Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри
 


                        

 


Фото 5 – проф. Галайчук І.Й.


                                                                                                                                  Фото 6.

Колектив кафедри (2013 р.): верхній ряд (зліва направо) – проф. Жулкевич І.В., ас. Загурська Н.О., проф. Мороз Г.С., доц. Домбрович М.І., проф. Дрижак В.І., зав. кафедри, проф. Галайчук І.Й., доц. Угляр Ю.В., нижній ряд (зліва направо): Назаркевич Г.П., асп. Нітефор Л.В., лаб. Нагорна О.Б., ас. Угляр Т.Ю., доц. Леськів І.М.

 

Жулкевич Ігор Валентинович – доктор медичних наук, професор, лікар-гематолог. У 1980 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут. У 1980-1984 роках працював у Летичівській ЦРЛ Хмельницької області (лікар-інтерн, терапевт). Навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю “внутрішні хвороби” на кафедрі терапії ФУЛ ТДМІ (1984-1986). Асистент кафедри факультетської терапії (1986-1997); асистент (1997-1999) і доцент (1999-2002) кафедри шпитальної терапії №2 Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського. З 2002 року працює доцентом кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини. У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему: «Стан мінеральної щільності кісткової тканини при ураженні гемопоетичної і гемостатичної систем: прогнозування патоморфозу і диференційовані методи профілактики», спеціальність «гематологія та трансфузіологія».

З 2005 року професор кафедри. Куратор радіологічного відділення Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Наукові інтереси: онкогематологія, остеопороз. Нагороджений Почесною грамотою МОЗ України (2008 р.).

 

Шкробот Леонід Володимирович – доктор медичних наук, доцент кафедри, онкохірург. Закінчив Тернопільську державну медичну академію у 2000 році. Трудову діяльність розпочав у Тернопільській обласній клінічній лікарні – лікар-інтерн, хірург відділення малоінвазивної хірургії. У 2002–2005 роках аспірант кафедри шпитальної хірургії ТДМА. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічна тактика при оклюзійно-стенотичному ураженні екстракраніальних артерій, термінального відділу аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок» (2005). З 2005 року – асистент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, а з 2009 року – доцент цієї ж кафедри. У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: «Закономірності ремоделювання кровоносних судин органів черевної порожнини за умов тонкокишкової непрохідності та її хірургічної корекції (експериментальне дослідження)» за спеціальністю «нормальна анатомія».

З 2009 по 2013 рік працював на посаді заступника головного лікаря з хірургічної роботи, а з 2013 року – головний лікар Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

 

Горошко Василь Михайлович (25.05.1955 – 23.07.2002) – доцент, завуч кафедри (1992-2002 рр.), лікар-радіолог. У 1982 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут. Клінічний ординатор (1982–1984) за спеціальністю «рентгенологія та медична радіологія» на кафедрі онкології Тернопільського державного медичного інституту. З 1984 року – старший лаборант, з 1986 року – асистент, а з 1992 року – доцент  та завуч кафедри.

Навчався у заочній аспірантурі Київського науково-дослідного рентгено-радіологічного та онкологічного інституту, в якому захистив кандидатську дисертацію на тему: «Можливості позитивної сцинтиграфії у поєднанні з радіоімунологічним аналізом пухлинних маркерів при саркомах м’яких тканин кінцівок і тулуба» (1989 р.).

Доцент Горошко В.М. був куратором радіологічного відділення та консультантом з питань променевої терапії торакального відділення Тернопільського облонкодиспансеру. Під його керівництвом успішно працювала лабораторія радіоімунологічного аналізу. З 1994 року він був головним позаштатним спеціалістом управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА з питань променевої діагностики і терапії, очолював обласне відділення асоціації радіологів України.

                                            Фото 7 – доц. Горошко В.М.

Домбрович Мирослав Івановичкандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри (2002-2015), онкохірург. Закінчив Тернопільський державний медичний інститут в 1987 році. Після проходження інтернатури з хірургії на базі Нікопольської міської лікарні № 1, Дніпропетровської області (1987-1988 рр.), працював на посадах хірурга поліклініки, ординатора хірургічного відділення, хірурга з надання екстреної хірургічної допомоги в цій же лікарні. У 1990-1992 роках працював за сумісництвом лікарем-онкологом. З 1992 по 1994 рік клінічний ординатор кафедри онкології Тернопільського державного медичного інституту. З 1994 року асистент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини. У 1998 році в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Кавецького НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: "Низькоінтенсивна лазеротерапія хворих на колоректальний рак в ранньому післяопераційному періоді", спеціальність «онкологія». У 2008 році обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри. Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році. Онкохірург вищої категорії.

