Домбрович Мирослав Іванович

Освіта і трудова діяльність:

У 1987 р. закінчив Тернопільський державний медичний інститут. З 1987 р. по 1992 р. працював на посадах хірурга поліклініки, ординатора хірургічного відділення, хірурга з надання екстреної хірургічної допомоги Нікопольської міської лікарні № 1 Дніпропетровської області.

В 1992-94 рр. – клінічна ординатура з онкології при Тернопільському державному медичному інституті. З вересня 1994 р. – асистент кафедри онкології променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини, з 2008 р. – доцент цієї ж кафедри. З 2002 р. по 2015 р. виконував обв'язки завуча кафедри. З травня 2015 р. по липень 2016 р. – служба у збройних силах України на посаді старшого ординатора відділення підсилення медичних підрозділів 66 військового мобільного госпіталю. Капітан медичної служби Домбрович М.І. нагороджений орденом Данила Галицького, відзнаками міністерства оборони України "Знак пошани" і "За зразкову службу".

Наукова діяльність:

У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Низькоінтенсивна лазеротерапія хворих на колоректальний рак в ранньому післяопераційному періоді" за спеціальністю 14.01.07 – онкологія (науковий керівник – проф. В.І. Дрижак).

Вчене звання доцента кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини присвоєне рішенням Атестаційної колегії МОН України у липні 2011 року.

Наукові інтереси:

Колоректальний рак, меланома. В 2008-10 рр. приймав участь у міжнародному клінічному дослідженні "Рандомізоване, подвійне, сліпе, багатоцентрове дослідження ІІ/ІІІ фаз для порівняння ефективності AZD 2171 (цетуксимаб) у поєднанні з 5-ФУ, лейковорином і оксаліплатином (FOLFOX) з ефективністю бевацизумабу у поєднанні з FOLFOX у пацієнтів з метастатичним колоректальним раком.

Публікації:

Автор і співавтор 56 навчально-методичних та наукових публікацій, в тому числі – одного підручника, одного посібника, однієї наукової монографії, одного патенту на винахід і двох авторських прав на твір. 

1. Леськів І.М., Домбрович М.І. Діагностична інформативність визначення деяких пухлинних маркерів в сироватці крові хворих з механічною жовтяницею пухлинної природи // II національний конгрес молодих вчених медиків України 18-19 травня 1994 р.: Тези доповідей. – Київ, 1994. – С. 20-21.

2. Диференціальна діагностика механічних жовтяниць за допомогою пухлинних маркерів / І.М. Леськів, Г.С. Мороз, М.І. Домбрович, Н.О. Загурська // В кн.: Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини: Тези наук. конференції. – Тернопіль, 1994. – С. 163-165.

3. Мороз Г.С., Домбрович М.І. Віддалені результати радикального лікування хворих на рак прямої кишки у Тернопільській області // В кн.: Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини: Тези наук. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 242.

4. Діагностична спроможність УЗД та визначення деяких пухлинних маркерів при раку підшлункової залози / І.М. Леськів, Г.С. Мороз, М.І. Домбрович, Н.О. Загурська // В кн.: Досягнення і перспективи клінічної і експериментальної медицини: Тези наук. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 228.

5. Galaychuk I.Y. and Dombrovych M.I. The adjuvant use of low-energy laser (LEL) in treatment of cancer patients // Sixth International Congress on Anti-Cancer Treatment. Abstract Book. – Paris, 1996. – № 595.

6. How much effective is the teaching of oncology for improving cancer knowledge / G.Moroz, V. Dryzhak, I. Galaychuk, M. Dombrovych // 9th Annual Scientific Meeting of European Association for Cancer Education. Abstract Book. – Athens, 1996. – P. 64.

7. Мороз Г.С., Домбрович М.І., Гуменюк В.В. Вісцеральна форма лімфогранулематозу, ускладнена шлунковою кровотечею та перфорацією // Клінічна хірургія. – 1996. – № 6. – С. 52-53.

8. Дрижак В.І., Домбрович М.І., Галайчук І.Й. Застосування випромінювання низькоенергетичного лазера у хворих на колоректальний рак після операції // Клінічна хірургія. – 1997. – № 1. – С. 33-35.

