Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Галайчук Ігор Йосифович

 Ігор Йосифович Галайчỳк

доктор медичних наук, професор, Заслужений винахідник України, завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

halaychuk@tdmu.edu.ua

 

Освіта: вища; закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1979 році. 1983–1985 рр. – навчання у клінічній ординатурі зі спеціальності «хірургія» в Київському НДІ гематології та переливання крові.

1985–1992 рр. – хірург-онколог Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. Спеціалізація з онкології в Київському державному інституті удосконалення лікарів у 1986 році.

Кандидат медичних наук зі спеціальності «хірургія»; захист дисертації відбувся у 1990 році у Львівському державному медичному інституті. Тема дисертації: «Вплив гемокарбоперфузії і аплікаційної сорбції на перебіг ранового процесу в опечених хворих».

З 1992 року працював асистентом, а з 1998 року доцентом кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільської державної медичної академії.

Професійні стажування: «Клінічні випробування в онкології» (грант ESMOFinsen Center, Копенгаген, 1997 р.); «Біопсія сторожового лімфатичного вузла» (грант ESSO, Нідерландський інститут раку, Амстердам, 1998 р.); Фулбрайтівський стипендіат в галузі медичної освіти і онкології Інституту раку Пітсбургського університету США (1999–2000 рр.); учасник міжнародної програми з дитячої онкології в St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA (2002 р.).

2005 рік – докторська дисертація на тему: «Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих» була захищена в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ).

З 2006 року завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Вчене звання професора присвоєно у 2007 році.

Сфера наукових зацікавлень: клінічна онкологія, онкопластична хірургія, медична освіта. Тематика наукових досліджень: діагностика і лікування хворих на меланому і рак шкіри, саркоми, злоякісні пухлини молочної залози і товстої кишки, міжнародні клінічні дослідження.

Науковий керівник трьох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Основне спрямування науково-винахідницької діяльності – це розробка нових способів і пристроїв для діагностики та методів лікування злоякісної меланоми шкіри та раку молочної залози. Способи діагностики представлені оригінальними патентами, що не мають аналогів, і спрямовані на раннє виявлення первинної пухлини (Пат. 89831UA; Пат. 55639А; Пат. 48426 А; Пат. 55690А; Пат. 81321) і метастатичного ураження лімфатичних вузлів (Пат. 28917; Пат. 57467). Розроблені методи онкопластичної хірургії дозволяють не лише радикально видаляти пухлину, але й отримувати задовільні функціональні та косметичні результати (Пат. 56172; Пат. 59774A; Пат. 31754А; Пат. 65209А; Пат. 5664; Пат. 29282; Пат. 86401U).

Винахідницька робота відзначена нагрудним знаком «Винахідник СРСР» (1990 р.), почесним званням «Кращий винахідник Тернопільської області» (2006), званням «Лауреат обласної премії імені І. Пулюя» (2008).  У 2015 році указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України».

Членство у наукових товариствах, фахових асоціаціях: American Society of Clinical Oncology (ASCO), European and American Society of Surgical Oncology, European Society for Medical Oncology (ESMO), European Association for Cancer Research (EACR), European Association for Cancer Education (EACE), Universala Medicinista Esperanto-Asocio (UMEA). Учасник багатьох міжнародних медичних конгресів і конференцій. Член правління Українського лікарського товариства Тернопільщини, Національної асоціації онкологів України, голова Асоціації онкологів Тернопілля, голова Тернопільського клубу есперантистів "Spinosfloro" ("Терноцвіт"), організатор двох міжнародних есперанто-конференцій у Тернополі (1995, 2007).

У 2015 році за вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений «Почесною грамотою» МОЗ України.

Автор навчального посібника “Клінічна онкологія” (Тернопіль: Укрмедкнига, 2003), член авторського колективу Національного підручника «Онкологія» (2013, 2015, 2018). Опубліковано понад 250 наукових праць, отримано 36 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Співорганізатор республіканських науково-практичних конференцій онкологів на базі Тернопільського державного медичного університету: «Методи доклінічної діагностики регіонарних лімфогенних метастазів» (2007), «Раціональна хіміотерапія онкохворих» (2009), «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих» (2016), Всеукраїнської студентської олімпіади з онкології (2017-2018 рр.), міжнародного майстер-класу під егідою EURAMA «Рак молочної залози: хірургічне лікування» (2018).