З травня 2015 року мобілізований до збройних сил України. Капітан медичної служби. Проходить службу в зоні АТО на посаді старшого ординатора відділення підсилення медичних підрозділів 66 військового мобільного госпіталю. Нагороджений відзнакою міністерства оборони України "Знак пошани".

Фото 8 – Серед військових медиків у зоні АТО (2016 р.): полковник Кулянда І.С. (по центру) і капітан Домбрович М.І. (справа крайній).

 

Леськів Ігор Мирославович кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри, лікар-спеціаліст ультразвукової діагностики. У 1987 році закінчив Тернопільський медичний інститут. Інтернатуру з хірургії пройшов на базі Тернопільської обласної лікарні; у 1988–1990 роках працював лікарем-хірургом у Дубровицькій ЦРЛ Рівненської області. З 06.1990 року – старший лаборант кафедри (працював у радіоімунологічній лабораторії), з 1993 року – асистент, а з 2015 року – доцент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету.

У 1996 році в Українському науково-дослідному інституті онкології та радіології (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: "Променеві методи в діагностиці та диференційній діагностиці механічних жовтяниць" за спеціальністю «променева діагностика та променева терапія».

Наукові інтереси: діагностика і диференційна діагностика патології органів гепатопанкреатодуоденальної зони, малого тазу, молочної та щитоподібної залоз. Автор та співавтор 86 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Читає лекції, проводить практичні заняття з предметів «радіологія» і «радіаційна медицина» для вітчизняних та іноземних студентів 3-го і 5-го курсів медичного і стоматологічного факультетів.

 

Загурська (Бойко) Ніна Оксентівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри, лікар-рентгенолог. Народилась у с. Городище Черняхівського району Житомирської області.      Трудову біографію розпочала санітаркою у Житомирському обласному онкологічному диспансері (1975 р.). Закінчила Тернопільський державний медичний інститут у 1982 році. Проходила інтернатуру з терапії на базі Житомирської міської лікарні №1. У 1983-1991роках працювала дільничним педіатром, пізніше лікарем підросткового кабінету Скалатської номерної районної лікарні. Спеціалізація з рентгенології (1991 р.) у Львівському медичному інституті; лікар-рентгенолог Тернопільської міської лікарні №2 (1991-1993). З січня 1994 року працює асистентом кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету.

У 1998 році в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Кавецького НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Застосування методу непрямого електрохімічного окислення крові в лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на рак легені і товстої кишки». Співавтор монографії «Ендотоксикоз в клінічній онкології» (1999 рік) та автор 46 наукових робіт. Читає лекції, веде практичні заняття з предметів «радіологія» і «радіаційна медицина» для студентів 3 та 5 курсів медичного і стоматологічного факультетів. Неодноразово приймала активну участь у роботі приймальної комісії університету та державних випускних іспитів.

 

Угляр Юрій Васильович – кандидат медичних наук, доцент. Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1984 році. Інтернатуру з хірургії пройшов на базі Дунаєвецької ЦРЛ Хмельницької області. У 1985-1995 рр. працював лікарем-хірургом Миньковецької РЛ Хмельницької області. 1995–1997 рр. навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «хірургія» на кафедрі хірургії ФПО Тернопільської державної медичної академії. З 12.1997 року – асистент , а з 2005 року доцент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини. Захистив кандидацьку дисертацію на тему: «Обґрунтування застосування магнітолазерної терапії та ентеросорбції у хворих на механічну жовтяницю» (2000 р.).

Сфера наукових зацікавлень: онкопаталогія шлунка, молочної залози, пухлини гепато-панкреато-дуоденальної зони, колоректальний рак. Автор трьох патентів на винаходи, 53 публікацій за напрямами: діагностика та лікування хворих з онкологічними та хірургічними захворюваннями.

 

Угляр Тетяна Юріївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри.

У 2005 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет. На базі Тернопільської обласної лікарні проходила інтернатуру з хірургії (2005–2008 рр.), потім у 2008–2010 роках навчання у клінічній ординатурі за спеціальністю «хірургія» на кафедрі шпитальної хірургії ТДМУ.

З 09.2010 року асистент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація хірургічної тактики у хворих на непрохідність товстої кишки» за спеціальністю «хірургія». Сфера наукових зацікавлень: колоректальний рак, пухлини гепато-панкреато-дуоденальної зони, гемобластози, невідкладні стани в онкології.