9. Застосування низькоінтенсивного лазерного випромінювання (НІЛВ) в післяопераційному періоді у хворих на колоректальний рак (КРР) / В.І. Дрижак, М.І. Домбрович, Г.С.Мороз, І.Й. Галайчук, І.М. Леськів // Наукові записки. – Щорічник. – Ч. 1. – Київ, 1997. – С. 193-195.

10. Домбрович М.І. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на процес загоєння промежинної рани після екстирпації прямої кишки // Практична медицина. – 1997. – № 5-6. – С. 66-69.

11. Комбіноване застосування внутрішньосудинного лазерного опромінення та непрямого електрохімічного окислення крові в онкохворих / В.І. Дрижак, М.І. Домбрович, Н.О. Загурська, І.Й. Галайчук // Зб. наук. робіт асоціації радіологів України. – Київ, 1997. – С. 82-84.

12. Результати клінічного застосування лазеротерапії злоякісних пухлин / В.І. Дрижак, І.Й. Галайчук, М.І. Домбрович, О.П. Олексій, Н.О. Загурська // Клінічна хірургія. – 1998. – № 3. – С. 40-41.

13. Дрижак В.І., Домбрович М.І., Олексій О.П. Використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання в клінічній онкології // Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 3-4. – С. 53-55.

14. Galaychuk I. and Dombrovych M. Low-energy laser therapy in patients with melanoma and colorectal cancer // Supportive care in cancer. – 1998. – Vol., № 2, Suppl. 1. – № 027.

15. Домбрович М.І. Низькоінтенсивна лазеротерапія хворих на колоректальний рак в ранньому післяопераційному періоді: Автореферат дис. ... канд. мед. наук. – Київ., 1998. – 16 с.

16. Дрижак В.І., Домбрович М.І., Бабанли Ш.Р. Виникнення післяопераційного піддіафрагмального і підпечінкового абсцесу у хворих на рак шлунка // Клінічна хірургія. – 1998. – № 5. – С. 47.

17. Дрижак В.І., Домбрович М.І. Досвід застосування низькоінтенсивної лазеротерапії хворих на колоректальний рак у ранньому післяопераційному періоді // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 1. – С. 94-98.

18. Дрижак В.І., Домбрович М.І., Загурська Н.О., Корицький Г.І. Ендотоксикоз у клінічній онкології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 128 с.

19. Можливості лапароскопічної техніки в хірургії поєднаних захворювань органів черевної порожнини / І.Я. Дзюбановський, С.О. Данилків, М.В. Прокопчук, М.І. Домбрович та ін. // Укр. журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії: Тези наук. конгресу – Київ, 1999. – № 3. – С. 44.

20. Застосування відеохірургічної техніки в онкохірургії / В.І. Дрижак, С.О. Данилків, М.І. Домбрович, М.В. Прокопчук та ін. // Укр. журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії: Тези наук. конгресу – Київ, 1999. – № 3. – С. 57.

21. Комбіноване лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого жовтяницею / В.І. Дрижак, Р.Д. Костишин, В.В. Кміта, М.І. Домбрович, А.Р. Вайда // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 3. – С. 83-85.

22. Вплив променевої терапії на активність протеолітичних реакцій у хворих на рак прямої кишки / М.І. Домбрович, І.Й. Галайчук, В.М. Лосицька, М.Д. Бондаренко, В.М. Бобко // Український радіологічний журнал. – 1999. – №4. – С. 393-395.

23. Использование видеохирургической техники в онкологической клинике / В.И. Дрыжак, Ш.Р. Бабанлы, М.И. Домбрович, С.А. Данылкив, Н.В. Прокопчук // Экспериментальная онкология. – 2000. – том 22, Дополн.(Тез. II съезда онкологов стран СНГ 23-26 мая 2000 г. – Киев). – № 384.

24. Колпроктектомія при дифузному поліпозі товстої кишки у поєднанні з раком прямої кишки / В.І. Дрижак, М.І. Домбрович, П.Г. Сабала, В.Д. Николюк // Шпитальна хірургія. – 2001. – № 4. – С. 100-102.

25. Дрижак В.І., Домбрович М.І. Медсестринство в онкології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 222 с.

26. Рак в Україні: нові і старі проблеми в новому столітті / І.Й. Галайчук, В.І. Дрижак, Г.С. Мороз, М.І. Домбрович, Н.О. Загурська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2002. – Випуск 7. – С. 16-19.