Член редколегії журналів «Онкологія» (м. Київ), «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль), Medicina Internacia Revuo (Universala Medicina Esperanto-Asocio), експертної проблемної комісії «Онкологія» МОЗ та НАМН України.

Біографічні дані були опубліковані в 1999 році у «Who’s Who in the World», у 2012 році Американським біографічним інститутом визнаний номінантом у розділі “Great Minds of the 21st Century”.

 

Наукові публікації 1998-2017 рр.

 Статті, монографії:

   1.     Галайчук І.Й. Рання in vivo діагностика меланоми шкіри за                                  допомогою епілюмінесцентної мікроскопії // Шпитальна хірургія. –                  1998. - №1. – С. 83-86.

2.     Галайчук І.Й. Концепція «сторожового лімфатичного вузла» в онкології та її значення для діагностики і лікування меланоми шкіри // Онкологія. – 1999. - №1. – С. 13-16.

3.     Galaychuk I.Y. Surgical oncology care in Ukraine: a general view // Tumori. – 2001. – Vol.87 (4): 87-88.

4.     Галайчук І.Й. Клінічна онкологія. Частина І: Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 276 с.

5.     Галайчук І.Й. Пігментний невус і превентивна хірургія меланоми шкіри // Клінічна хірургія. – 2002. – № 7. – С. 30–32.

6.     Галайчук І.Й. Паліативне лікування хворих із меланомою шкіри // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 3. – С. 25–28.

7.     Домбрович М.І., Галайчук І.Й., Угляр Ю.В., Бельма Л.Т. Метастазування меланоми в селезінку і молочні залози: чи можлива рання діагностика? // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 3. – С. 66–69.

8.     Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Солом’яник В.І., Чеченюк О.І. Пластичні операції на спині після видалення злоякісних пухлин шкіри // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 1. – С. 30–33.

9.     Галайчук І.Й., Дуднік Л.І., Олексій О.П., Мних З.П. Роль променевої терапії в лікуванні меланоми шкіри // Український радіологічний журнал. – 2003. – № 2. – С. 168–170.

10.    Галайчук І.Й., Бігуняк В.В. Пластика циркулярного дефекту шкіри зустрічними еліпсоподібними клаптями // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10, № 4. – С. 20–22.

11.     Галайчук І.Й., Дем’яненко В.В. Епілюмінесцентний дерматоскоп

// Український журнал медичної техніки і технології. – 2003. – № 3–4. – С. 57–60.

12.     Галайчук І.Й., Дем’яненко В.В. Діагностика пігментних новоутворень шкіри з використанням ефекту вторинної люмінесценції // Таврический медико-биологический вестник. – 2003. – Т. 6, № 4. – С. 42–44.

13.     Бігуняк В.В., Галайчук І.Й., Савчин В.С., Гуда Н.В. Використання

ліофілізованих ксенодермотрансплантатів для відновлення втраченого  шкірного покриву // Трансплантологія. – 2003. – Т. 4, №1. – С. 127–129.

14.     Галайчук І.Й., Гаврилюк І.С. Хіміотерапія меланоми шкіри: теоретичні і практичні аспекти // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С. 5–9.

15.     Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р. Меланома шкіри: організаційні питання профілактики і своєчасної діагностики // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 4. – С. 41–44.

16.     Галайчук І.Й., Бігуняк В.В., Николюк В.Д. Ксенодерматопластика

операційних ран у хворих на меланому і рак шкіри // Онкологія. – 2004. – Т. 6, № 1. – С. 66–70.

17.     Галайчук І.Й., Марценюк В.П. Меланома шкіри: математичне моделювання розвитку захворювання на основі кінетики Гомперца // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С. 101–104.

18.     Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Данилків С.О. Регіонарна лімфангіоектомія у хворих на меланому шкіри: клініко-експериментальне обгрунтування мінімально-інвазивного способу // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2004. – Том 8, № 1. – С. 13–17.

19.     Ковальчук Л.Я., Галайчук І.Й., Дем’яненко В.В. Новий спосіб пластики операційної рани після радикального видалення злоякісної пухлини шкіри нижньої кінцівки // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 1. – С. 159–161. 

        20.     Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Болюх О.А., Леськів І.М., Николюк В.Д., Загурська Н.О., Бабанли Ш.Р. Методи діагностики і лікування лімфогенних метастазів у хворих на меланому шкіри // Вісник наукових досліджень. – 2007. - №3. – С. 85-88.