 

 

Гоцко Оксана Степанівнаасистент кафедри. У 2010 році закінчила з відзнакою медичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. Інтернатуру зі спеціальності «клінічна онкологія» пройшла у Львівському національному медичному університеті ім. Д. Галицького (2010–2012 рр.). З березня 2012 року – лікар-онколог КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер». У 2010–2012 роках навчання у магістратурі зі спеціальності «клінічна онкологія» на кафедрі онкології ТДМУ. Магістр медицини – у 2012 році захистила з відзнакою магістерську роботу на тему: «Морфофункціональні особливості проліферуючої мастопатії і раку молочної залози». У 2013–2015 роках аспірант кафедри зі спеціальності «онкологія». Кандидатська дисертація на тему «Оптимізація діагностики меланоми шкіри і меланомонебезпечних невусів з використанням цифрової фотометрії» подана до захисту у спеціалізовану вчену раду Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України.

         З серпня 2015 року працює асистентом кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини. Сфера наукових зацікавлень: клінічна онкологія, діагностика пігментних пухлин шкіри, міжнародні клінічні дослідження.

                            Фото 9 – Розгляд клінічного випадку: головний лікар Шкробот Л.В., асистент Гоцко О.С. і аспірант Яворська Ю.В.

 

Нітефор (Горошко) Лариса Василівна – аспірант кафедри. Закінчила з відзнакою Тернопільську державну медичну академію у 2000 році. Навчалась в інтернатурі та клінічній ординатурі за спеціальністю «онкологія». З 2010 року аспірант кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ТДМУ. Виконує науково-дослідну роботу «Саркоми молочної залози: особливості діагностики і лікування» для здобуття ступеня кандидата медичних наук (керівник – проф. Галайчук І. Й.).

 

Яворська Юлія Вікторівна, аспірант кафедри. У 2013 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «лікувальна справа».

2013–2015 рр. проходила інтернатуру з клінічної онкології у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. Одночасно навчалась в магістратурі за спеціальністю «клінічна онкологія» на кафедрі онкології ТДМУ. У 08.2014 року була на стажуванні в клініці трансплантації кісткового мозку, онкології та дитячої гематології міста Вроцлав (Польща). Працювала лікарем-онкологом в поліклініці Калуської районної лікарні Івано-Франківської області (03-11.2015 р.). Магістр медицини – захистила магістерську роботу з відзнакою на тему: «Динаміка змін стану кісткової тканини у хворих на лімфому Ходжкіна» (керівник – проф. Жулкевич І.В.). З грудня 2015 року аспірант кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини. Запланована тема дисертаційної роботи «Динаміка денсито-морфометричних змін стану кісткової тканини в пацієнтів з лімфомою Ходжкіна та диференційовані шляхи їх корекції».

 

Трудовий колектив кафедри в історичному аспекті.

Від 60-х років, коли в медичному інституті були створені курси «онкології» і «рентгенології», та за 33 роки існування кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини багато осіб були тим чи іншим чином пов’язані з колективом кафедри. Серед них:

-         Волкова Людмила Олександрівна – к.м.н., асистент курсу рентгенології (1959-1999);

-         Глицький М.Л. – к.м.н., хірург, асистент курсу онкології (1977-1982);

-         Кудін Анатолій Тимофійович – асистент курсу рентгенології (1969-1999);

-         Дикан Ірина Миколаївна – асистент кафедри (1987-1992); д.м.н., проф., з 2011 року член-кореспондент НАМН України, директор інституту ядерної медицини та променевої діагностики Національній академії медичних наук України;

-         Гриценко Й.М. – провідний хірург-проктолог обласної лікарні;

-         Бідованець Ю.М. – клінічний ординатор (1983-1985), в даний час онкоуролог Тернопільського обласного онкологічного диспансеру;

-         Яременко О.В. – клінічний ординатор (1985-1987), в даний час торакальний хірург Тернопільського обласного онкологічного диспансеру;

-         Кривокульський Д.Б. – клінічний ординатор (1987-1989), к.м.н., в даний час завідувач гінекологічного відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру;

-         Самбор Л.Ф. – клінічний ординатор (1988-1990), в даний час завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру;

-         Климнюк Г.І. – клінічний ординатор (1989–1991), к.м.н., в даний час завідувач науково-дослідного відділення дитячої онкології Національного інституту раку (м. Київ), головний спеціаліст з дитячої онкології МОЗ України;

-         Кучеренко К.В. – клінічний ординатор (1990-1992), в даний час міський онкогінеколог м. Івано-Франківська;

-         Олексій О.П. – асистент кафедри (1994-1998), в даний час завідувач радіологічного відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру;

-         Вайда А.Р. – магістр кафедри (1996-1998) та асистент кафедри (1999-2000), в даний час доцент кафедри шпитальної хірургії ТДМУ.