27. Колоректальний рак: стан діагностики та лікування / В.І. Дрижак, Г.С. Мороз, І.Й. Галайчук, М.І. Домбрович, П.Г. Сабала, В.І. Солом'яник // Матеріали науково-практичної конференції хірургів Тернопілля. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2002. – С.43-46.

28. Метастазування меланоми в селезінку і молочні залози: чи можлива рання діагностика? / М.І. Домбрович, І.Й. Галайчук, Ю.В. Угляр, Л.Т. Бельма // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 3. – С. 66-69.

29. Ефективність детоксикаційної терапії хворих онкологічного профілю при застосуванні лазерного, ультрафіолетового опромінення, непрямого електрохімічного окиснення крові / В.І. Дрижак, Ш.Р. Бабанли, М.І. Домбрович, Н.О. Загурська // Онкологія. – 2002. – т. 4, № 4. – С. 281-284.

30. Дрижак В.І., Домбрович М.І., Вайда А.Р. Рак молочної залози (мультимедійний компакт-диск). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 318 МВ.

31. Результати лікування хворих на колоректальний рак / В.І. Дрижак, Г.С. Мороз, Ш.Р. Бабанли, М.І. Домбрович, П.Г. Сабала // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 4. – С. 63-65.

32. Galaychuk I., Demianenko V., Dombrovych M. Regional lymphangiectomy (RL) in patients with cutaneous melanoma // Congress of the World Federation of Surgical Oncology Societies, 5th-8th  March, 2003. Abstract Book. – Los Angeles, 2003. – № 24.

33. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Солом’яник В.І., Чеченюк О.І. Пластичні операції на спині після видалення злоякісних пухлин шкіри // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 1. – С. 30-33.

34. Дрижак В.І., Мороз Г.С., Бабанли Ш.Р., Костишин Р.Д., Домбрович М.І. Стан діагностики та лікування хворих на рак шлунка. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 37-39.

35. Результати застосування детоксикаційної терапії в онкологічній практиці / В.І. Дрижак, Г.С. Мороз, І.Й. Галайчук, І.В. Жулкевич, М.І. Домбрович та ін. // В журналі.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини, № 1: Тези наук. конф. – Тернопіль, 2003. – С. 110.

36. Дрижак В.І., Бабанли Ш.Р., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Загурська Н.О., Костишин Р.Д. Про стан діагностики та лікування хворих на рак шлунка в Тернопільській області. // Матеріали науково-практичної конференції "Нове в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань органів травлення" (м. Київ, 10-12 вересня 2003 р.). – Київ, 2003. – С. 24-25.

37. Угляр Ю.В., Дрижак В.І., Домбрович М.І., Угляр Р.М. Вимушена гастростомія при перфорації пухлини шлунка, ускладненої загальним перитонітом // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 3. – С. 118-119.

38. Спосіб фотоактивації адаптаційної спроможності організму / Деклараційний патент 61737А. Україна., МПК: А61N1/44. В.І. Дрижак, В.В. Дем’яненко, М.І. Домбрович. Заявлено 10.04.2003; Опубліковано 17.11.2003. Бюл. № 11, 2003.

39. Андрейчин М.А., Дрижак В.І., Господарський І.Я., Андрейчин С.М., Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Козак Д.В. Первинний рак печінки: епідеміологія, патогенез, профілактика // Інфекційні хвороби. – Тернопіль. – 2003. – № 4. – С. 67-71.

40. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Данилків С.О. Регіонарна лімфангіоектомія у хворих на меланому шкіри: клініко-експериментальне обгрунтування мінімально інвазивного способу // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2004. – Vol. 8, № 1. – С. 13-17.

41. Мороз Г.С., Дрыжак В.И., Галайчук И.И., Гуменюк В.В., Домбрович М.И., Пясецкий В.И., Угляр Ю.В., Яременко А.В. Органосберегающие операции вместо пневмонэктомии у больных центральным раком верхнедолевого бронха (Т2) // Материалы III съезда онкологов и радиологов СНГ (25-28 мая 2004 г.), Минск, 2004. – Ч.2. – С. 101.