   21. Бідованець Ю.М., Галайчук І.Й., Бідованець Б.Ю. “Плаваючий” метастаз гіпернефроми в нирковій мисці // Шпитальна хірургія. – 2007. – № 2. – С. 118-119.

  22. Galaychuk I.Y. Ukraine / Pocket guide to cultural health assessment. Fourth ed.: C.E. D’avanzo. – Mosby Inc., USA, 2008. – P. 747-751. 

23.    Галайчук І.Й., Дрижак В.І., Домбрович М.І., Сабала П.Г., Солом’яник В.І. Порівняльний аналіз результатів діагностики та лікування хворих на колоректальний рак // Онкологія. 2008. – Т.10, №1. – С.125-129.

24.     Ковальчук Л.Я., Корда М.М., Галайчук І.Й. Перспективи співпраці між Тернопільським державним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського і університетом Клемсона (США) в галузі онкології // Медична освіта. – 2010. - №1. – С. 5-16.

25.    Галайчук І.Й., Данилків І.С., Домбрович М.І. Онкопластичні операції у хворих на злоякісні пухлини шкіри голови // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16. - №3 (63), ч. 1. – С. 195-199.

    26. Галайчук І.Й., Гудак П.С., Данилків І.С., Вітенько І.Є. Мостоподібна

пластика дефекту лобної кістки // Хірургія України. – 2012. – №2 (42),             додаток №1. – С. 16-24

27.    Галайчук І.Й. Рани в онкохворих: патофізіологічні та клінічні аспекти // Хірургія України. – 2012. – № 4 (44). – С. 44-52.

28.    Онкологія: національний підручник / за редакцією Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанського, О.Ю. Поповича. – К.: «Медицина», 2013. – 544 с.

(Галайчук І.Й. – співавтор і перший рецензент).

29.    Онкология: учебник / под ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанского, А.Ю. Поповича. – К.: ВСИ «Медицина», 2015. – 576 с. (Галайчук І.Й. – співавтор і перший рецензент).

30.    Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Гоцко О.С., Болюх О.А., Мариняк Т.Г. Діагностичний алгоритм і вибір хірургічної тактики у хворих на поверхневу меланому шкіри // Університетська клініка, 2013. – Том 9, №1. – С.39-42.

31.    Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р., Туманова О.Р., Косило Л.І., Нітефор Л.В., Николюк В.Д., Бутов С.В. Саркоми молочної залози: особливості діагностики і лікування // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2013. – Випуск 2 (47). – С. 27-33.

32.    Леськів І.М., Жулкевич І.В., Галайчук І.Й., Загурська Н.О. Новітні впровадження в педагогічний процес викладання радіології на третьому курсі медичного факультету // Медична освіта, 2014. - №1 (61). – 64-66.

33.    Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р., Данилків І.С., Шкробот Л.В. Онкохірургічний і дерматологічний підходи до діагностики та лікувальної тактики у хворих на меланому шкіри // Клінічна онкологія, 2014. – № 3. – С. 41-44.

34.    Яременко А.В., Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р., Гуменюк В.В.,

П’ясецький В.Й., Шкробот Л.В. Випадок успішної ліквідації хілотораксу хірургічним методом у хворого на лімфому Ходжкіна // Клінічна онкологія, 2014. – № 4. – С. 36-38.

35.     Скакун Л.М., Галайчук І.Й. Спосіб пластики губ і кута рота після радикального видалення злоякісної рецидивної пухлини // Шпитальна хірургія, 2014. – № 4. – С. 81-85.

36.    Halaychuk I.Y., Yaremenko A.V. Chylothorax in cancer patients: methods of treatment (Галайчук І.Й., Яременко А.В. Хілоторакс в онкохворих: способи лікування) // Шпитальна хірургія, 2014. – № 4. – С. 97-100.

37.    Galaychuk I.Y. Method of oncoplastic breast resection // International Journal of Medicine and Medical Research, 2015. – Vol. 1, No. 1. – P. 45-48.

38.    Галайчук І.Й., Гоцко О.С., Жулкевич І.В. Неінвазивні методи діагностики меланоми шкіри // Вісник наукових досліджень, 2015. – №1. – С. 67-70.

39.    Галайчук І.Й., Гоцко О.С. Спектрофотометрична діагностика немеланомних пігментних пухлин шкіри // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015. - №1. – С. 30-34.