Короткий час а систентами кафедри працювали: рентгенолог О.В. Немировський, лікар В.І. Дудко.

У різни роки навчальний процес забезпечувати старші лаборанти кафедри біолог Я.І. Самойленко, лікарі А.В. Майка,  В.І. Солом´яник, О.І. Чеченюк,  а також Л. Чуйко, М.В. Чемерис, О.Р. Онишко, Н.Б. Дацко. Понад 20 років працювала на кафедрі лаборантом О.В. Грицко. З 1989 року обов´язки лаборанта виконує Оксана Богданівна Нагорна.

 

Патріотично-виховна робота.

Традиційно на кафедрі в день Чорнобильської трагедії проводяться зустрічі студентів кураторських груп з працівниками кафедри та лікарями онкодиспансеру, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Студентська конференція завершується вшанування пам’яті загиблих і постраждалих хвилиною мовчання. Щороку викладачі зі студентами покладають квіти до пам’ятника жертвам Чорнобильської трагедії у парку Національного відродження.

 

                        Фото 10 – Студенти біля пам’ятника жертвам Чорнобильської трагедії у день 30-х роковин аварії (26.04.2016).

        

Шанують на кафедрі своїх ветеранів – проф. Мороза Г.С., проф. Дрижака В.І., к.м.н. Волкову Л.О. та інших.

Фото 11 – Зустріч студентів з професором В.І. Дрижаком – випускником 1964 року Тернопільського медичного інституту.
Кафедра онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини Кафедра онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини була створена у 1983 році шляхом об’єднання двох курсiв – курсу онкологiї та курсу рентгенологiї з медичною радiологiєю. Клінічною базою кафедри є комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер», що Курсом рентгенологiї з медичною радiологiєю (з 1964 по 1982 рік) завiдував к.м.н., доцент І.Т. Цилюрик. Народився Iван Тимофійович 17 січня 1921 року в селі Одноробовка Золочівського району Харківської області. У 1954 році закінчив Харківський медичний інститут. З 1960 року працював асистентом, а з 1961 року доцентом кафедри пропедевтичної терапії Тернопільського медичного інституту. Завідувач курсу рентгенології та медичної радіології у 1964-1982 роках. Працював до червня 1986 року. 


к.м.н., доцент Цилюрик І.Т.

Курсом онкологiї у 1970–1982 роках завiдував к.м.н., доцент Микола Володимирович Скибенко (8.03.1922 – 24.06.2006), який закінчив Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут у 1949 році за спеціальністю «лікувальна справа». Працював у Вінницькому медичному інституті, а з 1960 року викладав онкологію на кафедрі факультетської хірургії Тернопільського медичного інституту. Автор оригінального винаходу «Спосіб резекції товстої або прямої кишки за Скибенко» (А. с. СРСР, №1123653, 1984 р.). З 1986 року працював онкохірургом диспансерного відділення Тернопільського
обласного онкодиспансеру. 


к.м.н., доцент Скибенко М.В.


Першим завідувачем новоствореної кафедри онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини у 1983 році став онкохірург, доктор медичних наук Мороз Геннадій Сергійович.

Мороз Г. С. народився 10.12.1936 року в с. Верб’є Мінської області, Білорусь. Закінчив Мінський медичний інститут (1960), працював хірургом-онкологом у лікарні м. Вологда, РФ (1960-1963). У 1963-1967 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі онкології Запорізького інституту удосконалення лікарів. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Застосування люмінесцентної мікроскопії при цитологічній діагностиці злоякісних новоутворень товстої кишки» (1967). Далі, від 1967 року працював у клініці Науково-дослідного інституту біофізики в м. Челябінськ (РФ), з 1971 по 1983 рр. старшим науковим співробітником. У 1976 році захистив докторську дисертацію на закриту тематику, яка стосувалась хірургічного лікування пухлин легень у хворих на гостру або хронічну променеву хворобу.
Доктор медичних наук з 1978 року, звання професора присвоєно у 1989 році. У 1983-1993 роках – завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного інституту, а з 1994 року – професор кафедри. Під керівництвом проф. Мороза Г.С. колектив кафедри виконав такі НДР: «Розробка поєднаних топографо-функціональних радіонуклідних in vivo та in vitro методів для діагностики і реабілітації хворих з пухлинами грудної і черевної порожнини» і «Розробка комплексної діагностики туберкульозу і раку легень на основі клініко-рентгенологічних, радіонуклідних, інструментальних і лабораторних методів діагностики».