42. Результати клінічного застосування озонотерапії в онкологічній практиці / В.І. Дрижак, Н.О. Загурська, М.І. Домбрович, С.О. Данилків, М.Й. Тернопільська, Л.В. Нітефор // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 3. – С. 23-25.

43. Дрижак В.І., Домбрович М.І. Рак молочної залози. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 152 с.

44. Дрижак В.І., Галайчук І.Й., Угляр Ю.В., Домбрович М.І., Шкробот Л.В. Застосування кредитно-модульної системи у підготовці студентів за програмою „Онкологія”. – Інтеграція української медичної освіти з європейським та американським медичним простором / Матеріали навчально-наукової конфер. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – С. 166-169.

45. Дрижак В.І., Угляр Ю.В., Домбрович М.І., Николюк В.Д. Морфологічний аналіз цирозу-раку печінки // Матеріали XI з’їзду онкологів України (29 травня-02 червня 2006 р.), Судак, АР Крим. – Київ. – 2006. – С. 134.

46. Дрижак В.І., Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Жулкевич І.В., Угляр Ю.В., Шкробот Л.В., Загурська Н.О., Леськів І.М. Особливості викладання клінічної онкології для підготовки сучасного спеціаліста. – Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів / Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – С. 68-73.

47. Методи діагностики і лікування лімфогенних метастазів у хворих на меланому шкіри / І.Й. Галайчук, М.І. Домбрович, О.А. Болюх, І.М. Леськів, В.Д. Николюк, Н.О. Загурська, Ш.Р. Бабанли // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 3. – С. 85-88.

48. Порівняльний аналіз результатів діагностики та лікування хворих на колоректальний рак / І.Й. Галайчук, В.І. Дрижак, М.І. Домбрович, П.Г. Сабала, В.І. Солом’яник // Онкологія. – 2008. – т. 10, № 1. – С. 125-129.

49. Дрижак В.І., Галайчук І.Й., Жулкевич І.В., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Шкробот Л.В., Загурська Н.О., Леськів І.М. Перший досвід застосування кредитно-модульної системи у підготовці студентів за програмою «Онкологія». – Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 83-85.

50. Жулкевич І.В., Домбрович М.І., Шкробот Л.В., Кміта Г.Г., Скакун Л.М., Куцин М.Ф. Вміст мінералів у кістковій тканині поперекового відділу хребта при хронічному лімфолейкозі та лімфомах. – Вісник наукових досліджень – 2009. – №4. – С. 132-134.

51. Дрижак В.І., Домбрович М.І., Угляр Ю.В. Ендоваскулярна реґіонарна хіміо-променева терапія місцево-поширеного (нерезектабельного) та метастатичного колоректального раку. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції, 17 червня 2010 р., м. Тернопіль. Укрмедкнига. –2010. – С. 64.

52. Галайчук І.Й., Данилків І.С., Домбрович М.І. Онкопластичні операції у хворих на злоякісні пухлини шкіри голови. – Буковинський медичний вісник – 2012. – Т. 16, № 3 (63), ч. 1. – С. 195-199.

53. Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Гоцко О.С., Болюх О.А., Мариняк Т.Г. Діагностичний алгоритм і вибір хірургічної тактики у хворих на поверхневу меланому шкіри. – Університетська клініка – 2013. – Т. 9, № 1 – С. 39-42.

54. Галайчук І.Й., Данилків І.С., Домбрович М.І., Загурська О.М., Калинобродський Ю.І., Фінашина Т.В., Грех В.Я. Можливості хіміо-променевої терапії у підготовці до радикальної операції хворих на меланому шкіри III-IV стадії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, 21-22 травня 2015 р., м. Вінниця, 2015. – С. 184-185.

55. Ю.В. Угляр, М.І. Домбрович. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Онкология". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56201 – 22.08. 2014.

56. Ю.В. Угляр, М.І. Домбрович. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Онкологія". Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56202 – 22.08. 2014.


Лікувальна робота:

Онкохірург вищої категорії. Спеціалізується на хірургічних втручаннях при раку товстої кишки, пухлинах шкіри, опорно-рухової системи і м'яких тканин. Володіє технікою основних лапароскопічних операцій (холецистектомія, кістектомія), а також – оперативних втручань невідкладної хірургії. Стаж роботи за спеціальністю „онкохірургія” – 24 роки. Загальний лікарський стаж – 29 років.