40.    Galaychuk I.Y., Hotsko O.S., Danylchuk Y.R. Spectrophotometric diagnosis of dermatoscopic images of pigmented skin tumors // Вісник наукових досліджень, 2015. – №2. – С. 45-47.

41.    Hotsko О., Galaychuk I. Spectral Analysis of Digital Images as a New Method in Diagnosis of Malignant Melanoma // Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(10): 340-349. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.42599

        42Koptiukh V.V., Galaychuk I.Y. Embossed autodermotransplants:                             Theoretical substantiation and practical usage // International Journal of               Medicine and Medical Research. 2016, Volume 2, Issue 2: 18-21.Doi                          10.11603/ijmmr.2413-6077.2016.2.7035

43.   Галайчук І.Й., Нітефор Л.В., Шкробот Л.В. Cаркоми грудної залози:

статистика, класифікація, хірургічні методи лікування // Клінічна онкологія. 2017, №2 (26). – С. 21-24.

        44. Крізь призму минулого до сьогодення /[Корда М.М., Федонюк Л.Я.,

Паламарчук А.І. та ін.]; за ред. М.М. Корди, Л.Я. Федонюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 480 с. (Галайчук І.Й. – член авторського коллективу).

       45. Galaychuk I., Nitefor L., Perepyolkina I. Bilateral breast sarcoma in                           women with macromastia. Eureka: Health Sciences, 2017, 4: 4954. DOI:               10.21303/2504-5679.2017.00368

        46. Галайчук І.Й., Нітефор Л.В. Саркоми грудної залози: ад’ювантні                         методи лікування. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я.                                     Ковальчука. 2017, № 2: 74-78.

        47. Галайчук І.Й. TNM класифікація меланоми шкіри: 8-й перегляд                         (2017). Онкологія, 2017, Т. 19, № 4: 282–284.

Тези:

48. Galaychuk I.Y. Tumor mass as a prognostic factor in patients with cutaneous melanoma // 94-a Universala Kongreso de Esperanto, 25.07-01.08.2009, Bjalistoko, Pollando. Ksiazka Kongresowa. – P. 62-63.

49.  Galaychuk I.Y. In vitro or in vivo thickness of skin melanoma: what should be chosen? // 21st International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), Paris, France, 1-5 February 2010. Abstracts. – P. 112.

50.  Galaychuk I. Large melanoma of skin: level of invasion or tumour volume – what is superior // European Journal of Cancer. – 2010. – No. 5 (Suppl. 8). – S. 27 (102).

51.  Galaychuk I. Dermatoscopy, ultrasound and cytological examination in early detection of skin melanoma // 2012 World Cancer Congress. Montreal, Canada. – Abstracts: EP462.

    52. Galaychuk I., Danylkiv I., Vitenko I., Marynyak T. Oncoplastic surgery in

        patients with advanced cutaneous melanoma // EWMA Journal. – 2013.                 Vol. 13 (1 – Suppl.). – P. 202.

        53. Galaychuk I. Superficial skin melanoma: one-step instead of two-steps                       surgery // 8th World Congress of Melanoma. July 17-20, 2013. Hamburg,                Germany. Abstracts. – P. 90 (P-105).

        54. Galaychuk I. Neoadjuvant treatment and oncoplastic surgery in patients                    with stage III cutaneous melanoma. 4th European Post-Chicago                                 Melanoma / Skin         Cancer Meeting, Results and Interpretations of                        ASCO Presentations 2014: Interdisciplinary Global Conference on News                     in Melanoma / Skin Cancer. June 26th-27th, 2014. Munich, Germany.                     Abstracts. – P. 14.

      55. Galaychuk І. Remote diagnosis of pigmented skin tumors by spectral                 analysis of their digital images. Abstract. 23rd World Congress of                     Dermatology, Vancouver, Canada, June 8-13, 2015: www.derm2015.org

     56. Galaychuk I., Hotsko O. Spectrophotometric analysis of digital images as        new tool in diagnosis of malignant melanoma // 11th EADO Congress            and 8th Meeting Interdisciplinary Melanoma/Skin Cancer Centers, 28 –           31 October 2015, Marseille, France: Abstracts Book & Posters. – P. 22.

        57. Galaychuk I., Pokryshko O., Danylkiv I. Microbial contamination of                            ulcerated surface and depth of melanoma invasion / 2nd Special                                 Conference EACR-AACR-SIC. From Cancer Biology to the Clinic.                                 Proceedings Book. 24-27 June 2017, Florence, Italy. – P. 164-165.

 Comments