проф. Мороз Г.С.У 1994-2006 роках кафедру очолював доктор медичних наук, професор В.І. Дрижак. Народився Володимир Іванович 03 липня 1938 року с. Давидівка, що на Полтавщині, в сім’ї службовців. У 1964 році закінчив Тернопільський медичний інститут. З 1964 по 1975 р. – ординатор, завідувач хірургічного відділення Рівненського обласного онкологічного диспансеру. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Результати лікування раку шкіри з урахуванням міжнародної класифікації за системою ТNM та питання його цитологічної діагностики» (1974). У серпні 1975 р. В.І. Дрижак переїжджає до Тернополя на посаду асистента курсу онкології Тернопільського медінституту.

Вчене звання доцента присвоєно у 1989 році. Докторську дисертацію на тему: «Вміст статевих гормонів у крові хворих на рак молочної залози та їх прогностичне значення» захистив у 1992 році, а у 1993 р. присвоєно вчене звання професора.
Під керівництвом проф. В.І. Дрижака колектив кафедри виконав ряд наукових досліджень, зокрема: «Вплив лазеротерапії на резистентність організму при комбінованому лікуванні злоякісних пухлин», «Вивчення антигенного, гормонального та імунологічного статусу хворих на злоякісні пухлини основних локалізацій», «Профілактика та лікування печінкової недостатності у хворих на механічну жовтяницю пухлинного генезу», «Роль вірусів гепатиту В і С та інших причинних факторів у гепатоканцерогенезі». Пріоритетними напрямками наукової діяльності проф. В.І. Дрижака є розробка і впровадження критеріїв гормональної чутливості раку молочної залози, методів детоксикації при комбінованому і комплексному лікуванні онкологічних хворих. У даний час проф. В.І. Дрижак є членом редколегії журналів «Шпитальна хірургія» та «Вісник наукових досліджень», член консультативної ради університету. За сумлінну працю Володимир Іванович був відзначений медаллю «За трудову доблесть» (1986 р.), почесним знаком «Відмінник охорони здоров’я» (1985 р.), почесними грамотами обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я та ректорату медичого факультету

 проф. Дрижак В.І.

З 2006 року завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Галайчук І.Й. Народився Ігор Йосифович 15 липня 1956 в м. Монастириська Тернопільської області. У 1979 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут; у 1983–1985 рр. навчався в клінічній ординатурі зі спеціальності «хірургія» в Київському НДІ гематології та переливання крові. Спеціалізацію з онкології (1986 р.) проходив у Київському державному інституті удосконалення лікарів. До 1992 року працював хірургом-онкологом у Тернопільському обласному онкологічному диспансері. Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «хірургія» у Львівському державному медичному інституті на тему: «Вплив гемокарбоперфузії і аплікаційної сорбції на перебіг ранового процесу в опечених хворих» (1990). З 1992 року працював асистентом, а з 1998 року доцентом кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільської державної медичної академії. Проходив професійне стажування в Нідерландському інституті раку (1998), Інституту раку Пітсбургського університету США (1999-2000), в дитячому госпіталі St. Jude (2002, Memphis, USA). У 2005 році захистив докторську дисертацію «Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих» в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (м. Київ). З 2006 року завідувач кафедри, вчене звання професора присвоєно у 2007 році. Сфера наукових досліджень: діагностика і лікування хворих на меланому і рак шкіри, саркоми, злоякісні пухлини молочної залози і товстої кишки, онкопластична хірургія, міжнародні клінічні дослідження.
Автор навчального посібника “Клінічна онкологія” (2003), член авторського колективу Національного підручника «Онкологія» (2013, 2015), опублікував понад 300 наукових праць, має 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Винахідницька робота відзначена нагрудним знаком «Винахідник СРСР» (1990), почесним званням «Кращий винахідник Тернопільської області» (2006) і званням «Лауреат обласної премії імені І. Пулюя» (2008). У 2015 році указом Президента України присвоєно Почесне звання «Заслужений винахідник України». Під керівництвом проф. Галайчука І.Й. колектив кафедри виконав науково-дослідні роботи за темами: «Оптимізація діагностики лімфогенних метастазів та способів лікування хворих на рак прямої кишки, молочної залози і меланому шкіри» і «Використання телекомунікаційної технології скринінгового обстеження населення для своєчасного виявлення, ефективного лікування та профілактики меланоми і раку шкіри».


проф. Галайчук І.Й.