Головна‎ > ‎

Кафедра

Кафедра онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини створена у сiчнi 1983 р. на клінічній базi новозбудованого обласного онкологічного диспансеру шляхом злиття двох окремих курсiв – онкологiї та рентгенологiї з медичною радiологiєю. 

 Першим завідувачем кафедри онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини був д.м.н., проф. Г.С. Мороз (1983-1993 рр.). У 1994-2006 рр. кафедру очолював д.м.н., проф. В.I. Дрижак. З 2006 року завідувач кафедри – д.м.н., проф. Ігор Йосипович Галайчук.

З 1960 р. по 1982 р. курсом рентгенологiї i медрадiологiї завiдував к.м.н., доц. Iван Тимофійович Цилюрик. До кадрового складу курсу входили к. м. н., ас. Людмила Олександрівна Волкова , ас. Анатолій Тимофійович Кудін та лаборант Олександра Василівна Грицко. Курс онкології складався всього з двох проацівників: зав. курсом к. м. н., доц. Миколи Володимировича Скибенка, учасника і інваліда ВВВ та к. м. н. ас. Володимира Івановича Дрижака.

У 80 роки до штату кафедри були зараховані: к.м.н. Дикан Ірина Миколаївна, к. м. н. Горошко Василь Михайлович - на посади асистента, Леськів Ігор Мирославович - на посаду ст. лаборанта, Нагорна Оксана Богданівна - на посаду лаборанта. Пізніше Леськів Ігор Мирославович захистив кандидатську дисертацію та пройшов по конкурсу на посаду асистента в 1993 році, з 2014 року - доцент кафедри. Дикан Ірина Миколаївна за роки роботи на кафедрі написала та захистила докторську дисертацію у 1994 році. Пізніше переїхала до Києва, де завідувала відділом рентгенодіагностики в Національному Інституті раку, багато років була Вченим Секретарем ВАКу. Зараз І.М. Дикан, завідує кафедрою променевої діагностики Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, директор ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМНУ». В 2011 році - обрана дійсним Член-кореспондентом НАМНУ.


У 90-х  роках на посаду асистента кафедри  були зараховані к.м.н. Галайчук Ігор Йосифович, Домбрович Мирослав Іванович та Загурська Ніна Оксентіївна. Домбрович Мирослав Іванович та Загурська Ніна Оксентіївна у 1998 р. захистили кандидатські дисертації, a Домбрович Мирослав Іванович з 2008 р.-доцент кафедри, Змінилося і керівництво кафедри. Дрижак Володимр Іванович захистив докторську дисертацію, отримав звання професора та з 1994 по 2006 рр. очолював кафедру. 

У 2000-х роках в штат кафедри зараховано к.м.н., доц. Угляра Юрія Васильовича, к.м.н.,доц. Жулкевича Ігора Валентиновича. Угляр Тетяну ЮріЇвну. Жулкевич Ігор Валентинович у 2003 році захистив докторську дисертацію та отримав звання професора. Угляр Тетяна ЮріЇвна захистила кандидатську дисертацію у 2013 році. У 2005 році Галайчук Ігор Йосифович отримав звання професора, захистив докторську дисертацію, а з 2006 року  - завідувач кафедри  онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини


За ці роки 8 чоловік закінчили клінічну ординатуру та аспірантуру.. Один з них, Климнюк Григорій Іванович, успішно захистив кандидатську дисертацію. Зараз він  завідує відділом дитячої онкології в Національному Інституті раку і є головним дитячим онкологом України. 

При кафедрі була створена одна з небагатьох в Україні радіоімунологічна лабораторія, роботі якої зобов'язано багато претендентів кандидатських і докторських дисертацій нашого інституту. Спільно з кафедрою інфекційних хвороб і з кафедрою туберкульозу проводилися науково-дослідні роботи.