis of pigmented skin tumors by spectral analysis of their digital imagesAbstract. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, June 8-13, 2015: www.derm2015.org 

3. Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р., Данилків І.С., Шкробот Л.В. Онкохірургічний і дерматологічний підходи до діагностики та лікувальної тактики у хворих на меланому шкіри // Клінічна онкологія, 2014. – № 3. – С. 41-44.

4. Яременко А.В., Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р., Гуменюк В.В., П’ясецький В.Й., Шкробот Л.В. Випадок успішної ліквідації хілотораксу хірургічним методом у хворого на лімфому Ходжкіна // Клінічна онкологія, 2014. – № 4. – С. 36-38.

5. Онкология: учебник / под ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанского, А.Ю. Поповича. – К.: ВСИ «Медицина», 2015. – 576 с. (Галайчук І.Й. – співавтор і рецензент).

6. Скакун Л.М., Галайчук І.Й. Спосіб пластики губ і кута рота після радикального видалення злоякісної рецидивної пухлини // Шпитальна хірургія, 2014. – № 4. – С. 81-85.

7. Halaychuk I.Y., Yaremenko A.VChylothorax in cancer patientsmethods of treatment (Галайчук І.Й., Яременко А.В. Хілоторакс в онкохворих: способи лікування) // Шпитальна хірургія, 2014. – № 4. – С. 97-100.

8. Галайчук І.Й., Гоцко О.С., Жулкевич І.В. Неінвазивні методи діагностики меланоми шкіри // Вісник наукових досліджень, 2015. – №1. – С. 67-70.

9.  Галайчук І.Й., Гоцко О.С. Спектрофотометрична діагностика немеланомних пігментних пухлин шкіри // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015. - №1. – С. 30-34.

10. Galaychuk I.Y., Hotsko O.S., Danylchuk Y.RSpectrophotometric diagnosis of dermatoscopic images of pigmented skin tumors // Вісник наукових досліджень, 2015. – №2. – С. 45-47.

         11. Пат. 89831 UA, МПК А61В 1/00, А61В 8/00, А61В 10/00. Спосіб дистанційної диференційної діагностики пігментних пухлин          шкіри. Галайчук І.Й., Жулкевич І.В., Гоцко О.С. – № u 2013 15450; Заявл. 30.12.13; Опубл. 25.04.14. Бюл. № 8.

         12. Galaychuk ISuperficial skin melanomaone-step instead of two-steps surgery // 8th World Congress of Melanoma. July 17-               20, 2013. HamburgGermanyAbstracts. – P. 90 (P-105).

  • Тернопільський державний медичний інститут, 1973-1979 рр.
  • 1983–1985 рр. – клінічна ординатура зі спеціальності «хірургія» (опікова травма) в Київському НДІ гематології та переливання крові.
  • 1986 рік - спеціалізація з онкології в Київському державному інституті удосконалення лікарів.
  • 1999–2000 рр. – Фулбрайтівський стипендіат в галузі медичної освіти і онкології Інституту раку Пітсбургського університету США;
  • 2002 р. – стажування з дитячої онкології в St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA.
Наукова діяльність:

1990 рік - захист кандидатської дисертації на тему: «Вплив гемокарбоперфузії і аплікаційної сорбції на перебіг ранового процесу в опечених хворих», спецрада з "хірургії" Львівського державного медичного інституту.

2005 рік – захист докторської дисертації «Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих» в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ), спеціальність "онкологія". 

Наукові інтереси: 

Сфера наукових зацікавлень: клінічна онкологія, онкопластична хірургія, медична освіта. Тематика наукових досліджень: діагностика і лікування хворих на меланому і рак шкіри, саркоми, злоякісні пухлини молочної залози і товстої кишки, міжнародні клінічні дослідження.

Основне спрямування науково-винахідницької діяльності – це розробка нових способів і пристроїв для діагностики та методів лікування злоякісної меланоми шкіри та раку молочної залози. Способи діагностики представлені оригінальними патентами, що не мають аналогів, і спрямовані на раннє виявлення первинної пухлини (Пат. 89831UA; Пат. 55639А; Пат. 48426 А; Пат. 55690А; Пат. 81321) і метастатичного ураження лімфатичних вузлів (Пат. 28917; Пат. 57467). Розроблені методи онкопластичної хірургії дозволяють не лише радикально видаляти пухлину, але й отримувати задовільні функціональні та косметичні результати (Пат. 56172; Пат. 59774A; Пат. 31754А; Пат. 65209А; Пат. 5664; Пат. 29282; Пат. 86401U).

Винахідницька робота відзначена нагрудним знаком «Винахідник СРСР» (1990 р.), почесним званням «Кращий винахідник Тернопільської області» (2006 р.) і званням «Лауреат обласної премії імені І. Пулюя» (2008 р.). У 2015 році указом Президента України присвоєно звання «Заслужений винахідник України».

Участь у наукових товариствах і фахових асоціаціях: American Society of Clinical Oncology (ASCO), European and American Society of Surgical Oncology, European Association for Cancer Research (EACR), European Association for Cancer Education (EACE), Universala Medicinista Esperanto-Asocio (UMEA), Українське лікарське товариство Тернопільщини, голова Тернопільського обласного товариства онкологів, голова Тернопільського клубу есперантистів "Spinosfloro" ("Терноцвіт"). 

Comments